Banky a nebankovní instituce prověřuji každého žadatele o úvěr opravdu pečlivě. Není to jen proto, že je to v jejich zájmu, ale nařizuje jim to i zákon o spotřebitelském úvěru. Právě proto je tu bonita, která ukazuje na to, jak moc je jisté, že klient půjčené peníze vrátí. Co tedy znamená bonita a úvěruschopnost a jak si společnosti zjišťují o vás informace?

Co je bonita?

Ve zkratce je ukazuje bonita na klientovu schopnost řádně a včas splácet svůj závazek. V tomto případě je to úvěr. Poskytovatelé půjček se podle ní rozhodují, zda vám peníze poskytnou či nikoliv. Zároveň ovlivňuje i úrokovou sazbu, kterou můžete získat. Obvykle vám lepší bonita zajistí nižší úrokovou sazbu, protože se jevíte jako méně rizikový klient. Vyhodnocuje se z informací o vás. Každá banka a nebankovní společnost má svůj postup, jak si žadatele prověřit. Zákon už nestanovuje, jakým způsobem to má udělat. Každý klade důraz na jiné parametry, a proto je možné, že když u jedné instituce neuspějete, v té druhé už budete mít štěstí.

Hledáte půjčku? Najděte si nejlepší nabídky v našem srovnání.Nezávazně porovnat
image

Proč je důležité zjistit bonitu klienta?

Je to výhodné pro obě strany. Vy, jako klient, zjistíte, zda byste si vůbec měli půjčovat, aniž by to ohrozilo váš rozpočet a finanční situaci. Banka či nebankovní společnost si ověří, zda vám mohou svěřit své peníze. Každá půjčka pro ně představuje riziko, že dlužník nebude hradit včas, případně nezaplatí vůbec. Toto riziko se nazývá úvěrové riziko. Proto dostanou půjčku jen ti, u kterých vyjde vysoká pravděpodobnost řádného splácení.

Výpočet bonity klienta

Sami doma si bonitu úplně vypočítat nemůžete, protože neexistuje přesně definovaný vzorec. Každá instituce má svůj systém výpočtu. Obecně však používají k výpočtu následující údaje:

Bonita klienta se posuzuje pomocí tzv. kreditního nebo úvěrového scoringu. Ovšem nelze říct, že jde o stejné pojmy. Scoringový model je jen součástí určování bonity, i když hodně důležitou. Tento matematický model umí určit, jaké úvěrové riziko představuje daný člověk a jak moc je pravděpodobné, že bude nebo nebude splácet. Určuje se v číslech a čím bude hodnota vyšší, tím lépe. Scoring se vypočítává pomocí různých matematických rovnic. Výsledek můžete ovšem odhadnout i sami, jelikož výsledek ovlivňuje věk, pohlaví, příjmy, výdaje, platební minulost či rodinný stav.

Poskytovatelé úvěru většinou posuzují tyto údaje.

Osobní informace

 1. Věk: mladší lidé mají vyšší bonitu než starší.
 2. Dosažené vzdělání: vyšší vzdělání je lepší.
 3. Profese: obvykle se lépe posuzuje lékař než dělník.
 4. Počet dětí a rodinný stav: pro společnosti je hodně zásadní, zda máte děti, manžela/ku. Čím méně závazků, tím více bodů.
 5. Bydliště: bonitu může ovlivnit i lokalita, ve které žije. Zda bydlí v nájmu či ve vlastním, bytě nebo domě.
 6. Pohlaví: u mužů se předpokládá vyšší pravděpodobnost nesplácení.

Příjmy

Prověřují se trvalé příjmy žadatele a jejich výše. Mohou to být příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), z podnikání, z pronájmu, rodičovský příspěvek nebo starobní či invalidní důchod. Svůj příjem musíte mít vždy možnost doložit, i když existují půjčky bez příjmu, kde není nutné mít potvrzení od zaměstnavatele. Často stačí jen výpisy z účtu, výplatní pásky, daňové přiznání, potvrzení o přiznání důchodu nebo rodičovského příspěvku. Zaměstnanci nesmí být ve zkušební nebo výpovědní době.

Výdaje

Pravidelné výdaje žadatele jsou další položkou, která poskytovatele zajímá a oproti příjmům snižují klientovu bonitu. Počítají se hlavně následující:

 • výdaje na bydlení (nájemné, hypotéka apod.),
 • výživné,
 • různé pojistky,
 • doplňkové penzijní spoření,
 • stavební spoření,
 • další úvěry (kontokorent, kreditní karty, půjčky, splátkový prodej),
 • v některých případech i ručitelské závazky.

Ne všichni poskytovatelé započítávají spořicí a pojistné produkty. Je vhodné zeptat se na to předem.

Věděli jste...

