Denne artikel bliver løbende opdateret. Senest opdateret d. 13.06.2020

Lån og kreditter under coronakrisen


Ifm. Fælles erklæring mellem regeringen og Finans Danmark har samtlige banker i Danmark taget initiativ til at hjælpe og understøtte deres private og erhvervskunder. Hvis du står og mangler penge under coronakrisen, kan du med fordel kontakte din bank og få tilbud på flere løsninger.


Afdragsfrihed på lån ved Corona

Hvis du har et langfristet banklån, tilbyder de fleste banker i Danmark at udskyde afdrag på lånet i op til seks måneder. Hos mange banker er denne løsning helt gratis og gælder for det meste boliglån, billån og langfristede forbrugslån.


Boliglån og Realkreditlån - Få hjælp i din bank

De fleste banker tilbyder hjælp til dig, der har et boliglån, frem til sommeren 2020. Hvis du har et bankboliglån eller et realkreditlån, kan du søge om følgende tilbud:

 • Udskydelse af låneydelser på bankboliglån
 • Midlertidige kreditter til finansiering af månedlige ydelser på realkreditlån
 • Øget låneramme
 • Forlængelse af løbetiden
 • Bevilget overtræk

Billån - Søg om henstand på afbetalinger

 • Hvis du har et billån i en bank, kan du søge om henstand på afbetalinger på dit billån. Mange banker tilbyder at udskyde afdragene i 3 - 6 måneder.
 • Tilbuddet er gratis i de fleste banker.

Andre lån og midlertidige løsninger i banken under coronakrisen

De fleste banker tilbyder følgende løsninger til private kunder under coronakrisen:

 • Bevilget overtræk på din nemkonto
 • Bevilget overtræk på din lånkonto
 • Lån i boligens friværdi
 • Forlængelse af løbetid på lån
 • Forhøjelse af lånebeløbet på lån og kreditter

Vi anbefaler, at du altid læser din banks vilkår og betingelser, inden du godkender et tilbud fra din bank.


Erhvervslån og -kreditter


Som reaktion på situationen med coronavirusset har flere banker i Danmark udarbejdet gode tilbud til deres erhvervskunder. Hvis du har en erhvervskonto, en kassekredit eller et erhvervslån, kan du nu søge om hjælp med rentebetalinger, øget låneramme samt forhøjet løbetid på lån.


Henstand på afbetalinger på lån

 • Har din virksomhed et erhvervslån, kan du søge om henstand på afdrag på lånet i banken. Det samme gælder billån og evt. større leasingaftaler.
 • Man kan desværre ikke søge om udskydning af afbetalinger på realkreditlån, men de fleste banker tilbyder løsninger i form af midlertidige kassekreditter, som dækker låneydelserne i op til seks måneder.

Mellemfinansiering af lønudgifter ifm. statens hjælpepakker

 • Hvis din virksomhed benytter sig af én af regeringens hjælpepakker, kan du i nogle banker få en midlertidig kassekredit, mens du venter på udbetalingen.
 • Nogle banker (f.eks. Merkur Andelskasse) tilbyder muligheder for finansiering af den del af lønnen, som ikke er omfattet af de statslige garantiordninger.


Oversigt over banker og deres tilbud under coronakrisen


Her kan du få et overblik over, hvilke banker der tilbyder hvilke finansielle løsninger i karantænetiden. Kontakt din bank, og hør nærmere om mulighederne.Danske Bank - Økonomisk hjælp under COVID-19

 • PRIVATE OG ERHVERV:

  • Udskyd afdrag: Kunder med forbrugslån, billån og boliglån har mulighed for at springe ydelserne over i op til 6 måneder.
  • Realkredit: Kunder med realkreditlån kan få en kassekredit til dækning af op til 6 måneders ydelser. Kassekredittens løbetid er op til 5 år, efter de 6 måneder er gået.
  • Gebyrfrihed: Alle ansøgninger om lån og kredit som følge af coronavirusset behandles gebyrfrit.
  • Leasingaftaler: Kunder med købekontrakter og privatleasing-aftaler i Danske Banks leasingselskab Nordania kan få bevilget overtræk til at betale forfaldne ydelser.
 • ERHVERV:

  • Mellemfinansiering: Virksomheder, som venter på at få udbetalt en hjælpepakke, kan få midlertidige kreditter til at dække omkostningerne.
  • Udskydelse af gebyrer, rentebetalinger og nedskrivninger på kreditter kan aftales.
  • Yderligere likviditet: Kreditmæssigt sunde kunder har ved behov mulighed for at få en kassekredit eller en forhøjelse eller forlængelse af lån.
  • Negativ rente: Opkrævningen suspenderes resten af året for op til 90.000 mindre virksomheder, der har indskud under 500.000 kr.
  • Mastercard Corporate Card: kreditkortforbrug kan udskydes, så forbruget først trækkes efter tre måneder.
  • Leasingaftaler: Virksomheder med leasingkontrakter kan få forhøjet kassekreditten eller udvidet deres låneramme.
  • Danica Pension for Selvstændige, kunder kan undlade at indbetale frem til slutningen af juni, uden det går ud over deres forsikringer.
  • Tryg Forsikring: Erhvervskunder kan skifte til månedsbetaling og få tilbagebetalt det, de allerede har forudbetalt.
  • Rådgivning: Virksomheder vil løbende blive holdt orienteret om f.eks. udviklingen på de finansielle markeder, få tilbudt sparring, rådgivning og deltagelse i webinarer om konkrete problemstillinger.

