Nenechte se mýlit. I ti, kdo mají slušný a stabilní příjem, se mohou dostat do problémů s úhradou svých dluhů. Stačí, abyste přišli náhle o zaměstnání, onemocněli vy nebo někdo vám blízky, kdo bude potřebovat nákladnou léčbu a problém je tu. V každé situaci naštěstí existuje řešení. Jen je nesmírně důležité komunikovat s poskytovatelem úvěru, snažit se hledat řešení a nedělat mrtvého brouka.

Co se začne dít, když přestanete splácet?

Než se dostaneme přímo k důsledkům, je vhodné si připomenout, že existuje preventivní řešení, které vás nedostane do potíží. Víte, že nebudete mít na splátky? Řešte to s věřitelem ještě před termínem splatnosti a najděte nějaké řešení. Ve většině případů jsou ochotni splatnost odložit, splátku snížit nebo prodloužit splatnost úvěru. Pokud to řešit nebudete, připravte se na následující kroky.

Nejdříve přijde upomínka, že nesplácíte půjčku

S první nezaplacenou splátkou se ještě tak moc neděje. Poskytovatel vám pošle upomínku, obvykle je ta první zdarma, vy splátku zaplatíte a jede se dál. Upomínat vás může prostřednictvím telefonu, SMS, e-mailem, v internetovém bankovnictví případně poštou. Z těchto důvodů je nesmírně důležité, abyste měl poskytovatel vždy aktuální údaje. V tuto chvíli je zároveň reálná šance na to, abyste situaci řešili i možnými změnami splátkového kalendáře nebo odkladem splátek.

Výzva k úhradě dlužné částky

Jakmile neuhradíte splátku a nereagujete na výzvy poskytovatele, přijde vám výzva k úhradě dlužné částky. K tomu už jsou účtovány další sankce, které jsou uvedeny v sazebníku poplatků. Podle zákona o spotřebitelském úvěru vám může věřitel účtovat (musí být uvedeno ve smlouvě) účelně vynaložené náklady, kam se řadí upomínky, výzvy k zaplacení apod., dále úroky z prodlení za každý den, kdy jste pozadu se splátkou a smluvní pokutu, která nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky, kterou máte zaplatit.

Věděli jste...

..., že úrok z prodlení musí být buď sjednán ve smlouvě, a pokud není, vyplívá jeho výše automaticky ze zákona? Zákonný úrok odpovídá základní úrokové sazbě, kterou stanoví Česká národní banka s navýšením o 8 %.

Výzvu k úhradě dlužné částky vám věřitel pošle několikrát během asi tří měsíců, což je standardní doba. Nakonec přijde poslední výzva k úhradě dlužné částky, kdy máte ještě možnost vyřešit celou nepříjemnou situaci smírčí cestou.

Zesplatnění zůstatku úvěru a proces vymáhání

Když nedojde ani po všech upomínkách k zaplacení zůstatku úvěru, dojde k jeho zesplatnění. Nejde ovšem už o čistou částku úvěru, ale jsou k němu připočítané také úroky a poplatky. V tuto chvíli už obvykle s poskytovatelem žádná domluva není možná. Nepovolí vám splátky, odložení ani nic podobného. Jediné možné řešení je to, že celou částku jednorázově zaplatíte. Když ne, začne proces vymáhání. Věřitel má několik možností od postoupení jinému věřiteli, přes advokátní kancelář až po soud a exekuci.

O všem vám přijde vyrozumění a často je možné i s těmito institucemi domluvit splátkový kalendář. Berte ovšem v úvahu to, že váš původní úvěr bude už mnohonásobně navýšen a z půjčky 50 000 Kč bude rázem dluh přes 100 000 Kč.

V některých případech dojde k vymáhání pohledávky jinou společností, říká se jí také inkasní agentura. I když se tak často tváří, rozhodně pracovníci těchto agentur nemají stejná práva jako exekutoři nebo soudní vykonavatelé. Nemusíte je pustit do svého domu a nemají právo vám cokoliv brát. Vždy si od nich také vyžádejte potvrzení o tom, že skutečně přebrali dluh od původního věřitele.

Tip

Exekuci může v tomto státě provádět vždy jen soudní exekutor, který se dostatečně prokáže a má k ruce exekuční titul (platební rozkaz, rozsudek soudu apod.).

Negativní záznam v registrech dlužníků

Jedním z důsledků nesplácení vašeho úvěru je i negativní záznam v registru dlužníků. Tento záznam bude hrát roli ve vaší bonitě v budoucnu, a to i když svůj dluh rychle doplatíte. V některých registrech jsou tyto záznamy až po dobu pěti let. O tom, že jste se dostali do registru vás nikdo nemusí informovat. Ovšem při žádosti o nějaký úvěrový produkt u banky se o něm jistě dozvíte a bude důvodem, proč půjčku nedostanete. Jedinou šanci máte pak u nebankovních společnostech, které poskytují půjčky bez registru.

Nedokážete úvěr splatit? Řešení nabízí osobní bankrot

Když nemáte na splácení a víte, že vaše situace je skutečně špatná, možná by vás mohlo zachránit oddlužení, známé také jako insolvence. Díky tomu budou vaše dluhy na nějaký čas zcela zastaveny, dojde ke sloučení do jednoho jediného, který pak následně splácíte. Abyste mohli oddlužení využít, musíte splnit následující požadavky:

  • máte poctivý záměr,
  • jste schopni splácet v plné výši odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce, minimálně stejnou částku ostatním věřitelům a k tomu i výživné, pokud máte stanovené a odměnu sepisovatele,
  • požadován je také zodpovědný přístup a plnění povinnosti,
  • zároveň nesmíte mít žádnou kvalifikovanou insolvenční historii v posledních deseti letech.

Oddlužení je pak splněno ve chvíli, kdy dlužník zaplatí v plné výši pohledávky věřitelů nebo do 3 let zaplatí alespoň 60 % svých závazků. Pokud se mu to nepodaří, přechází plynule do druhé varianty, kdy se snaží po dobu dalších dvou let zaplatit alespoň 30 %.

Když se mu to podaří a splní i své ostatní povinnosti, insolvenční soud ho od zbývajících dluhů osvobodí. Pokud nezvládne zaplatit ani 30 %, rozhoduje o prominutí zbývající částky soud. Tam se přihlíží zejména k tomu, jak se dlužník snažil. Dluh mu může být odpuštěn, i když zaplatil třeba jen 15 %.

Jak předejít problémům se splácením?

Nikdy nechoďte přes hranice svých příjmových možností. Vždy si půjčujte tak, abyste měli k dispozici ještě rezervu, která případně vyplní chvíle, kdy je váš příjem nedostatečný. Mějte uzavřené pojištění schopnosti splácet, a především si jakoukoliv půjčku vždy dobře promyslete a nikdy si nepůjčujte víc, než doopravdy potřebujete.

Zdroje: zakonyprolidi.cz, mesec.cz, peníze.cz, CNB.cz