Vanliga frågor

Att ta ett lån är inte ett enkelt beslut. Innan du ansöker om ett lån så finns det en del saker som du måste ta reda på. Vi har sammanställt en lista över de vanligaste frågorna som konsumenterna kan tänkas ha när det kommer till utlåning, online lån och jämförelse av lån.

Finbino lån-kalkylator

Du kan tämligen enkelt jämföra olika kreditgivare genom att använda dig av Finbino.

När du anländer till webbplatsen så kommer du att se en knapp med namnet “Jämför lån”. Klicka på denna knappa och du kommer sedan att bli omdirigerad till nästa sektion där du får ett stort antal kreditgivare som Finbino kontrollerar rigoröst för att säkerställa att de erbjuder schyssta villkor till sina potentiella långivare. Du kan enkelt filtrera dessa kreditgivare baserat på ett flertal olika premisser i form av exempelvis:

 • Företagslån
 • Billan
 • Snabblån,
 • Lån med betalningsanmärkning
 • … och många fler.

Du kan också se en notis från Finbino om vilka lån som rekommenderas baserat på dina behov.

Hursomhelst så kommer du säkerligen att hitta något som passar just dina specifika behov för här finns till för alla. Ta dig tid och begrunda alla de kreditgivare som erbjuds av Finbino och stressa inte vi d valet av just den som du anser passar dina behov bäst.

Svaret på denna fråga är nej, men låt oss specificera mer detaljerat hur det hela fungerar. Finbino är en jämförelse-portal för olika typer av lån vilka riktar sig till privatpersoner. Finbino tjänar pengar genom att omdirigera sina besökare till olika kreditgivare.

När en eller flera av dessa besöka väljer att teckna ett lån med en viss kreditgivare så kommer Finbino att erhålla en provision för att de lyckats värva dig som kund. Olika kreditgivare har olika premisser till vad som räknas som en lyckad värvning så dessa tenderar att variera.

Dock så är kontentan i det hela att du aldrig behöver betalat några pengar bara för att du ska använda dig av Finbino. Vi kommer heller aldrig i framtiden att kräva några avgifter för våra tjänster eftersom vi strävar att för alltid bli en gratistjänst som gör det enklare att ansöka om lån till schyssta villkor till förmånliga priser

Nej, du skall inte stirra dig själv blint på den nominella årsräntan även om den utgör en viktig aspekt och del av själva lånet. Du behöver även beakta kostnaderna runt lånet samt hur dessa kan komma att påverka dig i ett längre perspektiv.

Vidare så måste du även räkna på den effektiva räntan eftersom den har en klar korrelation till den nominella årsräntan. Du måste alltid räkna på lånet samt hur lång mycket du kommer att få betala totalt inklusive räntan och avgifterna fram till den dagen då den är återbetald.

Endast då så kan du göra väl avvägda bedömningar huruvida lånet med lägre nominell årsränta lämpar sig bättre för dig än den med högre avgifter. Det är som sagt en ganska subjektiv bedömning och beror helt och hållet på din nuvarande ekonomi samt hur mycket du är beredd att få betalt per månad för själva lånet.

Kom ihåg det nästa gång du ämnar ansöka om ett lån!

Ansöka om ett lån

Idag så kan du tämligen enkelt ansöka om ett lån genom att jämföra olika lån hos Finbino och sedan helt enkelt förflytta dig till kreditgivarens webbplats för att fylla i det låneformulär som tillhandahålls. Det är svårt att erbjuda en exakt vägledning i punktform eftersom alla kreditgivare har sina egna låneformulär som de utformat efter designen på deras webbplats. Dock så ska man komma ihåg att alla dessa är med största sannolikhet utformade så att även den mest tekniskt okunnige kan förstå sig på dem.

I de flesta fall så behöver du ange dina personliga uppgifter i form av namn-, efternamn, personnummer, telefonnummer och en giltig e-postadress. Sedan så behöver du signera lånet genom de metoder som efterfrågas specifikt av den aktuella långivaren som ämnar ansöka om lånet hos. Dock så ska man komma ihåg att de flesta kreditgivare anammar BankID metoden eftersom den är enkel att använda samt att det är väldigt svårt att överhuvudtaget få något gjort i dagens samhälle om man inte har ett giltigt BankID. Med andra ord så har du med största sannolikhet redan ett giltigt BankID antingen på din telefon eller dator.

Självklart så kan du i de flesta fall återbetala lånet tidigare än utsatt tid. Man måste dock komma ihåg att alla kreditgivare har olika villkor. Det är således av yttersta vikt att du undersöker vad som egentligen gäller för den kreditgivare som du önskar ansöka om ett lån hos.

Som konsument så har du ett stort ansvar att gå igenom villkoren och säkerställa att dessa är vad ni kommit överens om. Vissa kreditgivare kan applicera en extra kostnad om man önskar få lånet utbetalt för den utsatta tiden som angetts i lånevillkoren.

