Czy opłaca się brać preferencyjny kredyt studencki?

22.10.2019 (Czas czytania: 10 minut)

Blog

Kredyty studenckie są niezwykle popularne na całym świecie. Studenci bardzo chętnie korzystają z takiego wsparcia finansowego, aby pokryć wszelkie koszta związane z nauką, a w zależności od szkoły i kraju mogą one być naprawdę wysokie. Ale czy upragnione wykształcenie wyższe można przeliczać na pieniądze?

Czym jest kredyt studencki?

Kredyt studencki to rodzaj zadłużenia skierowany do uczniów i doktorantów mający na celu wesprzeć finansowo młode studiujące osoby. Od stycznia 2019 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło kilka istotnych zmian, które znacznie ułatwiają otrzymanie takiego kredytu. Prawdopodobnie ma to związek z małym jak na tę chwilę zainteresowaniem.

Pomimo że w Polsce pierwsze kredyty studenckie zostały wypłacone już w 1998 roku, nie są one tak popularne, jak na przykład na zachodzie. Może to wynikać z faktu, że najlepsze uczelnie w Polsce są bezpłatne w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, a warunkiem zakwalifikowania się na studia są najczęściej wyniki z matury i oceny na świadectwie.

Są jednak osoby, które marzą o studiach wyższych, ale ze względu na konieczność studiowania w trybie zaocznym lub wybór uczelni prywatnej zobowiązani są do opłacania czesnego. Wówczas bardzo przydaje się kredyt studencki. Jak go otrzymać?

Dla kogo?

Jednym z podstawowych warunków otrzymania kredytu studenckiego jest posiadanie statusu studenta. Dokumentem potwierdzającym taki status jest oczywiście ważna legitymacja, którą otrzymujemy po zakwalifikowaniu się na studia. Osoby, które są w trakcie rekrutacji, muszą przedstawić dokument potwierdzający udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Kredyt jest zatem skierowany do:

 • studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy przed rozpoczęciem nauki nie ukończyli 30 roku życia
 • doktorantów, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

Nie ma znaczenia, czy studiujemy w systemie dziennym, wieczorowym czy zaocznym ani czy uczelnia jest publiczna, czy prywatna. Wypłacane transze nie muszą być przeznaczane na pokrycie czesnego, więc starać się może każda osoba spełniająca powyższe warunki.

Szczegółowe warunki kredytu studenckiego

Banki

Kredyt studencki w 2019 roku to atrakcyjne wsparcie finansowe dla młodych osób. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w jednym z czterech banków oferujących tę formę kredytowania. Można to również zrobić za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej poniższych instytucji:

 • PKO BP S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • SBG-Bank S.A.

Wniosek

O kredyt można starać się przez cały rok, a nie tak jak do tej pory przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Wnioski rozpatrywane są w ciągu 30 dni od daty złożenia. Kredyt udzielany jest docelowo na czas trwania studiów, a spłata następuje 2 lata po ich ukończeniu. W tym czasie student nie ponosi żadnych kosztów związanych z kredytem, a wszelkie odsetki regulowane są przez budżet państwa.

Koszty

Po okresie karencji rozpoczynamy spłatę zadłużenia wraz z naliczonymi opłatami. Liczba rat stanowi dwukrotność wypłacanych transz, czyli jeśli korzystaliśmy z kredytu przez 3 lata, spłacać będziemy go przez 6 lat. Wysokość raty to połowa kwoty pobieranej miesięcznej transzy. W przypadku transzy standardowej wynoszącej 600 złotych rata kredytu będzie wynosiła 300 zł wraz z naliczonymi odsetkami. Oprocentowanie na styczeń 2019 wynosiło 0,5% stopy redyskontowej NBP, czyli 1,75%.

Okres kredytowania

Kredyt udzielany jest na maksymalnie 6 lat w przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 4 lata w przypadku studiów doktoranckich. Pieniądze wypłacane są przez 10 miesięcy - od października do lipca. Do wyboru mamy 4 wysokości transz: 400 zł, 600 zł, 800 zł i 1000 zł. Kwotę tę należy wybrać na etapie wypełniania wniosku.

