Najnowsza sytuacja z OFE - co z Twoją emeryturą?

✒️ Autor: Jessica Surdel

⌛️ 19.6.2019 (Czas czytania: 5 minut)

Najnowsza sytuacja z OFE - co z Twoją emeryturą?

Niedawno, bo zaledwie kilka tygodni temu została potwierdzona informacja, że powstał projekt ustawy zakładający całkowitą likwidację OFE. Co to dla nas oznacza i jakie ma skutki?

Na pewno każdy z nas stanie przed wyborem, co zrobić z pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku OFE, a opcje będziemy mieli tylko dwie - przekazać je do ZUS lub do IKE. Każdy z nas ilość środków na rachunku OFE może sprawdzić w swoim PTE (Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym), które prowadzi nasz fundusz.

Skąd obecnie pochodzi emerytura i jak jest wyliczana?

Obecnie emerytura w całości jest wypłacana przez ZUS. Jest to skutkiem podjętej przez rząd decyzji, że na 10 lat przed przejściem każdego z nas na emeryturę OFE stopniowo oddaje zgromadzone aktywa do ZUS.

A jak jest ona wyliczana? A więc, gdy już osiągniemy wiek emerytalny i zdecydujemy się przejść na emeryturę, ZUS sprawdza w udostępnianych przez GUS tabelach dalszego trwania życia, ile średnio miesięcy żyją osoby w naszym wieku. Następnie dzieli nasz zgromadzony kapitał przez otrzymaną z tabeli ilość miesięcy i tak wylicza emeryturę.

Jasno wynika z tego, że im więcej środków zgromadzimy na naszym koncie i im później przejdziemy na emeryturę, tym więcej pieniędzy dostaniemy z ZUS.

Co się stanie, gdy wybierzesz ZUS?

Jeżeli zdecydujemy się przekazać swoje pieniądze do ZUS, to najpóźniej w styczniu 2020 r. będziemy musieli złożyć odpowiednią deklarację. Gdy to zrobimy, wszystkie nasze zgromadzone środki zostaną przekazane na konto ZUS. Wybierając Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie poniesiemy z tego tytułu żadnych kosztów i zasilimy swoje konto 100% wartością naszych aktywów z OFE, które przejdą do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Jednak będziemy musieli zapłacić podatek dochodowy od przyszłych wypłat emerytur.

Co się stanie, gdy wybierzesz IKE?

Jeżeli na początku 2020 r. nie podejmiemy żadnych działań, to nasze aktywa w wysokości 85% automatycznie zostaną przekazane na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Wybierając IKE od zgromadzonych przez nas w OFE środków, zostanie pobrana tzw. opłata przekształceniowa w wysokości 15% wartości zgromadzonych aktywów. Opłata ta zostanie pobrana z naszych środków, a cała płatność będzie rozłożona na 2 lata (2020 r. i 2021 r.). Dokonywać jej będzie w naszym imieniu instytucja zarządzająca naszym IKE.

Przyjęta polityka inwestycyjna środków będzie uzależniona od naszego wieku, ale duża ich część będzie lokowana w akcjach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Środki zgromadzone na IKE będziemy mogli wypłacić, dopiero gdy osiągniemy wiek emerytalny (na dzień dzisiejszy jest to 60 lat u kobiet i 65 lat u mężczyzn). W momencie wypłaty pieniędzy nie zapłacimy żadnych podatków. Możemy je pobrać jednorazowo lub w ratach, jednak nie wypłacimy z IKE więcej niż mamy. Dodatkowo środki te staną się naszą prywatną własnością i będą podlegać dziedziczeniu.

I tak wybierając IKE, otrzymamy emeryturę z ZUS, ale będzie ona niższa niż, gdybyśmy przekazali tam swoje środki z OFE. Wypłaty z IKE będą stanowić jej uzupełnienie, a otrzymywane kwoty będą wynikały ze zgromadzonych aktywów i ich wyników inwestycyjnych.

Podsumowując, trzeba jasno stwierdzić, że chcąc czy nie, będziemy musieli podjąć decyzję, czy wybieramy ZUS, czy IKE. Każda z tych opcji ma swoje plusy i minusy, a wybór musimy dopasować do naszej indywidualnej sytuacji. Trzeba również pamiętać, że decyzja jest nieodwracalna, więc nie można tu mówić o przypadku. Wiadomo, że nie będzie to łatwy wybór, ale od tego będzie zależało nasze życie za 30, 20 czy 5 lat. Mając jeszcze czas, lepiej będziemy mogli się przygotować do podjęcia właściwej decyzji.