Man brukar även få låna ränta inklusive andra associerade kostnader för krediten fram till det datum som man ämnar lösa lånet helt på, dock ej för tiden därefter. Det är även så att om räntan råkar vara bunden så har kreditgivaren också rätt att du ut en så kallad ränteskillnadsersättning för den låneperioden återstår, även om du återbetalar lånet tidigare än den utsatta tiden.

Denna fråga skiljer sig avsevärt och varje kreditgivare kommer att ha olika kostnader som appliceras vid låneansökan beroende på vilken aktör som väljer att ansöka om lånet hos. Dock så kan man säga generellt vanligaste kostnaderna som brukar oftast vara applicerad till ett lån är:

 • Den effektiva- och nominella räntan: Om du inte är bekant med dessa begrepp så avser den effektiva räntan kostnader för lånet i form av en räntesats. Med andra ord så beräknar man ränta på lånet som om den betalas en gång per kalenderår. Den nominella räntan å andra sidan räknas som den ränta som erhålls när man räknas bort själva inflationen från räntesumman.
 • Uppläggnings- aviseringsavgifter: Många kreditgivare brukar även inkludera uppläggnings- aviseringsavgifter vilka kan uppgå till flera hundra kronor per månad beroende på bestämmelse.
 • Kreditgivarens villkor: Var noga att läsa igenom de olika villkoren, speciellt det finstilta för att undvika obehagliga överraskningar när den första fakturan dimper ner i brevlådan

När du ansöker om lån hos en svensk kreditgivare så ska du aldrig och under några omständigheter bli tvingad att betala någon form av provision för att få möjlighet att få ansöka om lånet. Om det skulle vara så att du blivit hänvisad av någon till den specifika kreditgivaren så kommer den som hänvisat dig i samråd med kreditgivaren som du ämnar låna pengar ifrån att komma överens om en ansenlig ersättningssumma.

Du som konsument behöver aldrig reflektera över detta eftersom du kommer aldrig att behöva betala en provision bara för att du ämnar låna pengar hos en viss kreditgivare. Denna praxis är vanlig för aktörer utomlands men är som sagt inget som svenska kreditgivare ägnar sig åt eftersom det inte anses vara förenligt med konsumentkreditlagen samtidigt som det inte är förenligt heller med en accepterar konsument sed. Kom ihåg ovanstående nästa gång du planerar att ansöka om ett lån.

Idag så måste alla som arbetar med lån i någon form ha tillstånd från FI eller Finansinspektionen. Med andra ord så får man inte bedriva någon form av kreditverksamhet om man inte har ett tillstånd från just Finansinspektionen. Du kan enkelt kontrollera huruvida den viss kreditgivare har tillstånd från FI genom att göra följande:

 1. Förflytta dig till Finansinspektionens webbplats genom att klicka på den angivna länken.
 2. Klicka sedan på kontakta oss sektionen där du hittar uppgifter gällande hur du tar kontakt med FI.
 3. Vi rekommenderar att du skickar ett e-postmeddelande innehållandes aktörens organisationsnummer.
 4. När du gjort detta så bör få svar ganska snabbt huruvida denna långivare har tillstånd från FI för att bedriva sin verksamhet.

Vänligen notera: Det är brottsligt att inom Sverige bedriva kreditverksamhet utan att ha fått godkänt från FI. Med andra ord så gör man sig skyldig till ett brott i de fall som man förbiser FI och erbjuder sina tjänster till kunderna. Även om dessa aktörer är ett minne blott så var det inte så längesedan som man kunde råka ut både för den ena och andra när det kommer till att låna pengar.

Detta är en subjektiv fråga och det finns flera premisser som måste uppfyllas för att du ska få ditt belopp utbetalt under kostrats möjliga tid.

 1. Den första och mest självklara är att säkerställa att du uppfyller grundkraven för att överhuvudtaget kunna få låna.
 2. Nästa steg är att kontrolleras huruvida de personliga uppgifterna som du ombetts att fylla i stämmer överens med verkligheten eftersom de kommer att kontrolleras.
 3. Vidare så måste du även kontrollera huruvida du har samma bank som den kreditgivare som du ämnar låna pengar hos.
 4. Sist men inte minst så måste du säkerställa att kreditgivaren använder sig av en automatiserad process, snarare än en manuell för att kunna påskynda det hela. Det kan självfallet finnas andra bidragande orsaker till huruvida du kommer att ta kortare eller längre tid att få lånet utbetalt.

Notera dock att dessa fyra element avgör huruvida du kommer att få lånet utbetalt inom kortast möjliga tid, vilket brukar vara samma dag, om låneansökan godkänns innan lunch.

Du kan effektivisera och påskynda processen genom att säkerställa att du uppfyller grundkraven för själva lånet samt att de angivna uppgifterna som efterfrågas är korrekta. Vidare så går det att få pengarna snabbare utbetalda om man råkar ha samma bank som just den kreditgivare som man önskar låna pengar ifrån.

