Zakładanie działalności gospodarczej

Chcąc założyć działalność gospodarczą, musimy przejść kilka obowiązkowych kroków:

 1. wybranie formy prawnej działalności gospodarczej,
 2. wybranie formy opodatkowania naszej firmy,
 3. wpisanie odpowiednich kodów PKD,
 4. wybranie biura rachunkowego (stacjonarnego lub internetowego),
 5. zarejestrowanie firmy poprzez wypełnienie wniosku CEIDG-1,
 6. założenie konta bankowego i wyrobienie pieczątki firmowej.

Formularz CEIDG-1

Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza CEIDG-1 (czyli wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), który można znaleźć na stronie internetowej firma.gov.pl. Jeżeli w momencie wypełniania wniosku nie mamy jeszcze numeru NIP, to po jego otrzymaniu nie musimy aktualizować wpisanych przez nas wcześniej danych, ponieważ w systemie CEIDG pojawią się one automatycznie.

Wypełniając formularz, musimy podać np. rodzaj działalności. Żeby go dobrze wpisać, powinniśmy skorzystać z Polskiej Klasyfikacji Działalności w której spisane są wszystkie czynności, jakie może wykonywać firma. Do formularza CEIDG trzeba wpisać tylko numery wybranych czynności i warto pamiętać, że nie obowiązują nas w tym temacie żadne limity.

Podczas wypełniania formularza wybieramy także formę opodatkowania podatkiem dochodowym.

W przyszłości korzystając z tego samego formularza, zgłaszamy każdorazowo wszystkie zmiany naszych danych.

Znajdź najlepszą pożyczkę i kredyt onlineZobacz najlepsze pożyczki
image

Co wybrać: biuro rachunkowe czy księgowość internetową?

Wypełniając formularz CEIDG, musimy wskazać podmiot, który będzie prowadził dokumentację finansową naszej firmy. Jeżeli w momencie uzupełniania tej rubryki jeszcze nie wiemy, kto będzie odpowiedzialny za rozliczanie firmy, to musimy wpisać, że będziemy to robić samodzielnie, a później jak już podejmiemy decyzję, zaktualizujemy tę informację i podamy dane biura księgowego.

Tak naprawdę mamy do wyboru tylko dwie opcje, albo skorzystamy z biura rachunkowego albo z księgowości internetowej.

 • Stacjonarne biuro rachunkowe jest korzystne w przypadku firm, które zatrudniają chociaż jednego pracownika.
 • Księgowość internetowa jest bardzo dobrą opcją dla jednoosobowych firm oraz w sytuacji, gdy mamy dużą liczbę faktur, ponieważ w tym przypadku jest pobierana stała opłata. Dodatkowo, można też wystawiać w tym programie faktury.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Przedsiębiorca z punktu widzenia ZUS-u jest zarówno

 • Płatnikiem - czyli osobą, która wpłaca składki za swoich pracowników i za siebie, jak i
 • Ubezpieczonym.

Każdy przedsiębiorca musi złożyć do ZUS jeden z dwóch dokumentów:

 • ZZA - w sytuacji, gdy dokonujemyrejestracji tylko do składki zdrowotnej, gdy chcemy skorzystać z „ulgi na start” lub gdy jesteśmy zatrudnieni w innym miejscu w oparciu o umowę o pracę i otrzymujemy z niej wynagrodzenie powyżej minimalnej krajowej,
 • ZUA - w sytuacji, gdy dokonujemyrejestracji do wszystkich składek.

Gdy chcemy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny, musimy też wypełnić formularz ZCNA.

Wszystkie te druki można wypełnić w momencie zakładania działalności, jako dodatkowy formularz wysyłany i podpisywany razem z CEIDG. Nie trzeba specjalnie wybierać się do placówki ZUS. Jeżeli jednak tego nie zrobimy, mamy 7 dni od rozpoczęcia działalności na to, żeby dostarczyć do ZUS dokument ZZA lub ZUA.

Urząd Skarbowy

W wypełnianym przez nas formularzu CEIDG musimy poinformować Urząd Skarbowy o tym, jaką formę opodatkowania wybieramy, a tym samym przekazać informacje o rodzaju prowadzonej przez nas dokumentacji księgowej. Należy też podjąć decyzję o tym, czy chcemy być czynnym podatnikiem VAT, czy też nie. Jeżeli tak, to musimy złożyć w Urzędzie Skarbowym dokument VAT-R.

Czy musimy wyrabiać pieczątkę?

Nie ma wymogu, który nakazuje wyrobienie pieczątki firmowej, jednak w wielu przypadkach okazuje się ona przydatna.

