Zagraniczna wypłata a kredyt hipoteczny w Polsce

✒️ Autor: Jessica Surdel

⌛️ 30.3.2020 (Czas czytania: 10 min.)

Zagraniczna wypłata a kredyt hipoteczny w Polsce

W obecnych czasach wiele Polaków mieszkających za granicą myśli o powrocie do kraju. Wiąże się to z rosnącym zainteresowaniem kredytami hipotecznymi udzielanymi przez polskie banki. Pozwalają one rodakom zarabiającym w innej niż złotówki walucie zapewnić swojej rodzinie dach nad głową w Polsce. Czy łatwo taki kredyt uzyskać? Jakie warunki należy spełnić?

Coraz więcej osób pobiera wypłatę w euro, funtach, dolarach i innych walutach. I nie dotyczy to tylko emigrantów. W dobie rozwoju technologicznego spora część osób mieszkających w Polsce wykonuje przecież pracę zdalną dla firm zagranicznych, dostając wynagrodzenie w obcej walucie.

szacunek-emigracji-z-polski-na-pobyt-czasowy-w-latach-20042017

Szacunek emigracji z Polski na pobyt czasowy w latach 2004-2017

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Niestety nie jest łatwo uzyskać kredyt hipoteczny na podstawie wypłaty zagranicznej. Wiąże się to z Rekomendacją S wydaną w lipcu 2014 roku przez Komisję Nadzoru Bankowego, według której taki kredyt może zostać udzielony tylko w walucie, w jakiej pobierane są zarobki. W praktyce polskie banki są obecnie skłonne pożyczyć pieniądze na zakup domu lub mieszkania tylko w kilku walutach (np. euro, dolar i funt brytyjski), a instytucje, które udzielają kredytów walutowych, można policzyć na palcach.

Niechęć banków do udzielania kredytu w obcej walucie nie powinna dziwić. Wiąże się przecież nie tylko z ryzykiem niespłacenia jak w przypadku każdej innej pożyczki, ale również z mniejszymi możliwościami roszczeniowymi banku, a także z ryzykiem zmian kursów walutowych. Zmieniająca się cena euro może oczywiście obniżyć raty kredytu, jak też znacznie je podwyższyć, co sprawia, że banki mają obowiązek restrykcyjnego podejścia do zdolności kredytowej klienta walutowego. Poza tym, zainteresowanie kredytami walutowymi wciąż jest zdecydowanie mniejsze niż złotówkowymi, dlatego też banki niechętnie przygotowują takie oferty.

Warunki otrzymania kredytu hipotecznego a zarobki w innej walucie

Tym, co przyciąga Polaków do starania się o kredyt hipoteczny w zagranicznej walucie, jest niższa stopa oprocentowania niż w przypadku kredytu złotówkowego. Dzieje się tak dlatego, że kredyty walutowe są oprocentowane według stopy LIBOR lub EURIBOR, których wartości są niższe od polskiego WIBOR-u. Oczywiście, jest to korzystne tylko w sytuacji stabilnego kursu walutowego, który jak wiemy, może przysporzyć wierzycielom sporo nieprzyjemnych niespodzianek.

Osoby starające się o walutowy kredyt hipoteczny muszą liczyć się z tym, że bank podejdzie do nich jeszcze bardziej restrykcyjnie niż do klientów kredytów złotówkowych. Wynika to oczywiście ze wspomnianego wcześniej wyższego poziomu ryzyka walutowego i mniejszej kontroli nad spłacalnością pożyczkobiorcy. Dlatego też banki najczęściej wymagają wyższego poziomu dochodu netto niż przy kredytach złotówkowych, a także większego wkładu własnego (najczęściej 30% zamiast 20% wartości nieruchomości).

O hipoteczny kredyt walutowy mogą się starać tylko ci rodacy mieszkający za granicą, którzy są zatrudnieni na warunkach umowy o pracy i jej pochodnych. Wnioski osób pracujących na zasadach umowy o dzieła lub umowy zlecenia są przez banki odrzucane, co oczywiście znacząco zawęża możliwości wielu Polaków. Łatwo zrozumieć powody tej restrykcji: banki chcą po prostu upewnić się, że źródło dochodu wnioskodawcy jest stałe i pewne. Z tego samego względu często też oczekują stażu pracy o długości nie mniejszej niż 12, a czasem nawet 24 miesiące.

Co więcej, w przypadku udzielenia kredytu hipotecznego w innej walucie, banki są skłonne sfinansować jedynie do 70% wartości kupowanego mieszkania czy domu. Kolejnym warunkiem jest to, aby kupowana nieruchomość była położona na terenie Polski, co jest związane z brakiem możliwości nałożenia hipoteki na nieruchomości zagraniczne.

Inną restrykcją jest wymóg wcześniejszej spłaty kredytu walutowego w porównaniu z kredytem udzielanym w złotówkach. Jeśli więc normalnie okres spłaty ustalany jest na 30 do 35 lat, w przypadku kredytów zaciąganych w euro ten okres wynosi najczęściej 20 lat.

Co należy przedstawić?

Oprócz opisanych wyżej wymogów, osoby starające się o walutowy kredyt hipoteczny są zmuszone dołączyć do wniosku sporo dokumentów, takich jak:

 • Umowa o pracę i dołączone do niej ewentualne aneksy. Okres minimalnego zatrudnienia, jakie jest wymagane to najczęściej 12, a nawet 24 miesiące.
 • Wyciąg z konta bankowego osoby wnioskującej o kredyt. Musi to być to samo konto bankowe, na które przelewane jest jego wynagrodzenie za pracę. Najczęściej banki wymagają wyciągu za ostatnie 6 do 12 miesięcy.
 • Deklaracja podatkowa z ostatniego roku (czasami z ostatnich dwóch lat).
 • Dokumenty certyfikujące historię kredytową wnioskodawcy. Dotyczy to zwłaszcza Polaków, którzy przebywają za granicą od dłuższego czasu.
 • Ponadto, niektóre banki wymagają przedstawienia pozwolenia na pobyt stały w miejscu zamieszkania oraz pozwolenia na pracę.