Det är just därför en viss investering i form av tid att ta reda på huruvida den kreditgivare du ämnar låna pengar ifrån har samma bank som du. Förutom ovanstående element så kan du även säkerställa att kreditgivaren använder sig av en automatiserad process istället för manuella handläggningstider.

De långivare som använder sig av automatiserade processer kan godkänna ett lån inom några minuter från att man ansöker om det till att låneansökan färdig behandlats. Förutom det så behöver du ‘även säkerställa att din kreditvärdighet ser stabil ut eftersom kreditgivaren måste enligt lagen genomföra en kreditupplysning på alla sökande för att säkerställa deras återbetalningsförmåga.

Generellt sett så har man två typer av lån processer när det kommer till snabblån. Innan vi går in på dessa så har de flesta långivare samma process i form av en online formulär där man får fylla i sina personliga uppgifter och sedan skicka iväg denna genom att signera den antingen med BankID eller genom att få låneansökan hemskickad som man sedan får undertecknad skicka tillbaka till kreditgivaren.

 1. Metod 1: Om man väljer BankID metoden så behöver man ta reda på huruvida låneansökningar hanteras manuellt av en viss handläggare eller i form av en automatiserad programvara. Just den automatiserade processen innebär att från att du signerar din ansökan till att du lämnar in den så kan det dröja endast några minuter innan du får din låneansökan behandlad och godkänd.
 2. Metod 2: Vid en manuell process så behöver man vänta på en ledig handläggare. Den automatiserade processen säkerställer även att du kan ansöka om lånet under kvällar och helger medan den manuella införstådd kräver att du väntar nästkommande vardag för att få din ansökan behandlad.

Vi föredrar metoden ett eftersom den är mycket snabbare och enklare men det är upp till dig att avgöra vilka av dessa som passar dina specifika personliga behov.

Rent generellt så innehåller ett låneavtal de olika villkor som du och kreditgivaren kommit överens om. I de flesta fall så innehåller den följande uppgifter:

 • Procentsatsen på den nominella och effektiva räntan
 • De olika avgifterna i form av uppläggnings- och förseningsavgifter som associeras med lånet.
 • Den specifika återbetalningstiden som man kommit överens om med kreditgivaren.

Det finns även ett antal juridiska regleringar som brukar vara utformade med det finstilta vilka kan dock uppfattas som förvirrande eftersom de utformats av just en jurist. Man behöver således förstå språket för att kunna bilda sig en uppfattning om vad som gäller exakt.

Dock så är de huvudsakliga kraven lättförståeliga men de olika punkterna kan som sagt skilja sig beroende på vilken kreditgivare som man ämnar låna pengar från. Var därför noga att alltid läsa inom avtalet innan du skriver på något eftersom det är en tumregel oavsett hur lite eller hur mycket pengar du planerar att ansöka om att få låna hos just den specifika kreditgivaren.

Det finns flera olika sätt som du kan teckna ditt låneavtal på. Idag så är den vanligaste metoden att använda sig av ett BankID för att signera låneavtalet. Dock så finns det även möjlighet att få avtalet hemskickad per post där man sedan undertecknar alla nödvändiga delar och sedan skicka tillbaka det till kreditgivaren.

Det sistnämnda var en vanlig praxis tillbaka i tiden men med dagens teknik så finns det ingen anledning att vänta flera dagar på att kontraktet ska anlända till din brevlåda. En annan aspekt är att när man ansöker om snabblån så har man ett behov av att få pengarna utbetalda så fort som möjligt. Just därför så rekommenderar vi att man anamma BankID metoder och använder det som signeringsmetod.

Du kan skaffa ett kostnadsfritt BankID genom din internetbank. Själva ansökningsprocessen faller utanför ramarna för denna guide, dock så är det väldigt enkelt att ansöka om och brukar ta mindre än några minuter från att man ansöker till att man har ett fungerande BankID.

Självklart så behöver du inte teckna ett kontrakt bara för att du fått dig den presenterad för dig. Du kan även ångra kontraktet även om du redan skrivit på det. Enligt den svenska lagen så har du rätten att ångra dig eller om du helt enkelt in anser att du behöver lånet längre.

Dock så måste du påtala detta till kreditgivaren inom 14 dagar från att du fått lånet utbetalt till din bank. Det har ingen större betydelse hur du påtalar detta, men vi rekommenderar att du använder dig av e-post i första hand. Du behöver bara ange detaljerna gällande lånet samt att du ångrar dig och inte önskar lånet längre. De pengar som du lånat måste således betalas tillbaka till kreditgivaren omgående. Dock så ska du inte glömma att du inte slipper räntan för de dagar som pengarna legat på ditt bankkonto. Men du behöver inte betala några extra avgifter för just lånet i form av en uppläggnings- och aviseringsavgift.

Krav

Den ålder som krävs för att överhuvudtaget ha en chans om att få ett lån beviljat är 18 år. Ingen låneaktör kommer att låna pengar ut till en person som är yngre än ovanstående ålder. Det har även på senare tid blivit vanligaste att specificera en maxålder för hur gammal man får vara för att överhuvudtaget ha chansens att ansöka om lånet.