..., že vám mohou bonitu snížit i úvěrové produkty, které nepoužíváte? Pokud máte například kreditní kartu nebo kontokorent, máte to vedené jako dluh i přesto, že jste žádné peníze nevybrali. Proto je vhodné tyto závazky zrušit, když je nepotřebujete, abyste si zvýšili šanci na půjčku.

Úvěrové registry

Žadatel, který má negativní záznam v některém registru dlužníků, u banky půjčku nedostane. Neposkytují ani půjčky bez registru. V tomto ohledu existuje určitá šance u nebankovních společností, kdy mnohé z nich půjčí i lidem, které nějaký škraloup mají. Tam pak rozhoduje výše úvěru, doba splatnosti, výše příjmů klienta nebo možnost ručitele či zástavy. Nejčastěji jsou takto poskytovány krátkodobé půjčky v nižších částkách.

Uvažujete o půjčce? Podívejte se na naše srovnání.

Poskytovatelé nahlíží při posuzování úvěrové historie a platební morálky do těchto registrů:

 • Bankovní registr klientských informací (CBCB)
 • Nebankovní registr klientských informací (CNCB)
 • SOLUS (zájmové sdružení právnických osob)

Jak se zjišťuje úvěruschopnost?

Úvěruschopnost je dalším důležitým krokem k získání úvěru. Poskytovatelé úvěrů si sami zjišťuje různé informace o klientovi. Jde především o registry dlužníků a exekuce. Prověří si, jak dříve splácel nebo nesplácel. Zda to bylo vždy včas nebo s prodlením. Má právo požádat o informace společnost, u které měl předchozí závazky. Ve zkratce se dá říct, že jde o prověření všem možných minulých i současných závazků žadatele. Pokud odhalí nějaké problémy, může se stát, že úvěr vůbec nebude poskytnut nebo jen v nižší částce.

Věděli jste...

..., že paradoxně mohou vzniknout problémy i v případě, že jste dosud ještě neměli žádné půjčky a nic jste nespláceli? Poskytovatel pak nemá o vás žádné záznamy o splácení a nemůže si udělat obrázek. A to ani ten pozitivní. Půjčit si někdy v minulosti a vše řádně splatit se v budoucnu může hodně vyplatit.

Co vám zvýší bonitu?

Když nedostanete úvěr, neházejte flintu do žita. Buď můžete zkusit jiného poskytovatele, nebo se pokusit svou bonitu vylepšit. Jak na to?

Eliminujte své závazky

Splácejte všechny závazky řádně a včas. Ty, které nevyužíváte, zrušte a máte-li možnost, snažte se půjčky rychle doplatit. Tím vším dáváte bankám a nebankovním společnostem signál, že jste spolehlivý klient s minimálním rizikem nesplácení. Některé závazky můžete také konsolidovat, tedy sloučit více půjček do jedné, případně zkusit refinancovat a vyměnit za výhodnější produkt.

Zvyšte příjem

Zvýšit příjem není úplně jednoduché, ale rozhodně možné. Myslete také na to, že při dokládání příjmů se bere ohled i na vyplacené odměny a bonusy. Pokud víte, že je dostanete třeba za dva měsíce, vyplatí se žádat o úvěr až poté, co je obdržíte.

Vezměte si ručitele nebo spolužadatele

Zákon nezakazuje a ani neomezuje možnost přizvat do úvěru spolužadatele (klidně několik) či ručitele. Naopak je to naprosto běžná praxe. Často ručí rodiče svým dětem při hypotéce, partneři jdou do úvěru jako spolužadatelé apod. Pozor však na to, že oproti ručiteli, se na spolužadatele kladou ohledně bonity úplně stejné požadavky jako na dlužníka.

Vyšší bonity dosáhnete i jako manželé, kteří žádají spolu. Vaše příjmy se posuzují dohromady. Zároveň lze takto dosáhnout nižšího životního minima a s tím spojené vyšší bonity.

U ručitele úvěruschopnost nikdo nezkoumá. Ručitel má ručit za to, že budete svůj úvěr splácet. Pokud náhodou přestanete, bude poskytovatel požadovat úhradu dluhu po ručiteli.

Zjistěte svou bonitu včas

Bonita klienta rozhoduje o tom, zda půjčku dostanete či nikoliv. Proto je nesmírně důležité připravit se s dostatečným předstihem. Platí to hlavně v situaci, kdy si chcete brát větší úvěr na bydlení nebo jiné potřeby. Můžete si nechat od banky nebo nebankovního poskytovatele vypočítat svou bonitu, abyste měli představu, jak vás vidí. Pokud bude někde nějaký problém, máte dostatek času překážku odstranit a získat jistotu, že později půjčku skutečně dostanete a zároveň ji dokážete i splácet.

Zdroje: Volně dostupná bakalářská práce o bonitě, Zakonyprolidi.cz

Hledáte půjčku? Najděte si nejlepší nabídky v našem srovnání.Nezávazně porovnat
image