Kdo je ručitel?

Kdybyste se dívali do občanského zákoníku, našli byste, že ručitelem se stává ten, kdo věřiteli písemně slíbí, že jeho pohledávku uspokojí, když tak neučiní dlužník. Zjednodušeně řečeno je to člověk, na kterého přejde povinnost splácet půjčku, když ji nebude splácet žadatel o půjčku. A vyvázat se z toho jen tak nelze. Platit musíte. Ovšem máte možnost se posléze obrátit na soud a vymáhat peníze zpět. Jestli ovšem něco vymůžete, to je otázka. Ručitel musí být osoba starší 18 let s trvalou adresou na území ČR a s dobrou bonitou. Než dojde ke schválení půjčky, musí projít stejným ověřovacím procesem jako zájemce.

Na jeden dluh může být klidně více ručitelů. Mohou ručit za celou částku nebo jen za jeho určitou část. Její výše musí být určena ve smlouvě o půjčce. Více ručitelů je standardem u dluhů přesahující několik milionů.

Čtěte také:Smlouva o půjčce: jaké informace musí obsahovat?

Uvažujete o půjčce? Podívejte se na naše srovnání.

Na co si dát pozor, než na ručení kývnete?

V první řadě si musíte uvědomit, že životní situace se může různě změnit. Možná jste v dobré víře kamarádovi podepsali ručení. Ale co když se během let dostane do finančních problémů a splácet přestane? A věřte, že vůbec nejde o nic ojedinělého. Banka nebo nebankovní společnost budou chtít, abyste spláceli dluh vy. Stejně tak na vás přejde tento závazek v případě, kdy dlužník zemře. Kdy váš ručitelský závazek končí? Hned ve chvíli, kdy je celá půjčka uhrazená.

Věděli jste...

..., že se můžete také dohodnout s věřitelem na ukončení vašeho závazku? Jde to v případě, že se domluvíte v bance či v nebankovní společnosti, že už nebudete dál ručitelem u daného dluhu. Ovšem musíte mít souhlas a ten získat není jednoduché.

U ručení existuje ještě jeden problém, který si často lidé neuvědomují. Váš závazek vám může zkomplikovat žádost o úvěr, pokud o nějaký projevíte zájem. Možná ho nedostanete vůbec, nebo menší částku či horší podmínky.

Máte jako ručitel nějaká práva?

Samozřejmě. Jak je zmíněno výše, můžete vymáhat zaplacenou částku po dlužníkovi soudně, včetně nákladů na soudní řízení apod. Věřitel také musí poslat písemnou výzvu, aby dlužník začal zase splácet úvěr. Poté pošle ještě jednu a pak už musí informovat i ručitele o tom, že dluh je po splatnosti a kolik z něj zbývá ještě doplatit. Zároveň máte nárok ptát se u poskytovatele na to, zda dlužník v pořádku splácí a kolik ještě činí dluh.

Hledáte půjčku? Najděte si nejlepší nabídky v našem srovnání.Nezávazně porovnat
image

Jak se od ručitele liší spoludlužník?

Spoludlužník má závazek ještě o něco větší než ručitel. Není chráněn žádným časem, takže se může stát v podstatě kdykoliv, že přijde dopis s výzvou k zaplacení dluhu bez předchozího upozornění. Dnes jde o velmi častou formu „ručení“. Ale jste přímo zavázáni ve smlouvě jako další osoba, která má úvěr, a tedy na stejně pozici jako samotný dlužník. Poskytovatelé dávají této formě přednost a běžný člověk často nemá tušení, že spoludlužník a ručitel není to samé.

Věděli jste...

..., že věřitel má právo obrátit se na kteréhokoliv ze spoludlužníků, aby celý dluh uhradil? Je úplně jedno, který je uveden v úvěrové smlouvě na prvním místě nebo jestli jeden bydlí v novém domě a druhý s ním nemá nic společného. Může si vybrat kohokoliv nebo všechny a žalovat je zároveň.

Když jeden ze spoludlužníků uhradí celý dluh, nemůže ho chtít po ostatních. Každý musí zaplatit pouze svůj podíl, a to ještě jen tehdy, když dojde ke splnění všech zákonných podmínek. Určitě je vhodné, abyste si nechali písemně určit, kolik kdo bude platit.

Spoludlužníkem se stává automaticky manžel či manželka dlužníka (většinou od určité částky). Tam je výjimka jen v případě, kdy mají sepsanou předmanželskou smlouvu a tam je vyloučená spoluúčast na dluhu.

Zároveň má spoludlužník sníženou bonitu, kdyby si chtěl někdy v budoucnu brát půjčku pro sebe, může s tím být velký problém.

Čtěte také:Vzali jste si špatný úvěr? V zákonné lhůtě můžete od úvěrové smlouvy odstoupit

Uvažujete o půjčce? Podívejte se na naše srovnání.

Vázat se k cizímu dluhu není banalita

Až za vámi někdo přijde a je jedno, zda jde o příbuzného nebo kamaráda, že vás chce za ručitele nebo spoludlužníka, dobře si to rozmyslete. Chtějte po něm záruky, které se dají právně vymáhat v případě potřeby. Také byste měli mít jistotu, že v blízké době nechcete půjčku nebo máte tak dobrou bonitu, že vás to případně neohrozí. Nejde jen o obyčejný podpis, ale o závazek se všemi důsledky. Nakonec, bude i ten druhý v budoucnu ochotný zavázat se k nějakému vašemu dluhu?

Kam dál: Brát si úvěr nebo někomu ručit je velký závazek. Měli byste dobře znát obsah úvěrové smlouvy a zároveň vědět, jak poznat důvěryhodného poskytovatele půjček.

Zdroj informací: rozhlas.cz, kolikmam.cz