Hos de flesta kreditgivare så har man satt denna åldersgräns till 70 år, dock så kan den komma att förändras beroende på kreditgivarens egna riktlinjer. Var därför uppmärksam på detta och försöker ta reda på vad som gäller när det kommer till minimiåldern inklusive den maximala åldern som kreditgivare ställer på sin sökande för att överhuvudtaget kunna få ett lån. Generellt sett så är det så att ju högre belopp det rör sig om desto högre krav på ålder.

De flesta långivare kräver inte nödvändigtvis att du som låntagare har en fast anställning. I många fall utan endast en deklarerad inkomst på vanligtvis 50 000 kr och uppåt. Vid större lånebelopp så kan långivaren komma att kräva bevis på fast anställning eller dylikt för att överhuvudtaget godkänna din ansökan.

Eftersom snabblån tenderar att vara av en mindre karaktär när det kommer till själva beloppet så tenderar kreditgivare även att anpassa deras krav på låntagare så att de inte är lika rigorösa som när det kommer till låneansökningar vid större belopp.

Generellt sett så ska man komma ihåg att ju mer pengar man önskar låna desto högre krav kommer ställas på din ekonomi. Men för att besvara in initiala fråga så behöver du nödvändigtvis inte ha ett fast jobb för att få låna pengar, men du behöver säkerligen ha någon form av deklarerad inkomst oavsett var dessa pengar kommer ifrån.

Dessa riktlinjer varierar beroende på lånet man ansöker om men när det kommer till snabblån så ställer sällan kreditgivaren krav på att man ska tjäna ett visst belopp i form av lön för att kunna beviljas lånet. Dock så har man alltid krav på deklarerad inkomst vilket innebär att du måste har deklarerat en viss summa för det föregående året för att överhuvudtaget kunna få låna pengar.

Just denna premiss säkerställer att du som låntagare kan påvisa att du faktiskt har tillgångar i form av deklarerade inkomster. Dessa inkomster behöver inte komma i form av lön utan kan vara inkomster du tjänat genom att handla med aktier, fonder, fastigheter och så vidare.

Med andra ord, så länge som dessa finns deklarerade hos Skatteverket så kommer du även kunna påvisa de för kreditgivaren. Du kommer självklart att öka dina chanser till att få lån med en lön men den är således ej obligatorisk för att du ska kunna faktisk få ett lån beviljat.

Som konsument så är du väl skyddad men det var inte så längesedan som kreditgivare spelade i en gråzon där man inte alltid var transparent med de potentiella kostnader och avgifter i samband med att man blev beviljad ett lån.

En kreditgivare får inte ändra villkoren när väl kontraktet är signerad. Detta innebär att om du exempelvis betalar en viss avgift för lånet så kan den inte helt sonika komma att förändras nästa månad bara för att kreditgivaren önskar tjäna mer pengar på ditt lån. Dock så behöver du vara uppmärksam på när själva fakturan för månaden kommer och gå igenom vad som finns specificerade på det.

Även om de flesta kreditgivare är seriösa aktörer så kan det alltid finnas missförstånd eller andra aspekter vilka kan ha kommit att påverka den totala månadskostnaden. Du kanske heller inte förstått villkoren helt och kan ha kommit att missuppfatta vissa kostnader som klart och tydligen finns specificerade som rörliga.

Anledningen till att du behöver ange så mycket detaljer personlig information är helt enkelt att kreditgivaren behöver veta allt om din bakgrund för att avgöra huruvida de önskar få låna pengar till dig. När du tänker eftersom så är det ganska logiskt. Om vi ponerar att du skulle komma att låna ut pengar till en helt okänd person så skulle du med all sannolikhet vilja vet vem personen ifråga är, huruvida hen har en välmående ekonomi, om hen har några nuvarande stora skulder och mer.

Kreditgivare utgör inget undantag eftersom du är en helt okänd person så behöver de samla in så mycket information som möjligt om dig och din personlighet. Just färd så är det så fiktivt att ange så mycket personlig information är du ansöker om ett lån.

I de flesta fall så räcker det dock att ange ditt namn, personnummer och signera det med BankID. Detta kommer vara mer än nog eftersom ditt personnummer utgör en central punkt när det kommer till din personliga identitet.

Många konsumenter missuppfattar denna punkt eftersom de tror att de i praktiken ger kreditgivaren tillgång och kontroll till hela ens konto. Dock så är inte kreditgivaren ute efter att kontrollera hur mycket pengar du har på ditt bankkonto utan önskar kontrollera om de belopp du anser kommer in på bankkonto i slutet av varje månad, så vill de även kontrollera det.

Du riskerar således inte att bli av med dina medel eftersom du ger kreditgivaren tillgång till ett bankkontoutdrag. Det är viktigt att hålla isär begreppen tillgång till bankkontot och bankutdrag eftersom du aldrig under några omständigheter ska eller bör ge kontroll till en extern part så att denna får möjlighet att kontrollera ditt bankkonto. Förutom det så måste du även specificera ditt bankkonto för att du överhuvudtaget ska kunna få in det lån som du ansökt om hos långivaren.