Læs mere: Hjælp fra Danske Bank under coronakrisen

Kontakt: Danske Bank - 70 12 34 56 | Danske Bank Erhverv - 45 14 00 00Nordea – Økonomisk hjælp under COVID-19

 • Realkreditlån: Bevilget overtræk eller kassekredit til at dække afdrag i op til 6 måneder.
 • Afdragsfrihed i op til 6 måneder på flere typer af lån.
 • Udskyd ydelser på bil-leasingaftaler i op til 6 måneder.
 • Kassekreditter: Mulighed for at udvide lånerammen eller forhøje kassekreditten.
 • Banklån: Mulighed for at udskyde låneydelser, ændre lånets løbetid og forhøje lånebeløbet.
 • Rådgivning: Mulighed for sparring og rådgivning om konkrete problemstillinger som leasing eller lånomlægning.
 • Statsgaranteret lån – Vækstfonden: Mulighed for at søge om en garanti fra Vækstfonden på 70 % af lån og driftskreditter fra Nordea. Krav: din virksomhed skal have oplevet eller forvente et omsætningstab på minimum 30 %.
 • Nem dokumentation af omsætningstab: Få hjælp med dokumentationen via bankens partner CrediWire. Tilslut CrediWire til dit bogføringssystem, og få automatisk en gratis rapport, som støtter dokumentationen til din ansøgning om lånegaranti fra Vækstfonden.

Læs mere: Sådan kan Nordea hjælpe dig under coronakrisen

Kontakt: Nordea - 70 33 33 33 | Nordea Erhverv - 70 33 44 44Sydbank – Hjælp under coronakrisen

 • Midlertidigt overtræk
 • Udvidelse af kreditter
 • Forlængelse af afdragsperioden på lån
 • Henstand med betalinger
 • Søg om garantiordningen fra Vækstfonden eller om likviditetskaution fra EKF via banken
 • Information og opdateringer på hjemmesiden

Læs mere: Sydbank - Hjælp under COVID-19

Kontakt: Sydbank Direkte - 70 10 78 79 | Sydbank Hotline - 74 37 25 98Jyske Bank - Hjælp under COVID-19

 • Bevilget overtræk
 • Udskydelse af ydelser på lån og kredit
 • Afdragsfrihed
 • Henstand

Læs mere: Sådan kan Jyske Bank hjælpe dig under coronakrisen

Kontakt: Jyske Bank - 89 89 89 89Nykredit - Hjælp under coronakrisen

 • PRIVATKUNDER:

  • Realkreditlån og boliglån: Gratis kassekredit i op til 6 måneder fra oprettelsen for at dække månedlige ydelser. Ingen renter, gebyrer eller etableringsomkostninger i op til 6 måneder
  • Hjælp med at betale husleje: Rente-, gebyr- og etableringsomkostningsfri kassekredit, som dækker husleje i op til 6 måneder
  • Billån, forbrugslån og bankboliglån: Henstand i op til 6 måneder
  • Bevilget overtræk uden ekstra omkostninger
  • Rådgivning for privatkunder
 • ERHVERVSKUNDER:

  • Mellemfinansiering ifm. lønkompensationsordningen: Virksomheder, som venter på udbetaling af lønkompensation, kan søge om mellemfinansiering for den del af lønudgiften, der kompenseres af staten - ind til kompensationen bliver overført
  • Finansiering af den del af lønudgifterne, som ikke bliver kompenseret af staten, i en længere periode
  • Rådgivning for erhvervskunder
  • Lån: Henstand på betalinger til forskellige typer af lån
  • Nykredit Leasing kan yde henstand på betalinger til diverse typer af erhvervsleasingprodukter.

Læs mere: Nykredit - Hjælp til kunder, som er økonomisk ramt af Corona

Kontakt: Nykredit - 70 10 90 00 | Nykredit Hotline - 70 10 80 70Spar Nord - Økonomisk hjælp under COVID-19

 • Bevilget overtræk: Gebyrfrit midlertidigt overtræk på kreditter til private, erhvervs- og leasing-kunder, hvis økonomi er ramt af COVID-19
 • Ydelsesfritagelse uden gebyrer i op til 3 måneder for privat-, erhvervs- og leasing-kunder
 • Rådgivning: Vurdering af kundens økonomiske situation ift. konsekvenserne af COVID-19 og drøftelse af muligheder for at forhindre potentielle økonomiske vanskeligheder eller løse eksisterende udfordringer

Læs mere: Spar Nord - Økonomisk hjælp under COVID-19

Kontakt: Spar Nord - 96 34 40 03Arbejdernes Landsbank - Hjælp under coronakrisen

 • ERHVERV:

  • Vækstfonden: Attraktivt lån og kredit med garanti fra Vækstfonden.
  • Bevilget overtræk: Gebyrfrit
  • Lån og kreditter: fritaget for alle gebyrer
  • Udskydelse af ydelser på lån
  • Lån og kreditter på fordelagtige vilkår kan indtil videre bevilges frem til 15. oktober 2020
  • AL Finans: Henstand på leasingaftaler
  • Tryg Forsikring: Skifte til månedsbetaling og tilbagebetaling af den forudbetalte præmie
 • PRIVATKUNDER:

  • Arbejdernes Landsbank står klar til at hjælpe - kontakt banken og hør nærmere

Arbejdernes Landsbank: Ekstra støtte til privatkunder under COVID-19

Kontakt: Arbejdernes Landsbank - 38 48 48 48Ringkjøbing Landbobank - Hjælp under coronakrisen

 • Boliglån, billån og forbrugslån: Henstand i op til 3 måneder - gebyrfri bevilling
 • Leasingaftaler: Henstand i op til 3 måneder - gebyrfri bevilling
 • Totalkreditlån: Gebyrfri bevilling af henstand i op til 3 måneder, hvor det teknisk er muligt
 • Bevilget overtræk til betaling af terminsydelser til totalkreditlån - gebyrfri bevilling

