Keräsimme blogiimme tietopaketin perintätoimistoista ja niiden toiminnasta, jotta saat vastauksen moniin ehkä sinunkin mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin.

  1. Saatavien perintä on tarkkaan säädeltyä toimintaa
  2. Perinnässä on noudatettavaa hyvää tapaa
  3. Miten perintätoimistot tietävät jos laskuni on myöhässä?
  4. Mitä jos maksoin laskun juuri ennen kuin perintäkirje on päivätty?
  5. Menetinkö luottotietoni kun lasku meni perintään?
  6. Mitä voin tehdä, jos sain kirjeen perintätoimistosta?
  7. Mitä voin tehdä jos perintäkirjeen laskun maksaminen ei onnistu?

1. Saatavien perintä on tarkkaan säädeltyä toimintaa

Kuka tahansa ei voi alkaa perimään maksamattomia velkoja ja laskuja, vaan perintätoimiston pyörittäminen on tarkkaan valvottua toimintaa, joka edellyttää toimilupaa. Suomessa perintätoimistojen on rekisteröidyttävä Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) rekisteriin, jossa on noin 75 yritystä. Ainoastaan tässä rekisterissä olevat yritykset voivat siis harjoittaa saatavien perintää, ja muutamaa harvinaista poikkeusta lukuun ottamatta perintätoiminnan harjoittaminen ilman rekisteröintiä on vastoin lakia. Voit siis halutessasi tarkistaa onko perintätoimisto rekisteröity.

2. Perinnässä on noudatettavaa hyvää tapaa

Tässä ei tosin ole kyse hyvistä käytöstavoista, vaan hyvästä perintätavasta. Kuluttaja-asiamies on laatinut varsin seikkaperäisen selvityksen siitä, mitä hyvä perintätapa tarkoittaa. Nämä periaatteet asettavat siis raamit muun muassa sille, milloin puhelinperintää saa harjoittaa (ei kello 22 ja 7 välillä), tai kuinka perintäkirjeiden eräpäivät pitää asettaa. Hyvässä perintätavassa on myös määritelty paljonko erilaisia kuluja kuluttajalta saa eri tilanteissa veloittaa.

Huomaa, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo yleisellä tasolla, että perintätoimistot noudattavat näitä periaatteita. Aluehallintovirasto ei kuitenkaan puutu erimielisyyksiin perinnässä olevien yksittäisten saatavien suhteen, vaan tällöin oikea paikka valittaa on Kuluttajaneuvonta, jonka reklamaatioapuri auttaa tekemään valituksen. Aluehallintovirasto puuttuu asiaan tapauksissa, joissa yritys esimerkiksi tarjoaa perintäpalveluja ilman lupaa.

3. Miten perintätoimistot tietävät jos laskuni on myöhässä?

Useimmilla pankeilla, pikalainoja myöntävillä yrityksillä ja luottokorttiyhtiöillä on olemassa sopimus yhden tai useamman perintätoimiston kanssa. Sama koskee valtaosaa muistakin yrityksistä jotka laskuttavat kuluttajia eri palveluista, esimerkiksi mobiilioperaattorit. Koska useimmissa yrityksissä laskutettavia asiakkaita on kerta kaikkiaan niin valtava määrä, että kaikkia laskuja ei voi valvoa manuaalisesti, on laskujen perintään lähettäminen usein automatisoitu.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos et maksa laskuasi etkä maksumuistutusta, voidaan laskusi siirtää perintään 14 päivän kuluttua laskun eräpäivästä. Kuinka kauan eri yritykset käytännössä odottavat laskujen lähettämistä perintään vaihtelee paljonkin, mutta jotkin yritykset tekevät näin heti kun on kulunut 14 päivää maksumuistutuksesta.

Tiedot maksamattomista ja perintään siirrettävistä laskuista lähetetään pääasiassa sähköisesti, ja myös perintäkirjeiden lähettäminen perintätoimistosta on usein automatisoitu. Hyvä perintätapa kuitenkin määrittelee, että perintätoimistoilla ja laskuja perintään lähettävillä yrityksillä on velvoite tarkistaa, että laskua todellakaan ei ole maksettu ennen perintäkirjeen lähettämistä.

4. Mitä jos maksoin laskun juuri ennen kuin perintäkirje on päivätty?

Joskus käy niin, että perintäkirje on lähetetty samana päivänä kun olet maksanut laskun. Tällöin on mahdollista, että joudut kuitenkin maksamaan laskun perintäkulut, sillä perintätoiminnat on ehditty aloittamaan ennen kuin maksu on saapunut laskun lähettäjän eli velkojan tilille.

Tämä saattaa joskus aiheuttaa tilanteen, jossa saat ensin perintäkirjeen myöhästyneestä maksusta, jonka olet maksanut juuri ennen perintäkirjeen lähettämistä tai samana päivänä kun kirje on lähetetty, ja maksun kirjauduttua tilille, saat uuden kirjeen jossa sinulta peritään saatavan perintäkustannuksia. Näissä tapauksissa on tärkeää olla yhteydessä perintätoimistoon ja esimerkiksi lähettää kuitti maksusta, jos lasku on maksettu ennen perintätoimenpiteiden aloittamista. Perintäkulut on muussa tapauksessa maksettava, ja myös nämä kustannukset voivat kasvaa jos et maksa niitä laskun tai maksumuistutuksen saatuasi.