Online lån

Denna fråga har debatterats i oändlighet och svaret på huruvida du bör välja ett snabblån till förmån för ett banklån beror helt enkelt på hur snabbt du behöver pengarna. Ett snabblån ger dig ofta möjligheten att få tillgång till pengar redan samma dag från att du ansöker om lånet.

Banklånet å andra sidan genomgår ofta fler krångliga processer där man ofta efterfråga olika kompletteringar för att kunna gå vidare med din låneansökan. En regel som man kan anamma är att ta snabblån när man behöver lösa mindre kortsiktiga ekonomiska problem såsom att kylskåpet gått sönder och man behöver ersätta den omgående.

När det kommer till banklån så kan man ansöka om dessa om man har behov av större lånebelopp för att exempelvis köpa en bil- eller bostad. Det är upp till dig själv att göra den avvägning samt hur du önskar gå tillväga men dessa rekommendationer är de som vi på Finbino rekommenderas till våra besökare.

Det finns inga argument för att onlinelån skulle komma att vara osäkra. De aktörer som erbjuder lån har rigorösa processer när det kommer till säkerhet och du behöver således aldrig oroa dig för att din säkerhet in någon form skulle komma att äventyras.

För att säkerställa att dessa premisser fullföljs fullt ut så tillämpar man SSL-teknologi för att kryptera din information samtidigt som man använder sig av en BankID för att säkerställa att du som ansöker är den person som du utger dig för att vara. Eftersom kreditgivaren är den som lånar ut pengar så tar de hela risken genom att låna ut pengar till någon de inte känner.

Med andra ord så har du inte så mycket att riskera eftersom du tar emot ett lån på bankkonto istället för omvänt. Så, med det sagt så behöver du inte oroa dig för säkerheten utan kan i lugn och får med gott samvete konstatera att onlinelån är väldigt säkra.

Det är omöjligt att säga hur mycket du får låna eftersom varje kreditgivare erbjuder olika summor när det kommer till deras lån. Man brukar också ändra dessa emellanåt så det går inte att ge en rak siffra på en exakt summa som du kan få komma att ansöka om. Dock så bör du veta att ju högre summor som du ansöker om, det sto högre krav kommer att ställas på dig som långivare.

När det gäller mindre lån så brukar kraven inte vara likar rigorösa utan du kan även komma undan med en eller två betalningsanmärkningar så länge som du kan uppvisa en stabil ekonomi och förmågan att återbetala lånet inom utsatt tid. Hos Finbino så kan du enkelt under kolumn Lånebelopp se hur mycket varje specifik kreditgivare erbjuder i form av lånebelopp d.v.s. från minimibeloppet upp till det högsta möjliga beloppet. Detta gör det ganska enkelt att välja ut den kreditgivare som passar just dina specifika behov för tillfället.

Du kan självklart ansöka om och få ett lån beviljat under helgen. Kreditgivaren måste dock anamma en automatisk ansökningsprocess för att du ska kunna få lånet utbetalt även om man råkar ansöka om det under en helg. Även om många kreditgivare här på Finbino tenderar att godkänna ansökningarna inom några minuter från att man ansöker om lånet så kan det dröja upp till nästa helgfria vardag innan man får själva lånet utbetalt.

På senare tid så har det dock dykt upp kreditgivare vilka erbjuder utbetalningar även under helgerna. För att få huruvida kreditgivaren erbjuder utbetalningen av lånet under helgen så behöver du läsa mer på deras webbplats. Dock så kan vi säga att för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att få lånet utbetalt under helgen kräver att du har samma bank som kreditgivaren. Om så är inte fallet så spelar det ingen roll vilka åtgärder som du tar eftersom lånet kommer då att betalas ut nästkommande vardag.

Om du skulle hamna i ekonomisk knipa och inte klara av att återbetala lånet i tid så kan du komma att riskera allvarliga repressalier. Om du inte skulle klara av att återbetala lånet så måste du omgående ta kontakt med kreditgivaren och förklara din situation. De flesta kreditgivare kommer räcka ut en hjälpande hand eftersom de vill få tillbaka sina pengar Några av de problem som du kan råka ut för om du inte klarar av att återbetala lånet är följande:

 • Betalningsanmärkning. En obetalt räkning kan till slut mynna ut i en betalningsanmärkning och det är det sista du vill uppleva eftersom det kommer att sätta käppar i hjulet för din privata ekonomi för en lång tid framöver.
 • Utmätning. Det kan också bli aktuellt med utmätning eftersom kreditgivaren önskar få tillbaka sina pengar. Detta kan resultera i att kronofogden knackar på dörren och bär med sig föremål av värde för att sälja dessa vidare och på så sätt kunna betala tillbaka den skuld som du åtagit dig att betala tillbaka inom den utsatta tid som du och kreditgivaren kommit överens om.