Læs mere: Økonomisk hjælp fra Ringkjøbing Landbobank under COVID-19

Kontakt Ringkjøbing Landbobank: Find din afdelingMerkur Andelskasse - Økonomisk hjælp under COVID-19

 • PRIVATKUNDER:

  • Privatlån, billån, bolig- og andelsboliglån: Henstand, ydelsesoverspring eller bevilget overtræk i 3 måneder for at hjælpe med månedlige ydelser
  • Realkreditlån: Bevilget overtræk i 3 måneder for at hjælpe med ydelserne
  • Kassekredit og lån: Etablering af nye lån og forhøjelse af eksisterende lån og kreditter
  • Totalkreditlån: Afdragsfrighed om muligt
 • ERHVERVSKUNDER:

  • Lån: Henstand eller ydelsesoverspring
  • Mellemfinansiering af løn, mens virksomheden venter på udbetaling af lønkompensation fra staten
  • Finansiering af den del af lønnen, der ikke er omfattet af den statslige garanti, på nærmere aftalte individuelle vilkår.
  • Bevilget overtræk om muligt

Læs mere: Sådan hjælper Merkur dig under coronakrisen

Kontakt: Merkur - 70 27 27 06Nyheder fra lånudbydere
Regeringens hjælpepakker til virksomheder


Løntilskudsordning: Hjælp til lærlinge, elever og deres arbejdsgivere under coronakrisen - 28. maj

 • En ny trepartsaftale garanterer en løntilskudsordning for private virksomheder, der har lærlinge eller vil ansætte lærlinge. Disse virksomheder kan i resten af året 2020 få dækket:
  • 75 pct. af deres igangværende lærlinges løn
  • 45 pct. af lønnen i tilfælde af nye, korte uddannelsesaftaler. Det er en betingelse, at arbejdsgiver ikke tidligere har haft indgået en kort aftale med samme elev.
  • 90 pct. af lønnen i tilfælde af nye, ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, nye mesterlæreaftaler eller restuddannelsesaftaler
 • Løntilskudsordningen gælder fra 1. maj til 31. december 2020
 • Derudover er der vedtaget følgende:
  • 20 % højere lønrefusion under skoleophold i 2. halvår af 2020 for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler.
  • Reglen om lønudgiften suspenderes: Det tidligere krav om, at lønrefusionen maksimalt må udgøre 100 pct. af lønudgiften for skoleophold suspenderes i 2. halvdel af 2020 for førnævnte aftaletyper.
  • Ekstraordinært tilskud til arbejdsgivere: Indbetalinger til AUB-bidraget suspenderes i 2020. Tilskuddet vil blive udbetalt pr. bidragsudløsende medarbejder i forbindelse med samlet betaling.

Kilder og links om coronahjælp til elever, lærlinge og deres læresteder
Straksudbetalinger af hjælpepakkerne

 • Virksomheder, som har ansøgt om lønkompensation og/eller kompensation for tabt omsætning senest d. 28. april 2020, og hvis ansøgning stadig er under behandling, vil modtage straksudbetalinger:

  • Lønkompensation straksudbetales inden d. 1. maj
  • Kompensation for tabt omsætning straksudbetales inden d. 11. maj


Udvidelse af hjælpepakker under COVID-19

D. 18. april 2020 har regeringen og alle Folketingets partier indgået aftale om justering og udvidelse af hjælpepakker til dansk økonomi. Der blev aftalt nye tiltag for at forhindre, at virksomheder går konkurs eller skal fyre deres medarbejdere. Samtidig blev de nuværende tiltag i hjælpepakkerne forlænget til 8. juli 2020.


Kilder, links og skabeloner
COVID-19 Hjælpepakke: Kompensation af faste udgifter

 • Ifm. coronakrisen kan virksomheder få dækket op til 80% af deres faste og kontraktbundne omkostninger, såsom husleje, leasingaftaler og renteudgifter
 • Ordningen gælder fra 9. marts 2020 (med tilbagevirkende kraft)
 • Der er åbent for ansøgninger frem til 30. juni 2020
 • Der skal ansøges med et NemID

 • Alle virksomheder kan ansøge, så længe de lever op til følgende krav:
  • Virksomheden har et dansk CVR-nummer
  • Firmaet er etableret senest d. 9. marts 2020
  • Firmaet har faste udgifter for mindst 25.000 kr. i perioden fra 9. marts til 8. juni 2020
  • Virksomheden forventer et fald i omsætningen på mindst 40 pct. i hele perioden eller i en periode har haft forbud mod at holde forretningen åben
  • Virksomhedens omsætningstab er en konsekvens af COVID-19 og ikke selvforskyldt

 • Ansøgninger om hjælpepakker kræver en revisorerklæring på, om virksomheden har haft driftsunderskud i 2019, og at firmaet har opgjort omsætning og faste omkostninger korrekt.
 • Ansøgende virksomheder, som bliver godkendt, kan få godtgørelse på op til 80 procent af revisoromkostningerne (maks. 16.000 kr.)

Sådan dækker kompensationsordningen

 • 100 % kompensation: Virksomheder, der er blevet lukket ved påbud som følge af coronavirus samt kundetætte virksomheder, som er blevet påbudt at lukke og ikke har en omsætning i perioden – frisører, restauranter, caféer og virksomheder i storcentre.
 • 80 % kompensation: Virksomheder med fald i omsætningen på 80-100 pct.
 • 50 % kompensation: Virksomheder med fald i omsætningen på 60-80 pct.
 • 25 % kompensation: Virksomheder med fald i omsætningen på 35-60 pct.