5. Menetinkö luottotietoni kun lasku meni perintään?

Jos pelkäät, että olet joutunut mustalle listalle perintäkirjeen saatuasi, voit huokaista helpotuksesta. Luottotietojen menettäminen eli maksuhäiriön saaminen nimittäin pääasiassa edellyttää paljon vakavampaa ja pidempiaikaisempaa laiminlyöntiä kuin yhden laskun unohtamista.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilla on selkeä tietopaketti siitä, mitä maksamattomille laskuille tapahtuu ja milloin, sekä millaisia maksuja myöhästyneistä laskuista voi periä. Käytännössä maksuhäiriömerkinnän saaminen vaatii ainakin kahden kuukauden viiveen laskun maksamisessa.

Laki edellyttää, että ennen maksuhäiriön rekisteröimistä Suomen Asiakastiedon ja Bisnoden ylläpitämiin maksuhäiriörekistereihin, on laskusta lähetettävä maksumuistutus ja kaksi maksuvaatimusta. Maksuvaatimusten jälkeen perintätoimisto voi lähettää asiassa haastehakemuksen käräjäoikeuteen, ja vasta kun käräjäoikeus on antanut asiassa tuomion, voidaan asiasta rekisteröidä maksuhäiriö. Käytännössä maksuhäiriön rekisteröinti tämän prosessin perusteella kestää useita kuukausia. Tuomion jälkeen maksamaton lasku voidaan lähettää ulosottoon.

Poikkeuksiakin on, sillä esimerkiksi terveyskeskusmaksut ja muut julkisen puolen maksut on mahdollista lähettää suoraan ulosottoon ilman, että saatavalle on käräjäoikeuden tuomio.

Voit lukea luottotiedoista lisää myös blogimme tietopaketista: 10 yleisintä kysymystä luottotiedoista.

6. Mitä voin tehdä, jos sain kirjeen perintätoimistosta?

Jokainen vaihe laskujen perinnässä kasvattaa kuluja, joten on tärkeää, että toimit pian. Käy ensin huolellisesti perintätoimiston kirje läpi, jotta tiedät mitä asia koskee ja tarkistat että summat täsmäävät ja ylipäänsä tunnistat kirjeen kohteena olevan saatavan.

Tämän jälkeen on hyvä selvittää pystytkö maksamaan maksuvaatimuksessa mainitun summan eräpäivään mennessä. Jos epäilet, että et pysty maksamaan laskua viimeistään eräpäivänä, ota välittömästi yhteyttä perintätoimistoon. Usein on mahdollista pyytää eräpäivän siirtoa tai maksusuunnitelmaa, jolloin voit maksaa saatavan useassa erässä. On kuitenkin erittäin tärkeää, että olet realistinen eräpäivän siirtämisen tai maksusuunnitelman suhteen, sillä eräpäivän siirtäminen toiseen kertaan ei välttämättä onnistu, ja maksusuunnitelman laiminlyönti voi nopeasti kasvattaa kuluja entisestään, ja estää uuden maksusuunnitelman tekemisen.

Entä jos et tunnista perintäkirjeen kohteena olevaa laskua tai velkaa? Ilmoita asiasta viipymättä perintätoimistolle, mieluiten kirjallisesti. Laki vaatii, että riitautetun saatavan perintätoimet on keskeytettävä välittömästi. Jos olet vaikkapa maksanut jo perintään lähetetyn laskun, lähetä kuitti maksusta samalla kun ilmoitat perintätoimistolle riitauttavasi saatavan. Perintätoimiston on tällöin selvitettävä onko perintään siirretty saatava aiheeton.

7. Mitä voin tehdä jos perintäkirjeen laskun maksaminen ei onnistu?

Mainitsimme yllä jo mahdollisuuden eräpäivän lykkäykseen tai maksusuunnitelmaan, mutta nämä vaihtoehdot eivät ole aina saatavilla eikä mikään laki vaadi, että perintätoimisto näihin suostuu. Mikäli maksuvaikeudet kuitenkin johtuvat työttömyydestä, sairaudesta tai muusta sosiaalisesta syystä, voit vedota niin kutsuttuun sosiaaliseen suoritusesteeseen. Tämä tunnetaan myös Kuluttaja-asiamiehen linjauksessa, jossa todetaan että perintätoimenpiteiden jatkaminen ei ole paras vaihtoehto. Jos maksuvaikeutesi johtuvat sosiaalisesta suoritusesteestä, on tärkeää muistaa nämä kaksi asiaa:

  • Sinun on ilmoitettava maksuvaikeudesta heti kun mahdollista, mieluiten silloin kun saat alkuperäisen laskun. Älä siis odota ja anna laskun mennä perintään.
  • Sinun on useimmiten dokumentoitava sosiaalisen suoritusesteen syy, esimerkiksi työttömyys tai sairaus.

Perintäkirjeen saaminen ei siis ole maailman loppu, ja omien oikeuksien ja velvollisuuksien tunteminen auttaa hoitamaan asian kuntoon nopeasti ilman, että asia menee pidemmälle ja aiheuttaa paljon suurempia kustannuksia.