Summa summarum så bör du göra allt i din makt för att återbetala tiden i lån eftersom den kan komma att ruinera hela din privata ekonomi.

I Sverige så gäller det som finns specificerat på kontraktet som du signerar när du åtar dig lånet. På dessa så står det klart och tydligt specificerat vad som gäller exakt för det lån som du får utbetalt. Det är din skyldighet att läsa igenom dessa och verkligen förstå vad som menas med det som anges. Vi vill även understryka att fria lång existerar dvs att inga räntor eller avgifter tillkommer men att dessa oftast erbjuds endast till kunder som lånar första gången hos den specifika kreditgivaren.

Dock så läser väldigt få individer allt i ett kontrakt utan förlitar sig på att de angivna villkoren och bestämmelserna är schyssta och rättvisa samt till deras fördel. Det är just därför som många anser att det finns en dold agenda med dessa lån eftersom man sällan tar sig tiden att läsa igenom det finstilta och verkligen förstå vad som menas. Kom ihåg att det är helt ditt eget ansvar att gå igenom villkoren och förstå dessa. Ingen annan kommer således att göra det för din räkning.

Hos många kreditgivare så har du möjligheten att skjuta upp förfallodagen gällande ditt lån. Dock så ska man komma ihåg att kreditgivaren aldrig kommer att göra detta utan att för den delen tjäna pengar på dig.

Du får nämligen alltid betala en förutbestämd avgift beroende på hur stor lånebeloppet är. Vi kan inte ge dig exakta summor på hur mycket du kommer att få betala eftersom kreditgivare tenderar att ändra dessa emellanåt vilket innebär att du behöver läsa långivarnas villkor för att ta reda på vad som gäller hos den specifika aktören.

Dock så ska man även komma ihåg att när denna extra månad är över så ska du betala in det ni kommit överens om för att undvika onödiga repressalier i form av inkasso krav och i värsta fall betslingsnsmäknignar. Den sistnämnda kan skapa mycket oreda i din privata ekonomi och det är av yttersta vikt att följa återbetalnings-tiderna.

Självklart så har du möjligheten att ta flera snabblån omgående, dock inte hos samma kreditgivare. Du kan istället ansöka om flera lån hos flera olika kreditgivare. En annan aspekt värt att poängtera är att många konsumenter som har flera mindre lån föredrar att ansöka om ett större lån och billigare lån för att på så sätt kunna återbetala de små, men ack så dyra lånen.

Detta är dock inte att rekommendera eftersom flera låneansökningar under en kort period indikerar på att du har problem med ekonomin. Detta kan i sin tur skapa problem vid ett senare tillfälle eftersom bankerna kan komma att markera dig som en högrisk kund och neka dig lån vid eventuella planer på att köpa en dyrare bil- eller bostad.

Dock så är det så att om du verkligen behöver ta flera snabblån för att lösa en ekonomisk akut situation så är du självfallet välkommen att göra så. Du behöver dock komma ihåg att det kommer med ett pris som kan skapa problem för dig vid ett senare skede. Uteslut således alla andra alternativ innan du bestämmer dig för detta steg eftersom den kan kosta dig dyrt.

Om du skulle få problem med att återbetala ditt lån inom utsatt tid så ska du alltid ta kontakt med din långvieraer. Om detta inte fungerar så som du tänkt så kan du ta kontakt med den lokala budget- och skuldrådgivaren i den region som du finns bokförd i.

De individer som arbetar där är utbildade för att erbjuda adekvat och professionell hjälp till personer vilka hamnat i ekonomisk knipa och klarar således inte av att återbetala dina skulder inom den utsatta tiden. Du kan komma i kontakt med dessa genom att följa denna länk och sedan filtrera sökresultatet beroende på var du bor.

Vänligen notera att det inte kostar något att ta kontakt med dessa rådgivare utan deras arvode bekostas av den svenska staten. Kom ihåg också att det är ditt eget ansvar att ta kontakt med dessa samt att du själv ansvarar helt och hållet för din ekonomiska situation och ingen annan.

Detta är återigen en fråga av subjektiv karaktär eftersom den bygger på ett antal premisser som måste uppfyllas för att du ska kunna hålla lånet hemligt. Till att börja med så måste man besvarat frågan huruvida man har en gemensam ekonomi eller je.

Om svaret på denna fråga är jag så kommer det vara svårt att dölja lånet eftersom man har en transparent insyn i varandras ekonomier. Vidare så måste man även beakta lånebeloppet. Om det handla om ett mindre belopp så är det sannolikt mycket enklare att dölja det än vad som vore fallet med högre belopp.

Med andra ord, ju högre belopp, det sto svårare blir det att hålla det hemligt från sin bättre hälft. Sist men inte minst så måste man fråga sig hur sunt det egentligen är för relationen att hålla dessa typer av uppgifter dolda från den andra personen.

Vad är?

Detta tenderar att vara ett ganska subjektiv begrepp som kan definieras på många olika sätt beroende på individen som man råkar ställa frågan till. Konkret så kan man säga att ekonomiskt ansvar innebär att ha en sund och ansvarsfull inställning mot sin privata ekonomi.