Kilder, links og skabeloner - Kompensation af faste udgifter under coronakrisenKontakt Erhvervsstyrelsens hotline på 72 20 00 34

Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 / fredag kl. 9.00-15.00COVID-19 Hjælpepakke: Statsgaranteret banklån til virksomheder


 • Virksomheder, hvis omsætning er påvirket af coronavirus, kan søge om en garanti fra Vækstfonden70 % af lån og driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter
 • Ordningen gælder fra 12. marts 2020 og er delt op i to: én for SMV’er og én for store virksomheder
 • For at komme i betragtning skal virksomheden have oplevet eller forvente et omsætningstab på minimum 30 pct. grundet COVID-19

Kilder, links og skabeloner ang. statsgaranterede lån under COVID-19
COVID-19 Hjælpepakke: Likviditetskaution og udvidet genforsikring til eksportører


 • Eksportører kan nu søge om likviditetskaution og udvidet genforsikring via EKF Danmarks Eksportkredit
 • Kautionen dækker evt. omsætningstab i perioden 1. marts 2020 til 30. september 2020

 • EKF kautionerer for nye lån og kreditter og dækker bankernes risiko således:
  • 80% for SMV’er
  • 70% for store virksomheder

 • Prisen for likviditetskaution er som følger:
  • SMV’er: En årlig præmie på 1 % p.a., som betales helårligt forud. Herudover skal man betale renter og omkostninger til sin bank for kreditten
  • Store virksomheder: EKF opkræver en individuel præmie på markedsvilkår, som tager udgangspunkt i bankens prissætning. Herudover skal man betale renter og omkostninger til sin bank for kreditten.
 • Lånets løbetid er maks. 6 år

 • Krav til SMV’er:
  • Virksomhedens omsætning for eksport udgør minimum 10 % af den samlede omsætning i 2019
  • Virksomheden har oplevet eller forventer at opleve omsætningstab på minimum 30 % som følge af COVID-19
  • Virksomheden er kreditværdig
  • Forretningen foregår på en miljømæssig og socialt forsvarlig måde

 • Krav til store eksportvirksomheder:
  • Minimum 10 % af den samlede omsætning i 2019 skal komme fra eksport
  • Virksomheden oplever eller har oplevet et fald i omsætningen på min. 30 % som følge af coronavirus/COVID-19
  • Omsætningen er faldet i hele eller dele af perioden (min. 14 dage) mellem d. 1. marts 2020 og d. 30. september 2020 i forhold til samme periode i 2019
  • Virksomheden er kreditværdig
  • Virksomheden var ikke kriseramt før coronakrisen
  • Forretningen drives miljømæssigt og socialt forsvarligt

 • Udvidet genforsikringsordning gør det muligt for EKF Danmarks Eksportkredit at genforsikre eksportordrer med kort kredittid og dækker nu både eksportforretninger i og uden for OECD-lande

Kilder, links og skabeloner ang. likviditetskaution og genforsikringsordning
COVID-19 Hjælpepakke: Refusion og sygedagpenge fra første dag


 • Virksomheder er fri for arbejdsgiverperiode for sygedagpenge og kan få refusion fra dag ét, når ansatte bliver sygemeldt på grund af coronavirus eller er i karantæne.
 • Selvstændige erhvervsdrivende kan få sygedagpenge fra første fraværsdag.
 • Ordningen gælder fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021.

Kilder, links og skabeloner om refusion og sygedagpenge under coronakrisen
COVID-19 Hjælpepakke: Ordningen om arbejdsfordeling


 • For at undgå afskedigelser kan virksomheder midlertidigt nedsætte sine ansattes arbejdstid, og medarbejdere kan få supplerende dagpenge.
 • Arbejdstiden skal være nedsat med:
  • Mindst 2 hele dage pr. uge
  • 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed
  • 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed
  • 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed
 • Beskæftigelsesministeren har valgt at gøre ordningen om arbejdsfordeling mere fleksibel og afbureaukratisere systemet. Nu kan virksomhederne hurtigt tilpasse sig situationen og undgå fyringer af deres medarbejdere.

Kilder, links og skabeloner ang. arbejdsfordeling i karantænetiden
COVID-19 Hjælpepakke: Lønkompensation


 • Virksomheder, som har ansatte, der bliver hjemsendt med løn som følge af coronavirus, kan søge om lønkompensation på 75 % - 90 % af de hjemsendte medarbejderes løn.
 • Hjemsendte medarbejdere må ikke arbejde i hjemsendelsesperioden.
 • Ordningen gælder virksomheder, som står med at skulle afskedige mindst 30 % af medarbejderne eller mindst 50 ansatte.
 • Der kan ansøges om midlertidig lønkompensation i perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020.
 • Timelønnede hjemsendtes løn kompenseres 90 % af de samlede lønudgifter, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. ansat.
 • Fastansatte hjemsendtes løn kompenseres med 75%, dog maks. 30.000 kr. Pr. måned pr. ansat.
 • Lærlinge er omfattet af ordningen, men skal som udgangspunkt blive i virksomheden, og uddannelsen skal fortsætte.
 • Fleksjob: kompensationen bliver ens, uanset om den hjemsendte medarbejder er på den gamle eller den nye fleksjobordning.
 • Frisører og andre liberale erhverv, som genåbner, kan stadig søge om lønkompensation, så længe de har hjemsendte medarbejdere.
 • En ny ansøgningsrunde åbnes midt i maj 2020, og alle virksomheder kan søge igen med henblik på forlængelse.
 • Hvis virksomheden har søgt om lønkompensation på under den tidligere beløbsgrænse23.000 kr. eller 26.000 kr., kan der søges om regulering ift. den nuværende grænse på 30.000 kr.

