Je úplně jedno, mezi kým smlouva vzniká. Uzavřena by měla být i mezi přáteli nebo rodinou a v písemné formě. V případě bank a nebankovních společností ji upravuje § 106 Zákona o spotřebitelském úvěru, ostatní zápůjčky řeší Občanský zákoník č. 89/2012 v § 2390. První obsahuje informace o tom, jak by měla vypadat smlouva o úvěru. Ve druhém se dočtete vše o smlouvě o zápůjčce. Jelikož jsou ale zákony dost kostrbaté a těžko se v nich člověk orientuje, připravili jsme pro vás důležité body, díky kterým můžete zjistit, zda je smlouva tak, jak má být.

Smlouva o zápůjčce nemá zákonem danou podobu

Zápůjčka, dříve uvedená v občanském zákoníku jako půjčka, se uzavírá hlavně v rodině, mezi kamarády, obchodními partnery (pokud nepodnikají s úvěry). Ve smlouvě figurují dvě strany: zapůjčitel (věřitel) a vydlužitel (dlužník). Zákon nestanovuje, jak konkrétně má vypadat formát smlouvy. Důležité je, aby obsahovala všechny podstatné informace a nebyl později problém s případným vymáháním peněz.

Hledáte půjčku? Najděte si nejlepší nabídky v našem srovnání.Nezávazně porovnat
image

Nový občanský zákoník říká, že při zápůjčce nemusí jít pouze o peníze. Lze tedy půjčit i jiné věci, například automobil. To je hlavní rozdíl oproti smlouvě o úvěru. Odlišuje se i tím, že smlouva o zápůjčce je platná až ve chvíli, kdy peníze doputují k dlužníkovi. Vydlužitel tedy nemůže nic nárokovat hned po podpisu. U úvěru je tomu naopak.

Čtěte také:V nabídce byl nižší úrok, než mám teď ve smlouvě – není to podvod?

Co musí smlouva o půjčce obsahovat?

Písemná smlouva o půjčce není v tomto případě nutná, může jít klidně o ústní dohodu. Není to ale úplně bezpečné. Sepsat si ji zvládnete hravě sami pomocí různých vzorů z internetu, nebo oslovte advokáta či notáře.

Každá smlouva o půjčce obsahuje:

 • kdo půjčuje peníze,
 • komu je půjčuje,
 • výši částky.

Následující údaje jsou v smlouvě o půjčce doplňkové:

 • splatnost a určení povinnosti vydlužitele vrátit peníze ve stanoveném čase zpět,
 • účel půjčky peněz,
 • úroková sazba,
 • splácení ve splátkách nebo jednorázově, včetně splátkového kalendáře,
 • sankce za neplnění podmínek,
 • zajištění,
 • podmínka odstoupení od smlouvy,
 • zesplatnění,
 • ukončení smlouvy,
 • datum, místo sjednání a podpisy obou stran.

Pokud chcete dokumentu dodat ještě větší váhu, nechte si podpisy úředně ověřit. To vám udělají přes službu Czech POINT na poštách, případně na obecním či krajském úřadě. V takovém případě nepodepisujte smlouvu hned, ale až před ověřením, aby bylo jasné, že podpisy jsou skutečně vaše. Dokument ověří i notář.

Uvažujete o půjčce? Podívejte se na naše srovnání.

Jaké náležitosti musí mít smlouva o spotřebitelském úvěru?

Tuto smlouvu upravuje zákon o spotřebitelském úvěru.

Povinné součásti dokumentu a povinnosti při jejím uzavírání jsou následující:

 • Smlouva musí být vždy písemná (možno i v elektronické podobě).
 • Každý účastník má právo číst smlouvu ještě před podpisem. Jedno vyhotovení pak dostane hned, jakmile podepíše..
 • První na řadě jsou veškeré důležité údaje o dlužníkovi a věřiteli.
 • Smlouva o úvěru obsahuje také celkovou výši půjčky a podmínky čerpání, dobu trvání. Kde ji nelze předem stanovit, napíše se způsob jejího určení (například délkou výpovědní lhůty), dále informaci, o jaký druh úvěru se jedná (účelová nebo neúčelová půjčka, nákup na splátky, kontokorent, kreditní karta a jiné).
 • U prodeje na splátky se uvádí druh zakoupeného zboží či služby a cena, kterou by dlužník platil bez využití úvěru.
 • Zápůjční úroková sazba, roční procentní sazba nákladů, ze které dlužník zjistí, kolik celkově na půjčce zaplatí.
 • Výše, počet a četnost plateb, které musí klient provést.
 • Klient by měl také vědět o tom, že má právo obdržet výpis z účtu v podobě splátkového kalendáře a znát informace o možné povinnosti platit za vedení úvěrového účtu, vědět o výši úrokové sazby za opožděné platby a mít přehled o důsledcích takového jednání.
 • Nesmí chybět informace o samotné smlouvě, případně informace o možnosti přečerpání.
 • Důležitá je i informace o právu na odstoupení od smlouvy, právu na předčasné splacení
 • Také je nutné uvést veškeré náklady, které se s úvěrem pojí a o platbách, které musí dlužník zaplatit při uzavírání smlouvy.
 • Důležité a nezbytné součásti smlouvy je i informace o způsobu jejího ukončení, informace o možnosti využití finančního arbitra a označení příslušného orgánu dohledu.
 • Samozřejmostí jsou podpisy věřitele a dlužníka. Jde podepsat i elektronicky, pomocí zaslaného ověřovacího kódu (SMS, emailem) apod.

Tip

Návrh smluvních podmínek (text budoucí smlouvy) byste měli dostat vždy včas do ruky, případně musí poskytovatel zaslat, abyste měli dostatek času vše zhodnotit, projít a zeptat se na případné nesrovnalosti. Nikdy nepodepisujte nic pod tlakem.

Co naopak ve smlouvě o spotřebitelském úvěru být nesmí?

Podle zákona nesmí být úvěr poskytnut na směnku či šek. Výjimka je zde jen u hypotéky, kdy může být směnka použita na přechodnou dobu v případě, kdy nemovitost ještě není postavena a nelze úvěr zajistit zástavním právem. Zakázáno je také přehnané zajištění úvěru a používání telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou. Poskytovatel nemůže podmiňovat poskytnutí úvěru sjednáním doplňkových služeb. Na závěr musí mít spotřebitel možnost změnit měnu splátek, pokud nebyl původní úvěr sjednán v korunách, ale v jiné měně.

Uvažujete o půjčce? Podívejte se na naše srovnání.

S půjčováním opatrně

Každý, kdo si chce půjčit peníze a zadlužit se, byť třeba jen na nižší částku, by měl vědět, co ve smlouvě o zápůjčce nebo ve smlouvě o spotřebitelském úvěru musí a nesmí být. Pokud tápete, obraťte se na solidního finančního poradce, případně na právníka. Nikdy si nepůjčujte bez řádného prostudování smlouvy a rozhodně zapomeňte na půjčování čehokoliv na tzv. dobré slovo. A je jedno, zda se jedná o rodinu nebo nějakou instituci.

Kam dál: Víte, jaké doklady potřebujete při žádosti o půjčku? Nezapomeňte si také zjistit, na co si dát při výběru půjčky pozor.

Zdroje: dostupnyadvokat.cz, dTest.cz, Občanský zákoník, Zákon o spotřebitelském úvěru