Na pieczątce firmowej powinny się znaleźć takie informacje jak:

 • pełna nazwa firmy (wraz z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy),
 • adres siedziby firmy,
 • opcjonalnie telefon, e-mail oraz jeżeli mamy faks,
 • REGON,
 • NIP.

Zakładamy konto bankowe

Wybierając konto bankowe dla naszej firmy, mamy z czego wybierać, bo banki prześcigają się ze swoimi ofertami. Większość z nich stara się również zachęcić przedsiębiorców do skorzystania z oferty leasingowej czy pożyczki online.

Warto jednak pamiętać, że posiadanie rachunku firmowego w banku nie jest konieczne (nie istnieje żadne prawo nakazujące przedsiębiorcom prowadzenie konta firmowego), jednak opcja ta jest znacznie lepsza niż korzystanie z rachunku osobistego w celu przeprowadzania transakcji firmowych, chociażby ze względu na oddzielenie wydatków osobistych od tych pochodzących z działalności gospodarczej.

Zakładając firmowe konto w banku, możemy skorzystać z formularza on-line lub zrobić to osobiście w placówce. Do tego potrzebujemy tylko dowodu osobistego i oryginału wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Gdy założymy już konto, musimy o tym fakcie poinformować ZUS i Urząd Skarbowy poprzez zaktualizowanie wniosku CEIDG.

Zakładanie firmy bez rejestracji

Od 30 kwietnia 2018 roku możemy założyć też firmę bez konieczności jej rejestracji. Nie dotyczy to jednak branż, gdzie wymagane są koncesje, pozwolenia czy licencje. Dodatkowo, ta forma jest zakazana, jeżeli chcemy prowadzić swoją działalność w ramach spółki cywilnej.

Ponadto trzeba wiedzieć, że działalność bez rejestracji jest wykonywana na nasz własny rachunek i nie jest traktowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów prawa.

Jednak decydując się na prowadzenie działalności bez rejestracji, może się w końcu okazać, że będziemy musieli ją jednak zarejestrować, w sytuacji gdy uzyskamy w danym miesiącu przychód wyższy od połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ponadto, w każdym momencie możemy zmienić naszą decyzję i zarejestrować działalność gospodarczą, jeżeli uznamy, że tak będzie dla nas korzystniej.

Jakie są różnice, a jakie podobieństwa przy działalności zarejestrowanej i nie?

Jest ich wiele, a do głównych zalicza się:

 • brak konieczności opłacania składek do ZUS dla tej formy prowadzenia własnego biznesu, co jest niewątpliwym plusem. Jednak jest to także minus, ponieważ osoba, która prowadzi firmę bez rejestracji, nie odprowadza swoich składek emerytalnych i nie ma ubezpieczenia zdrowotnego, które pozwala na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ, nie może też pobierać zasiłku chorobowego w razie choroby lub ciąży,
 • nawet jeżeli prowadzimy działalność bez rejestracji, to i tak jesteśmy zobowiązani do płacenia podatku dochodowego. Stawka podatku w tej sytuacji wynosi 18% lub 32% (tą drugą opcję zapłacimy po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego). Każdy, kto prowadzi działalność bez rejestracji, zapłaci podatek dopiero po zakończeniu roku podatkowego,
 • ponadto osoby prowadzące firmę bez rejestracji są zwolnione z płacenia VATu, jednak nie wszystkie rodzaje działalności mogą skorzystać ze zwolnienia do limitu 200 000 zł obrotów rocznie,
 • co więcej, osoby, które świadczą swoje usługi lub sprzedają towary, mogą wystawiać faktury bez względu na to, czy są czynnymi podatnikami VAT, czy też korzystają ze zwolnienia,
 • ponadto nie muszą one prowadzić księgowości, ale na mocy ustawy VAT takie firmy muszą posiadać ewidencję sprzedaży, czyli tzw. uproszczony rejestr sprzedaży.

Podsumowując, rząd wprowadza coraz to nowe przepisy, które mają na celu ułatwienie i zachęcenie obywateli do zakładania przez nich firm. I tak można zdecydować się na założenie firmy z wcześniejszą jej rejestracją lub bez rejestrowania, a każda z nich ma swoje plusy i minusy.

W sytuacji, gdy nie jesteśmy pewni, czy nasz pomysł jest opłacalny czy też nie, warto spróbować na początek prowadzić swój biznes bez rejestracji, żeby bez ponoszenia dodatkowych kosztów móc wszystko sprawdzić w praktyce. Jednak bez względu na to, którą opcję wybierzemy, musimy znać obowiązujące nas przepisy i ich przestrzegać.

Znajdź najlepszą pożyczkę