  Należy pamiętać, że wszystkie dokumenty zagraniczne (umowa o pracę, wyciągi bankowe, itp.) muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Na wypadek problemów ze skompletowaniem wszystkich wymaganych dokumentów, a także pytań i wątpliwości dotyczących wymogów bankowych, warto skorzystać z pomocy z ekspertów kredytowych, którzy często oferują swoje usługi za darmo.

Historia kredytowa

Najczęściej pozyskanie historii kredytowej odbywa się za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej (BIK), które ma podpisaną umowę o transgranicznej wymianie informacji ze swoimi lokalnymi zagranicznymi odpowiednikami. Należą do nich m.in.:

 • Niemcy – SCHUFA
 • Anglia – Equifax, Experian
 • Włochy – CRIF

Współpraca między tymi organizacjami sprawia, że wymagane do udzielenia kredytu informacje można zdobyć stosunkowo szybko i w wiarygodny sposób.

Procedura uzyskiwania zagranicznej historii kredytowej przedstawiona jest w graficzny sposób na poniższym obrazku:

pozyskiwanie-historii-kredytowej-z-zagranicy

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej

Składając wniosek o kredyt hipoteczny w obcej walucie, należy podpisać upoważnienie dla banku polskiego do wysłania zapytania o naszą historię kredytową do zagranicznego banku, do którego spływają nasze dochody. Bank może uzyskać tę informację za pośrednictwem BIK-u, który kontaktuje się ze swoim odpowiednikiem w danym kraju, prosząc o przesłanie transgranicznego raportu kredytowego. Kiedy BIK ma już taki raport w swoich rękach, odsyła go do banku, w którym ubiegamy się o kredyt i na podstawie zawartych w nim informacji podejmowana jest decyzja o jego przyznaniu.

Obecnie coraz więcej krajów Unii Europejskiej zawiera umowy o transgranicznej wymianie informacji kredytowej, co sprawia, że coraz więcej rodaków mieszkających za granicą może wykazać się pozytywną historią kredytową. Dzięki temu wzrastają szanse na uzyskanie kredytu, a także łatwiej jest negocjować z bankiem jego warunki.

Międzynarodowa wymiana informacji za pośrednictwem polskiego BIK-u i zagranicznymi biurami informacji kredytowej jest gwarancją ochrony danych osobowych klientów i zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa. Korzyścią dla kredytodawców jest natomiast pewniejsza ocena zdolności kredytowej wnioskodawców.

Które banki udzielają takiego kredytu?

Obecnie walutowy kredyt hipoteczny mają w swojej ofercie tylko dwa banki: Alior i Pekao S.A.

W poniższej tabeli znajduje się krótkie porównanie warunków zaciągnięcia kredytu w obu bankach, zakładając wysokość kredytu 200 000 zł, wartość nieruchomości 250 000 zł, a okres spłaty 30 lat.

AliorPekao S.A.
 • Dostępny w euro, dolarach i funtach brytyjskich
 • Wymagany minimalny dochód netto to równowartość 5 tysięcy zł
 • RRSO 5,52%
 • Marża 2,49%
 • Prowizja 5% (ustalana indywidualnie)
 • Możliwość zawieszenia spłaty do 6 miesięcy w roku (łącznie nawet na 5 lat)
 • Oparty o wskaźnik Libor 3M
 • Uproszczona procedura
 • Tylko zmienna stopa procentowa
 • Możliwość wypłacenia kredytu w transzach
 • Dostępny w euro, dolarach, funtach brytyjskich, koronach norweskich i koronach szwedzkich
 • RRSO 5,13%
 • Marża 1,84%
 • Prowizja 1,99% dla klientów z Eurokontem, 2,49% dla pozostałych klientów
 • Stała lub zmienna stopa procentowa
 • Wymagany wkład własny to 30% (dla kredytów o okresie spłaty do 15 lat) i 40% (dla kredytów z okresem spłaty do 20 lat)
 • Możliwość zawieszenia spłaty do 12 miesięcy
 • Wymaga przetłumaczenia dokumentacji przez tłumacza przysięgłego
 • Konieczność przelewu wynagrodzenia na rachunek w Polsce

Oba kredyty są indeksowane, co oznacza, że na umowie wysokość kredytu jest podana w złotówkach. W dniu wypłaty środków wartość całkowita kredytu przeliczana jest na walutę obcą po kursie kupna.

Podsumowanie

Niestety, nie jest łatwo dostać kredyt hipoteczny w zagranicznej walucie. Wnioskodawcy spotykają się z wieloma barierami dotyczącymi dodatkowych wymogów w zakresie rodzaju waluty, źródła dochodów, minimalnego wkładu własnego, wysokości kredytu i okresu jego spłacania.

Ponadto muszą liczyć się z tym, że oprócz typowych dokumentów wymaganych przy wnioskach kredytowych, bank będzie chciał uzyskać dodatkowe zagraniczne zaświadczenia, a wszystkie dokumenty będą musiały zostać przetłumaczone na polski.

Co gorsza, oferta tego rodzaju kredytów wśród polskich banków jest obecnie nadzwyczaj uboga i zainteresowani mają do wyboru tylko dwie opcje.