Dochód netto

Warunkiem otrzymania kredytu studenckiego jest również sytuacja finansowa aplikanta. Dochód nettonie może przekraczać 2500 zł na jednego członka rodziny. Sposób obliczania dochodu jest analogiczny do tego, który obowiązuje przy ubieganiu się o stypendium socjalne w uczelni.

Poręczenie

Bank oczywiście będzie wymagał od kandydata poręczenia spłaty kredytu i w większości przypadków jest to rodzic, który staje się żyrantem. Są jednak osoby będące w nieco trudniejszej sytuacji, ale bez obaw. Istnieją inne możliwości uzyskania poręczenia spłaty kredytu:

Warunki takiego poręczycielstwa uzależnione są od sytuacji życiowej i finansowej kandydata. Dochód netto nie może jednak przekraczać 2000 zł na jednego członka rodziny.

Umorzenie kredytu

Osoby w ciężkiej sytuacji życiowej lub z wybitnymi osiągnięciami w nauce mogą wnioskować o umorzenie części, lub całości kredytu. Sytuacja wygląda następująco:

 • 20% w przypadku gdy absolwent ukończył kształcenie w gronie od5,01% do 10% najlepszych absolwentów/doktorantów
 • 35% w przypadku gdy absolwent ukończył kształcenie w gronie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów/doktorantów
 • 50% - w przypadku gdy absolwent ukończył kształcenie w gronie do 1% najlepszych absolwentów/doktorantów
 • nawet 100% w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub trwałej utraty zdolności do spłaty.

Wymagane dokumenty

Aby dowiedzieć się, jak wyglądanie składanie wniosku, najlepiej zgłosić się do wybranej przez nas placówki, gdzie pracownik obsługi kredytów wszystko nam dokładnie wyjaśni. Niemniej jednak wymagane dokumenty w każdym banku są niemalże identyczne.

W pierwszej kolejności należy przygotować wniosek o kredyt studencki. Można go złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. To nowość, która weszła w życie w styczniu 2019 roku. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • oświadczenie o wysokości dochodów za poprzedni rok
 • zaświadczenie z uczelni, że wnioskujący jest studentem lub doktorantem; ewentualnie dokument potwierdzający udział w rekrutacji
 • inne dokumenty wymagane przez bank, w którym staramy się o udzielenie kredytu; służą one ocenie zdolności kredytowej i sposobie zabezpieczenia jego spłaty.

Przeznaczenie

Kredyt studencki wcale nie musi być przeznaczony na pokrycie kosztów związanych ze studiowaniem. Wprawdzie większość osób przeznacza go właśnie w taki sposób, to jednak są studenci, którzy korzystają z kredytu w innym celu.

Część odkłada środki na wysoko oprocentowanym koncie oszczędnościowym. Czy ma to w ogóle sens? Tak, pod warunkiem, że nie będziemy wypłacać pieniędzy, a sukcesywnie je przelewać na rachunek oszczędnościowy. Po zakończeniu studiów może się okazać, że zarobiliśmy na kredycie kilka tysięcy, a im dłużej je tam zostawimy, tym więcej zyskamy.

Osoby, które marzą o otwarciu własnej firmy, mogą wykorzystać środki uzyskane z kredytu w formie kapitału początkowego. Takie przedsiębiorcze podejście nie jest zbyt popularne, ale jeśli mamy dobry pomysł na biznes, bardzo szybko pomnożymy taki wkład finansowy. To świetna opcja na start, zwłaszcza że zdolność kredytowa po studiach jest w wielu przypadkach zerowa, a warunki kredytu studenckiego są bardzo atrakcyjne, by z nich nie skorzystać.

Czy się opłaca?

Kredyt studencki to bardzo atrakcyjna oferta, z której skorzystamy tylko w trakcie kształcenia wyższego. Podobne warunki już się nie powtórzą, dlatego warto przemyśleć wnioskowanie o takie wsparcie finansowe nie tylko, gdy go naprawdę potrzebujemy, ale również, jeśli myślimy o zainwestowaniu zgromadzonych środków w przyszłości.

Możliwości jest bardzo wiele, a dodatkowy zastrzyk gotówki na czarną godzinę to na pewno oznaka niezależności finansowej, do której dąży każdy student.

Podoba ci się ten artykuł? Udostępnij go znajomym

Udostępnij na Facebooku

Masz pytania lub własne doświadczenia? Podziel się nimi w komentarzach