Detta kan te sig i from av att man undviker att ta nya lån för att bekosta de gamla. Man är också medveten om vikten av kontinuerligt sparande och en buffert för oförutsedda ändamål. Vidare så förstår man även vikten och värdet av pengar och anpassar sin levnadsstil efter dem inkommer som man har för närvarande.

Självfallet så finns det många fler aspekter men vad du anser vara ekonomiskt ansvar kan vara något helt annat för någon annan. Hursomhelst så bör ovanstående premisser räcka mer än nog för att besvara frågan vad ekonomiskt ansvar egentligen innebär i praktiken.

En nominell årsränta är räntesatsen som man använder sig av när man diskutera låneformer. Enkelt förklara så kan man säga att nominell årsränta är procentandelen av den totala skulden som du ska betala tillbaka till kreditgivaren under ett visst år.

För att illustrerar hur det fungerar i verkligheten så låt oss anta att du lånar 50 000 kr av en kreditgivare. Vidare ås kommer ni överens som att din nominella årsränta blir 5 % per årlig basis. Du kommer då att få betala 5 000 kr i nominell ränta per år eftersom 5 % av 50 000kr är just 5 000 kr.

Även om detta är ett enkelt exempel så förklara det innebörden av den nominella årsräntan och faktumet att ju högre procentsatsen för den är desto högre kommer du att få betala i ränta per årlig basis. Du behöver just därför hålla utkik efter den innan du tecknar ett låneavtal för att säkerställa hur mycket du kommer att få betala.

När det kommer till snabblån så använder vi oss av olika begrepp och synonymer för att i grunden beskriva samma sak. Nedan finner du de olika begrepp som man använder sig av när det kommer till att beskriva snabblån:

 • Snabblån,
 • SMS-lån,
 • Mikrolån,
 • Telefonlån,
 • Internetlån
 • Korttidskrediter

Det finns inga olika typer av snabblån utan vad som skiljer dessa åt är de olika kostnaderna associerade med lånet. Vissa kreditgivare kan exempelvis kräva att man betalar högre uppläggnings- och aviseringsavgifter medan andra kan undvika att applicera dessa typer av kostnader till sina kunde helt och hållet. Dock så har snabblån en sak gemensamt och det är att dessa alltid benämns för att vara så kallade högkostnads krediter.

Om du inte är bekant med begreppet så innebär det ordagrant att när lånet övergår 30 % i ränta så blir det automatiskt en högkostnadskredit. Dock så får lånet aldrig överstiga maximala räntesatsen på 40 %. Det finns även andra regler som gäller för högkostnadslån och dessa tenderar att bli mer och mer åtstramande för varje år.

Detta beror helt och hållet på dina behov för tillfället. Rent generellt så kan man säga att ett snabblån är ideal när du önskar täcka upp för en mindre oförutsedd utgift. När det kommer till kreditkort så är dessa ideal när du behöver ge dig ut på en resa exempelvis.

Du kan handla med kortet utan att ha täckning för det och sedan betala tillbaka det när fakturan anländer i slutet av månaden. På det sättet slipper du ligga ute med din buffert vilken är att föredra. Sist men inte minst så ger dig en kassakredit möjligheten att spendera en viss del av den beviljade krediten

För att ge dig ett riktigt exempel, ponera att du har en kassakredit på 20 000 kr. Du väljer sedan att nyttja 5 000 kr av dessa. Du har 15 000 kr kvar således att nyttja. Men om du betalar tillbaka 5 000 kr inom utsatt tid så kommer du att ha 20 000 kr att nyttja igen.

Ett privatlån är som vilken annat lån som helst men skiljer sig i form av att man inte behöver uppge någon säkerhet för själva lånet. Traditionellt sett så har privatlån kallats för blancolån eller sms lån, men eftersom man upptäckt att termen “privatlån” klingar bättre i konsumenternas öron så har man istället anammat det begreppet.

Själva lånet är avsett för konsumtion och du behöver således överhuvudtaget aldrig ange vad du ämnar nyttja lånet till. Du är i princip fri att göra vad du än önskar med pengarna så länge som du återbetalar din skuld inom utsatt tid.

Det är även viktigt att betona faktumet att privatlån brukar har en återbetalningstid på 30 dagar. Dock så kan man hos vissa kreditgivare köpa till en extra månad till en förutbestämd summa. Du bör därför säkerställa att du har möjligheten att återbetalas det inom den utsatta tiden för att undvika onödiga repressalier i form av inkassokrav och betalningsanmärkningar.

Kreditpoäng och kreditgivarens register

De kreditgivare som verkar på den svenska marknaden använder sig främst av en kreditupplysning för att bedöma din solvens. I kombination med den så kräver man även att få veta hur stor buffert du har sparat hip, huruvida du har fasta inkomster samt andra objekt av värde vilka kan komma att användas som säkerhet för lånet.

