Niższa stawka PIT - kiedy wejdzie w życie nowa ustawa?

✒️ Autor: Jessica Surdel

⌛️ 17.7.2019 (Czas czytania: 5 minut)

Niższa stawka PIT - kiedy wejdzie w życie nowa ustawa?

Wszystko na to wskazuje, że być może jeszcze w tym roku, a już na pewno w 2020 r. zostanie obniżona stawka PIT z dotychczasowych 18% do 17%. Będzie to efekt zmian, jakie przedstawiło ostatnio Ministerstwo Finansów i które dotyczą modyfikacji w stawce tego podatku. Lada moment Sejm uchwali też nowelizację ustaw podatkowych i wówczas poznamy dokładną datę wejścia ich w życie.

Propozycja ta stanowi jeden z punktów tzw. nowej piątki PIS, a pozostałe punkty dotyczą wprowadzenia 500 plus już na pierwsze dziecko, braku podatku PIT dla młodych pracowników do 26. roku życia, podwyższenia kosztów uzyskania przychodu oraz ,,trzynastki" dla emerytów.

Niższa stawka PIT

Niższa o 1% stawka PIT w początkowych założeniach rządu miała dotyczyć bez wyjątku wszystkich podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Jednak teraz rząd coraz głośniej mówi o tym, że zostanie wprowadzony dodatkowy próg podatkowy w wysokości 42 764 złotych rocznie, czyli, że nowa stawka PIT będzie obowiązywać tylko do tego poziomu zarobków.

Jak podają Urzędy Skarbowe, obniżenie stawki PIT przy jednoczesnym podwyższeniu przez rząd kosztów uzyskania przychodów doprowadzi do obniżenia kosztów pracy, szczególnie pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Co więcej, niższa stawka podatku będzie dotyczyć przychodów, które uzyskamy na przykład:

  • ze stosunku pracy,
  • wykonywanej osobiście działalności,
  • działalności gospodarczej osób fizycznych (także w formie spółek osobowych),
  • emerytury i renty,
  • praw majątkowych.

Czy odczujemy korzyści?

Tak, obniżenie podatku PIT do 17% przyniesie nam korzyści pod postacią zwiększenia poziomu wynagrodzeń netto, jednak zmiany w naszych pensjach nie będą spektakularne. I tak łączny zysk pracowników nie przekroczy kwoty 30 zł netto, a analizując konkretny przypadek, pracownik, który zarabia 5000 zł brutto, czyli 3550 zł netto zyska dzięki temu 240 zł rocznie, czyli około 20 zł miesięcznie.

Kłopoty rządu z wdrożeniem planu

Rząd już pracuje nad odpowiednimi projektami ustaw, jednak najwięcej problemów przysparza mu opracowanie mechanizmów, które umożliwią wprowadzenie i zastosowanie tych zmian tak, jak początkowo zakładał w 2019 r. Dlatego coraz częściej mówi się, że realną datą wejścia w życie nowej stawki podatku jest 1 stycznia 2020 r.

Rząd poprzez podjęcie decyzji o zastosowaniu nowej, niższej stawki podatku do określonego poziomu zarobków (42 764 złotych rocznie) wprowadził nowy próg podatkowy. Oczywiście pracownicy, którzy go przekroczą będą mieli dochód opodatkowany ,,starą” 18% stawką PIT.

Ile to będzie kosztować?

Nie jest tajemnicą, że zmiany wprowadzone przez rząd w podatkach będą miały wpływ na finanse publiczne i wysokość budżetu. Jeżeli zakładane propozycje wejdą w życie jeszcze w tym roku to skutki te, ale w mniejszym stopniu odczujemy już teraz. Przede wszystkim zmniejszą się wpływy do państwowej kasy i jak podaje ministerstwo finansów, przy wprowadzaniu zmian z początkiem 2020 r. wyniosą one od 5,3 do 5,5 mld złotych.

Eksperci oceniając decyzję rządu o obniżeniu podatku PIT o 1%, nie zauważają w tym posunięciu zbyt wielu pozytywnych zmian, które mogłyby nastąpić. Rząd za to mówi, że zdecydował się na ten krok, żeby zachęcić pracodawców do zmiany formy zatrudnienia swoich pracowników, a samym zatrudnionych do tego, żeby dążyli oni do tych zmian. Jednak jak to będzie w praktyce, pokaże czas i będziemy to mogli zweryfikować, kiedy przepisy wejdą w życie.