Kilder, links og skabeloner ang. lønkompensationKontakt Erhvervsstyrelsens hotline på 72 20 00 34

Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 / fredag kl. 9.00-15.00COVID-19 Hjælpepakke: Kompensation til selvstændige, freelancere og honorarmodtagere


 • Selvstændige, freelancere, honorarmodtagere og små virksomheder med maks. 25 (tidligere krav - 10) fuldtidsansatte kan søge om midlertidig kompensation for tabt omsætning som følge af coronavirus
 • Ordningen er opdateret ift. gyldighedsperioden, kompensationsstørrelsen og kravene
 • Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts til d. 8. juli 2020
 • Hjælpepakken kan udbetales til maks. 4 virksomhedsejere
 • Man kan kun få kompenseret omsætningstabet for én virksomhed, hvis man ejer flere virksomheder

 • Kompensationsstørrelsen (opdateret):
  • Ikke-tvangslukkede firmaer kan få kompenseret op til 90 % (tidligere krav - 75 %) af det forventede omsætningstab, sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning året før, og maks. 23.000 kr. om måneden (og 46.000 kr. for fuldtidsmedarbejdende ægtefælle)
  • Tvangslukkede firmaer kan få kompenseret 100 % af det forventede omsætningstab

 • Krav til selvstændige og freelancere uden et CVR-nummer:
  • Man forventer i perioden 9. marts til 8. juli et indtægtstab på mindst 30 % som følge af coronavirus/COVID-19
  • Ens gennemsnitlige B-indkomst i 2019 var på min. 10.000 kr. om måneden
  • Ens samlede personlige indkomst i 2020 kommer ikke til at overstige 800.000 kr.

 • Krav til virksomheder med et CVR-nummer:
  • Virksomhedens omsætning eller B-indkomst har været minimum 10.000 kr. pr. måned i gennemsnit før coronakrisen
  • Virksomheden har maksimalt 25 fuldtidsansatte (tidligere krav - 10)
  • Virksomheden har et forventet fald i omsætningen på mindst 30 % som følge af coronavirus/COVID-19
  • Ansøgeren ejer mindst 25 % af virksomheden og arbejder selv i virksomheden
  • Virksomheden var CVR-registreret pr. 1. februar 2020
  • Ansøgerens personlige indkomst er mindre end 0,8 mio. kr. i 2020

 • For selvstændige, der ikke har haft en B-indkomst, vil der blive fastlagt en særlig administrationsmodel
 • Har man allerede søgt om kompensation for tabt omsætning med de nu forældede satser, kan man fra maj 2020 forny sin ansøgning og søge om kompensation med opdaterede satser med tilbagevirkende kraft
 • Der skal søges via Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk

Kilder, links og skabeloner ang. kompensation til selvstændige og freelancereAnsøg om en midlertidig kompensation for selvstændige som følge af coronavirus/covid-19 her


COVID-19 Hjælpepakke: Kompensation til kombinatører med både A- og B-indkomst


 • Freelancere, som har både A- og B-indkomst, kan nu søge om en midlertidig kompensation for tabte indtægter
 • Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra d. 9 marts t.o.m. d. 8 juli 2020
 • Ansøgere kan få kompenseret op til 90 % af tabt A- og B-indkomst, dog maks. 20.000 kr. om måneden
 • Kompensationen er skattepligtig

 • Krav:
  • Et forventet indkomsttab på minimum 30 % i perioden under coronakrisen
  • Freelanceren skal have haft en A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i 2019.
  • Af de 10.000 kr. skal mindst 5.000 kr. være B-indkomst
  • A-indkomst må ikke overstige 20.000 kr. om måneden i gennemsnit
  • Beskæftigelsesgraden knyttet til A-indkomsten må højst udgøre 55 %
  • Både A- og B-indkomsten kommer fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats (en positivliste over omfattede aktiviteter bliver udarbejdet)
  • Den ansøgende må ikke være berettiget til dagpenge, supplerende dagpenge eller offentlige ydelser som kontanthjælp
  • Ansøgerens samlede årlige indkomst i 2020 må ikke overstige 0,8 mio. kr.

Kilder, links og skabeloner ang. kompensation til selvstændige med kombineret A- og B-indkomst
COVID-19 Hjælpepakke: Arrangementsordningen


 • Arrangører kan søge om kompensation til at dække arrangementers underskud, hvis de har måtte aflyse, udskyde eller væsentligt ændre et eller flere større arrangementer som følge af regeringens tiltag ifm. coronavirus/COVID-19
 • Ordningen gælder fra og med 6. marts 2020 til og med 31. august 2020

 • Krav:
  • Arrangementet skulle afholdes i perioden 6. marts 2020 - 31. august 2020
  • Arrangementet skulle have haft minimum 350 samtidige deltagere
  • Arrangementet skulle have fundet sted højst hver anden dag, eller
  • Dagligt i maks. 4 uger på samme lokation

 • Arrangører af landsindsamlinger og andre arrangementer, som ikke er dækket af arrangementordningen, kan søge om kompensation via Kulturministeriets kompensationsordning


Regeringens hjælpepakker til borgere under coronaCOVID-19: Jobcentre og a-kasser åbner igen 27. maj
COVID-19-hjælp: Dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp


 • Dagpengemodtagere: Dagpengeperioden sættes på pause, så man ikke bruger af dagpengeretten under COVID-19. Perioden 1. marts - 30. juni2020 bliver dermed ikke talt med i den lediges dagpengeanciennitet
 • Sygedagpengemodtagere: Personer, som i perioden 9. marts - 30. juni 2020 har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger og under normale omstændigheder ikke ville kunne få forlænget sygedagpengeperioden, får forlænget retten til sygedagpenge i tre måneder
 • Kontanthjælpsmodtagere: Folketinget suspenderer 225-timersreglen i tre måneder

Kilder og links om dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp
COVID-19-hjælp til den særlige risikogruppe: Forsørgelse frem til 1. september