När du anländer till webbplatsen så kommer du att se en knapp med namnet “Jämför lån”. Klicka på denna knappa och du kommer sedan att bli omdirigerad till nästa sektion där du får ett stort antal kreditgivare som Finbino kontrollerar rigoröst för att säkerställa att de erbjuder schyssta villkor till sina potentiella långivare. Du kan enkelt filtrera dessa kreditgivare baserat på ett flertal olika premisser i form av exempelvis:

Du behöver dock notera att vi mindre lånebelopp såsom vid snabblån så behöver man inte specificera några objekt i form av säkerhet för att få låna. Det räcker istället att man ger sin tillåtelse till att en kreditupplysning genomförs i ens man för att kreditgivaren ska kunna bedöma ens återbetalningsförmåga.

Kreditgivare avslöjar inte alla de premisser som man följer när det kommer till bedömningen av din solvens. Dock så kan man gardera sig enkelt mot dessa genom att ha en fast inkomst som i sig brukar räcka för att få igenom de flesta lån.

Enkelt förklarat så är din kreditpoäng något som definiera din återbetalningsförmåga samt ger ett svar på hur din privata ekonomi mår för tillfället. Generellt sett så är det så att ju högre kreditpoäng du har desto större chans har du att få igenom det lån som du ansöker om.

Det finns självfallet andra parametrar i from av vilka skulder du har, din jobbsituation och andra parametrar som kan komma att spela in. Dock så är grunden i det hela att ha en ganska hög kreditpoäng för att uppfylla huvudkraven för att få låna pengar hos en viss kreditgivare.

En lägre kreditpoäng innebär som du redan förstått att dina chanser till att få lån minskar avsevärt ju lägre din kreditpoäng är. Vad som är en rimlig kreditpoäng är upp till varje kreditgivare att bedöma men generellt sett så brukar den sjunka om du gör ett antal kreditansökningar under kortare tid. Detta signalerar att du har problem med din privatekonomi och kan komma att markera dig som en högrisk kund.

Du kan ta reda på huruvida du finns med i skuldregistret eller genom att nyttja Kronofogdens tjänst - Skuldupplysning.

Du behöver helt enkelt förflytta dig till tjänster genom att antingen klicka på ovanstående länk eller söka efter tjänsten på Kronofogdens webbplats. När du väl lokaliserat tjänsten så behöver du skicka in ditt

 • personnummer,
 • adress
 • specificera att du önskar få reda på huruvida du finns med i skuldregistret eller ej.

Om så är fallet så kommer Kronofogden att skicka ut ett registerutdrag på dina nuvarande skulder hos myndigheten eller svara på din fråga om att du för tillfället inte finns registrerat i deras skuldregister.

Du behöver dock komma ihåg att under semestertider och andra helgdagar så kan svaret dröja längre än normalt. Just därför så bör du säkerställa att du inte står och faller med beslutet från kronofogden eftersom det ibland kan dröja veckor innan du får svar på din fråga.

Svaret på denna fråga är ja. Dock så måste du komma ihåg att när du är skuldsatt så befinner du dig redan i en prekär situation. Detta innebär att du inte har så mycket att erbjuda kreditgivaren och kommer i många fall att klassas som en konsument av högre risk.

Detta innebär att du får låna mindre summor till högre ränta eftersom kreditgivaren tar en kalkylerad risk genom att låna ut pengar till dig. Man ska även tillägga att du kommer att bli hårdare granskat eftersom du redan är skuldsatt så vill kreditgivaren veta huruvida du har förmågan att återbetala det du är skyldig.

Just därför så ska du vara transparent under ansökningsprocessen och förklara din situation inklusive dina skulder eftersom det utgör grunden för att få ett lån med någorlunda schyssta villkor. När det kommer till kritan så är det kreditgivaren som har övertaget och inte du som konsument eftersom du redan är skuldsatt. Sist men inte minst så ska du inte ta nya lån för att refinansiera de gamla eftersom du kommer att hamna i en ond spiral som blir väldigt svår att ta sig ur!

Det finns möjlighet att få låna pengar och täcka dina oförutsedda utgifter även om du inte råkar ha en fläckfri kreditvärdighet vid tiden som du ansöker om lånet. Idag så finns det aktörer vilka fokuserar helt på att erbjuda lån till konsumenter med en dålig kreditvärdighet.

Dock så måste komma ihåg att varje kreditgivare kommer att göra en individuell bedömning innan du blir beviljad ett lån. Man kommer helt enkelt att utvärdera din privata ekonomi inklusive dina nuvarande lån och skulder samt göra en objektiv bedömning huruvida du har möjligheten att återbetala lånet i utsatt tid.

Det man gör huvudsakligen är att samla ihop alla dina skulder och ställa dessa gentemot dina inkomster. Om utfallet blir negativt så kan man även komma att begära någon form av fysisk säkerhet för att bevilja lånet. Du ska även komma ihåg att kraven för att få låna pengar med en sämre kreditvärdighet är mer rigorösa jämfört med det motsatta.