Kredyt studencki w 2019 roku - co warto wiedzieć?

18.9.2019 (Czas czytania: 7 minut)

Blog

Wykształcenie wyższe to w dzisiejszych czasach niemalże podstawa sukcesu w przyszłości. Uczelnie wprowadzają do swojej oferty studiów coraz to nowe kierunki, przyciągając tym samym rzesze kandydatów. W tym samym czasie banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe kuszą atrakcyjnym wsparciem finansowym na czas studiów. Czym jest kredyt studencki? Do kogo jest skierowany i jakie zmiany wprowadzono w 2019 roku?

Kredyt studencki nie taki straszny

Pierwsze kredyty studenckie zostały uruchomione w 1998 roku, a ich popularność z roku na rok wzrasta. Nic w tym dziwnego. Osoby ubiegające się o taki kredyt obowiązują preferencyjne warunki, znacznie korzystniejsze niż w przypadku zwykłego kredytobiorcy.

Niskie oprocentowanie, możliwość umorzenia nawet połowy długu, wygodna spłata dwa lata po zakończeniu studiów to tylko kilka zalet kredytu studenckiego. Wiele osób podchodzi do tego jednak dość sceptycznie, bo w końcu to ,,kredyt’’, czyli zobowiązanie na kilka, a nawet kilkanaście lat. Należy jednak pamiętać, że pomimo wieloletniego zadłużenia, takie zobowiązanie buduje naszą zdolność kredytową, która może się okazać nieoceniona w przyszłości.

Zasady otrzymania kredytu studenckiego

W styczniu 2019 roku weszły w życie pewne zmiany dotyczące kredytów studenckich.

Zgodnie z nowym systemem warunki są następujące:

 • 1. O kredyt mogą się starać osoby do 30 roku życia w przypadku studiów licencjackich i magisterskich oraz do 35 roku życia w przypadku doktorantów (jeśli rozpoczęli studia przed 25 rokiem życia).
 • 2.Dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać 2500 zł.
 • 3. Transze wypłacane są przez 10 miesięcy w roku (z wyjątkiem okresu wakacyjnego).
 • 4.Do wyboru są cztery wysokości transz: 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł.
 • 5. Wymagane jest zabezpieczenie kredytu, które określa bank lub kasa oszczędnościowo-kredytowa.
 • 6. Kredyt wypłacany jest przez maksymalnie 6 lat, a w przypadku doktorantów - 4 lata.
 • 7. Wnioskować o kredyt można w dowolnym momencie, a nie tak jak dotychczas - przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.
 • 8. Bardzo niskie oprocentowanie, które obowiązuje w okresie spłaty rat kredytu i wynosi połowę stopy redyskontowej NBP. Obecnie jest to 1,75% (dane na styczeń 2019).
 • 9. Spłata zadłużenia rozpoczyna się dwa lata po ukończeniu studiów, a liczba rat stanowi dwukrotność wypłacanych transz.
 • 10. Możliwość umorzenia długu nawet o połowę, jeśli kredytobiorca ukończył studia w określonej procentowo czołówce.
 • 11. Możliwość umorzenia całości długu, jeśli kredytobiorca znajduje się w ciężkiej sytuacji życiowej.

Aktualna oferta kredytów studenckich

Wniosek o przyznanie kredytu studenckiego rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od jego złożenia. Obecnie taki kredyt mogą udzielać poniższe instytucje finansowe:

Za kredytem studenckim przemawia nie tylko jego powszechność czy też niskie oprocentowanie. Preferencyjne warunki oznaczają również, że przez cały okres kredytowania oraz dwa lata po ukończeniu studiów to państwo spłaca należne z tytułu zadłużenia odsetki. Dopiero po tym okresie obowiązek ten przechodzi na kredytobiorcę.

Czy warto starać się o kredyt studencki?

Tak i to z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze jest to pewnego rodzaju forma wsparcia finansowego bez względu na to, czy student będzie przeznaczał transze na opłatę czesnego, czy utrzymanie. Po drugie spłata takiego zobowiązania pozytywnie wpłynie na scoring kredytobiorcy, ułatwiając mu tym samym otrzymanie kolejnego kredytu w przyszłości.

Jeśli więc z jakichś powodów student będzie potrzebować takiej gotówki, warto złożyć wniosek o kredyt studencki, szczególnie że tak preferencyjnych warunków później już nie otrzymamy.

Podoba ci się ten artykuł? Udostępnij go znajomym

Udostępnij na Facebooku

Masz pytania lub własne doświadczenia? Podziel się nimi w komentarzach