 • Personer, som er i den særlige risikogruppe for COVID-19, og deres pårørende kan blive væk fra arbejde med forsørgelse under genåbningen af Danmark
 • Vurderingen om, hvorvidt man hører til gruppen med øget risiko for coronasmitte, foretages af den individuelle læge med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens beskrivelse af den særlige risikogruppe for COVID-19
 • Personer, som benytter sig af ordningen, vil få løn eller sygedagpenge fra dag ét
 • Arbejdsgiverne vil få lønkompensation eller sygedagpengerefusion fra dag ét
 • Ordningen gælder ind til videre frem til 31. August 2020

Kilder og links om coronahjælp til den særlige risikogruppe
COVID-19 anerkendes som arbejdsskade


 • Ifølge Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse kan sygdom med coronavirus (COVID-19) anerkendes som en arbejdsskade, hvis det kan sandsynliggøres, at sygdommen skyldes arbejdet
 • Hvis den sygdomsramte er blevet alvorligt syg, vil sagen blive hastebehandlet af myndighederne

Kilder og links om coronasmitte som arbejdsskade
Kulturministeriets hjælpepakker under COVID-19Coronahjælpepakke: Folkeoplysning


 • Højskoler, aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet kan søge om kompensation for op til 90 % af tabt deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juli 2020. Læs mere i Kulturministeriets pressemeddelelse om hjælp til højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet under COVID-19
 • Nye højskoler får engangstilskud på 0,7 mio. kr. til hver skole. Finansudvalget skal først behandle aktstykket, før tilskuddene kan udbetales
 • Kommunerne opfordres til at udbetale tilskud til folkeoplysende foreninger, idrætsforeninger og aftenskoler, som var godkendte til tilskud inden coronakrisen
 • Krav ifm. ansættelse på aftenskoler og Folkeuniversitetet er lempet, så aftenskolelærere, undervisere og forelæsere fortsat kan modtage løn
 • Der kan søges om ordningerne via Slots- og Kulturstyrelsen - find links til ansøgninger for hver type af skole nedenunder

Kilder, links og skabeloner ang. hjælpepakken til højskoler, aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet
Coronahjælpepakke: Kompensation til daghøjskoler og aftenskoler
Coronahjælpepakke: Kompensation til Folkeuniversitetet


 • Folkeuniversitetet kan søge om kompensation for tabt deltagerbetaling i perioden 9. marts 2020 – 8. juli 2020
 • Kompensationsstørrelse: Op til 90 %
 • Ansøgningsfrist: 06. august 2020, kl. 23:59
 • Frist for aflæggelse af regnskab: 8. december 2020
 • Ansøgere: Foreninger og selvejende institutioner under Folkeuniversitetet (efter folkeoplysningslovens kapitel 13)
 • Krav:
  • Kurser eller aktiviteter var påbegyndt eller planlagt at skulle finde sted i perioden 9. marts 2020 - 8. juli 2020
  • De er blevet aflyst pga. COVID-19
  • De forventes ikke at blive dækket af indtægter fra andre offentlige tilskud, hjælpepakker eller lignende
  • Der skal indsendes en udfyldt budgetskabelon sammen med ansøgningen. Download en budgetskabelon fra Slots- og Kulturstyrelsen her
 • Ansøg om kompensation for tabt deltagerbetaling: Slots- og Kulturstyrelsens elekroniske ansøgningsskema om hjælpepakken til Folkeuniversitetet
 • Udbetaling: Der udbetales et acontobeløb svarende til 70 % af den foreløbigt beregnede kompensation. De resterende 30 % tilbageholdes og vil blive udbetalt, hvis det endelige tilskudsberettigede beløb giver adgang til det
 • Kontakt Slots- og Kulturstyrelsens hotline på 33 74 50 00


Coronahjælpepakke: Kompensation til højskoler


 • Højskoler kan søge om kompensation for forventet tabt deltagerbetaling i perioden 9. marts 2020 – 8. juli 2020 som følge af COVID-19
 • Kompenasationsstørrelse: op til 90 %
 • Ansøgere: Alle godkendte danske folkehøjskoler, som modtager statstilskud
 • Krav:
  • Dokumenteret hel eller delvis tilbagebetaling af allerede modtaget deltagerbetaling og tabt deltagerbetaling for påbegyndte kurser under Højskoleloven i forbindelse med, at skolerne har været lukkede pga. Risikoen for coronasmitte
  • Forventet hel eller delvis tabt deltagerbetaling for påbegyndte og planlagte kurser under Lov om folkehøjskoler, som blev aflyst eller forkortet som følge af COVID-19
  • En udvidet regnskabsaflæggelse
  • En opgørelse af alle udgifter i perioden
  • En opgørelse af alle indtægter i perioden
  • En årsplan
  • En elevliste
  • En udfyldt budgetskabelon fra Slots- og Kulturstyrelsens (se linket nedenunder)
  • Find en udtømmende liste over påkrævede bilag, og ansøg elektronisk hos Slots- og Kulturstyrelsen her: Pulje til kompensation for tabt deltagerbetaling på folkehøjskoler i forbindelse med COVID-19
 • Ansøgningsfrister:
  • Puljen kan søges indtil 6. august 2020, kl. 23:59
  • Regnskab kan aflægges indtil 8. december 2020
 • Udbetaling: Der udbetales et acontobeløb på 70 % af den foreløbigt beregnede kompensation. Hvis højskolen er berettiget til de resterende 30 %, vil de blive udbetalt ved efterregulering.
 • Kontakt Slots- og Kulturstyrelsens hotline på 33 74 50 00


Coronahjælpepakke: Kompensation til nye højskoler


 • Hver af de fem nye højskoler kan få engangstilskud på 700.000 kr.
 • Før tilskuddene kan udbetales, skal Finansudvalget behandle aktstykket.
 • Hjælpepakken gælder følgende højskoler:
  • Rude Strand Højskole
  • Liselund Højskole
  • Løgumkloster Højskole
  • Vester Thorup Højskole
  • Højskolen Mors
 • Læs mere hos Kulturministeriet: Støtte til nye højskoler


COVID-19: Kulturministeriets hjælpepakke til ældre borgere


 • Der er blevet afsat 165 mio. kr. til forbedring af mulighederne for besøg hos svækkede ældre og mennesker med demens
 • Midlerne vil indgå i puljen til udsatte og sårbare, og kan søges via Slots- og Kulturstyrelsen
 • Aftalen indeholder:
  • Nye løsninger for fastholdelse af social kontakt og livskvalitet, herunder besøg
  • Øget aktivitet på serviceområdet, bl. a. tilbud om hovedrengøring hos de ældre, som har måttet undvære rengøringsservice pga. COVID-19
  • Partnerskab på ældreområdet under COVID-19 mod ensomhed. Aktører fra kulturlivet og idrætten kan komme med forslag til initiativer og søge om støtte fra puljen

Kilder, links og skabeloner ang. hjælpepakken til ældreCoronahjælpepakke: Støtte til sårbare og udsatte i coronakrisen
Coronahjælpepakke: Tilskud til regionale spillesteder
Coronahjælpepakke: Ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger


 • Lokale idræts- og spejderforeninger, som er hårdt ramt af aflyste arrangementer på under 500 deltagere samt manglende medlemskabsbetalinger kan søge om tilskud til at dække den tabte omsætning under COVID-19
 • De afsatte midler fordeles mellem Dansk Firmaidrætsforbund, DIF, DGI og DUF, hvor pengene er øremærket spejderforeninger
 • Læs aftaleteksten hos Kulturministeriet: Aftale om ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger (pdf)
 • Læs Kulturministeriets pressemeddelelse her
 • Mere om hjælpepakken hos:


Coronahjælpepakker til kulturinstitutionerne
Coronahjælp til kunstnere: Kunststøtteordningen


 • Kunstnere med A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst 8.333 kr. månedligt i gennemsnit kan søge om kompensation på op til 75 % af forventet indtægtstab, dog maks. 23.000 kr. om måneden
 • Ordningen gælder fra 9. marts til og med 8. juli 2020, og der kan søges om kompensation for tre eller fire måneder
 • Krav:
  • Et årligt overskud fra egen virksomhed på mellem 100.000 kr. og 800.000 kr. i ét af de tre seneste år
  • Overskuddet stammer fra det kunstneriske virke
  • Det forventede eller oplevede indtægtstab i perioden 9. marts - 8. juli 2020 svarer til minimum 30 % af den samlede A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra egen virksomhed
  • Man får ikke støtte via andre, lignende hjælpepakker
  • Find en udtømmende liste over krav, og ansøg om midlertidig kunststøtteordning hos Slots- og Kulturstyrelsen
 • Ansøgningsfrist: 8. juni 2020, kl. 23:59
 • Læs aftalen om midlertidig kunststøtteordning (pdf)
 • Læs Kulturministeriets pressemeddelelse


Coronahjælp til kunstnere: Fremrykket udbetaling af biblioteksafgift


 • Forfattere, oversættere, illustratorer, fotografer, billedkunstnere og komponister, der har bidraget til bøger eller litteratur indlæst på lydbånd mv., får udbetalt bibliotekspengene en uge tidligere, end de plejer.
 • Læs mere hos Kulturministeriet, og hent et faktaark om biblioteksafgift (pdf) her


Coronahjælpepakke til arrangører af landsindsamlinger
Coronahjælpepakker til danske medier - Kompensation for tabte annonceindtægter
Coronahjælp til danske medier: Hurtig udbetaling af mediestøtten


 • Mediestøtten for 2020 udbetales hurtigst muligt på én gang frem for over tre rater. Læs mere om beslutningen hos Kulturministeriet


Skat og moms under COVID-19 - Nye frister og lånemuligheder
Moms: Betalingsfrister udskydes


 • For små virksomheder, som afregner moms halvårligt, er betalingsfristen udskudt til den 1. marts 2021. Virksomhederne kan nu sammenlægge det 1. og det 2. halvår
 • For SMV’er, som afregner moms kvartalsvis, er betalingsfristen rykket fra d. 2. juni til den 1. september 2020. Virksomhederne kan lægge det 1. og det 2. kvartal sammen og betale på én gang

 • For store virksomheder, som afregner moms på månedsbasis, er betalingsfristerne udskudt med 30 dage for marts, april og maj. De nye frister er som følger:
  • Betalingsfristen 27. april udskydes til 25. maj 2020
  • Betalingsfristen 25. maj udskydes til 25 juni 2020
  • Betalingsfristen 25. juni udskydes til 27. juli 2020


Momslån til SMV’er - Rentefrit


 • Folketinget har vedtaget et lovforslag om rentefrit momslån til små og mellemstore virksomheder
 • Loven træder i kraft den 5. maj 2020
 • SMV’er kan ansøge om lån fra 5. maj 2020 til 15. juni 2020
 • Krav: find listen i nedenstående link
 • Lånebeløb: Der kan ansøges om et momslån på et beløb, svarende til den moms, virksomheden har indberettet og betalt til fristen den 2. marts 2020. Dette beløb betales tilbage til virksomheden i en periode.
 • Lånets løbetid: Lånet skal betales tilbage d. 21 april 2021


A-skat og AM-bidrag: Fristerne udskydes


 • For små og mellemstore virksomheder (under 250 ansatte og en årlig omsætning på maks. 50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på maks. 43 mio. EUR) bliver betalingerne udskudt med 4 måneder for april, maj og juni:
  • Betalingsfristen 11. maj bliver udskudt til 10. september 2020
  • Betalingsfristen 10. juni rykkes til 12. oktober 2020
  • Betalingsfristen 10. juli udskydes til 10. november 2020

 • For store virksomheder med over 250 ansatte, og hvis årlige omsætning overstiger 50 mio. EUR udskydes betalingsfristen som følger:
  • Betalingsfristen 30. april rykkes til 31. august 2020
  • Betalingsfristen 29. maj rykkes til 30. september 2020
  • Betalingsfristen 30. juni rykkes til 30. oktober 2020

 • Se alle fristerne her


Rentefrihed og gebyrfrihed


 • Virksomheder kan søge om fritagelse for at betale renter og gebyrer af A-skat og AM-bidrag, som ikke blev indbetalt i marts.
 • Krav: Den manglende betaling skyldes “pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør, foretager betaling", dvs. Corona-situationen.
 • Ansøgningsfrist: Der kan først søges om ordningen, når situationen med coronavirusset er stabiliseret, og der faktisk kan betales for marts måned.


B-skat: Betalingsfrister udskydes


 • For selvstændige erhvervsdrivende og honorarmodtagere udskydes betalingsfristen for B-skat til de to betalingsfrie måneder:
 • Betalingsfristen 20. april bliver udskudt til 22. juni. 2020
 • Betalingsfristen 20. maj bliver udskudt til 21. december 2020
 • Skattestyrelsen gør opmærksom på, at man skal huske at opdatere sin forskudsopgørelse, så ens skatterater bliver beregnet rigtigt.


Øget indestående på skattekontoen


 • Virksomheder får mulighed for at have op til 10 mio. kr. stående på skattekontoen
 • Krav: Virksomheden skal justere beløbsgrænsen den 25. marts 2020 eller senere
 • Ordningen gælder i perioden 25. marts - 30. november 2020
 • Nyeste opdatering fra skat.dk: Muligheden for at hæve udbetalingsgrænsen gælder fra den 7. maj 2020 til og med den 1. april 2021


Oplysningsfristerne udskydes


 • For personligt ejede virksomheder (dvs. enkeltmandsvirksomhed, personligt ejet mindre virksomhed (PMV) og interessentskaber (I/S)) er oplysningsfristen udskudt fra 1. juli til 1. september 2020
 • For selskaber (dvs. iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S)) er fristen for aflevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2019 udskudt fra den 31. marts til den 1. september 2020


Lønsumsafgift udskudt


 • Betalingsfristen for 2. kvartal 2020 bliver udskudt fra 15. juli 2020 til 1. september 2020
 • Betalingsfristen for 3. kvartal 2020 udskydes fra 15. oktober 2020 til 16. november 2020


Lønsumsafgiftslån


 • Virksomheder, som afregner lønsumsafgift efter metode 4 (eksempelvis tandlæger, vognmænd og kultursektoren) kan søge om lønsumsafgiftslån
 • Krav - find listen i nedenstående link

 • Lånebeløb:
  • Virksomheder, som indberetter lønsumsafgift kvartalsvis, kan ansøge om et lån på et beløb, som svarer til den lønsumsafgift, virksomheden har indberettet for 1. kvartal 2020
  • Virksomheder, som indberetter lønsumsafgift af overskuddet for indkomståret 2019 eller for et forskudt indkomstår, der træder i stedet for indkomståret 2019, kan ansøge om lønsumsafgiftslån på et beløb, svarende til 25 % af afgiftens størrelse for indkomståret 2019 eller for det forskudte indkomstår

 • Lånets løbetid: Lånet skal betales tilbage via Skattekontoen senest den 1. april 2021
 • Ansøgningsfrist: Der kan ansøges i perioden 5. maj 2020 til 15. juni 2020 via virk.dk

 • Vilkår og betingelser:
  • Virksomheder, som ikke indfrier lånet til tiden, får gæld til staten, som der skal betales renter af.
  • Hvis gælden er større end 5.000 kr. får virksomheden en rykker.
  • Hvis virksomheden ignorerer rykkeren, vil gælden blive sendt til inddrivelse.
  • Hvis virksomheden i lånets løbetid ikke længere opfylder betingelserne for lånet, skal det lånte beløb betales tilbage senest 14 dage fra den dag, hvor virksomheden ikke længere opfyldte betingelserne.

 • Virksomheder, som har gæld i staten, kan ansøge om dette lån. Lånet vil i det tilfælde ikke blive udbetalt, men det vil blive brugt til at dække gælden.


Skattekreditordningen


 • Selskaber og private virksomheder, som benytter sig af virksomhedsordningen og har underskud, kan ansøge om tidlig udbetaling af skatteværdien af det underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsaktiviteter (skattekreditordningen) i juni
 • Ansøgningsfrist er 15. maj 2020
 • Revisorerklæring påkrævet

Kilder og nyttige links om ændringer i skat og moms under coronakrisen
Hjælp til studerende under coronakrisen
Ekstra SU-lån under COVID-19


 • Studerende og elever på ungdomsuddannelser kan få op til tre gange større SU-lån i de kommende måneder, dvs. op til 9.582 kr. om måneden
 • Studerende, som er i lønnet praktik i marts, april og/eller maj, kan også søge om ekstra SU-lån


Slutlån under COVID-19


 • Slutånet udvides fra 8.241 kr. til 14.602 kr. om måneden
 • Studerende, som har brugt alle slutlånsrater eller SU-klip, får mulighed for at optage slutlån i op til tre måneder med mulighed for forlængelse


Forhøjet fribeløb ved SU under coronakrisen


 • Studerende, som indgår i kriseberedskabet, kan tjene ubegrænset ved siden af SU'en, så længe de indgår i kriseberedskabet. Det gælder f.eks. medicin- og sygeplejerskestuderende

Kilder og nyttige links om SU og Corona