Att spara pengar i vardagen

Som vi bland annat har gått igenom i den här artikeln så finns det ett antal knep du kan ta till för att spara pengar utan att ditt vardagliga liv påverkas allt för mycket. Här kommer några snabba tips som gör att du får mer pengar över på kontot varje månad.

Prenumerationer och andra utgifter

Hur mycket betalar du egentligen varje månad för saker som streamad musik, mobilabonnemang och internet? Behöver du verkligen den absolut snabbaste internetuppkopplingen eller mobilabonnemanget där allt ingår? Se över dina prenumerationstjänster och anpassa dem efter behoven i stället, så slipper du betala för mycket.

Se över skulderna

Har du krediter och smålån som du betalar av varje månad? Genom att samla dem på ett ställe så kan du sänka räntekostnaderna rejält. Det absolut bästa är självklart att betala av dem helt, så försök i första hand att bli av med dem snabbt.

Upprätta en budget

Ett ansvarsfullt hushåll har en budget där alla utgifter och inkomster listas tydligt. Bara det faktum att ha det nedskrivet hjälper till att upptäcka områden där pengar kan sparas. Om du ser ”svart på vitt” hur mycket pengar du lägger på hämtkaffe varje månad, så blir beslutet lättare att skippa den utgiften och i stället ta med ditt eget kaffe i en termos till bussen!

Om du har följt tipsen så har nu lyckats spara pengar utan att livet har påverkats i någon nämnvärd riktning. Nu är det dags att börja ”buffertspara”. Det begreppet innebär att du lägger undan tillräckligt med pengar för en eventuell oväntad händelse. Man brukar säga att två till tre månadslöner alltid ska finns tillgängliga som en buffert. Dessutom är det bra att spara för framtiden med en längre tidshorisont, och det är där olika sparformer kommer in i bilden.

Spara och investera dina pengar

Det finns många olika sparformer och här redogör vi för de vanligaste, samt deras för- och nackdelar. Dessa är:

  • Sparkonto
  • Investeringssparkonto (ISK)
  • Aktier
  • Amortering
  • Fonder

Sparkonto

De flesta har ett sparkonto hos banken. Fördelarna med att sätta in pengar där är det blir lätt och tillgängligt. Du kan ha en automatisk överföring varje månad så du inte glömmer bort att spara. Nackdelen är att tillväxten blir låg, eftersom räntorna är mycket låga idag. Detta är ett bra ställe att ha ditt buffertsparande, eftersom pengarna alltid finns på plats vid behov.

Investeringssparkonto (ISK)

Ett investeringssparkonto är en sparform där du kan handla med aktier och fonder inom ett och samma konto. Du betalar inte skatt på vinsten vid försäljning, utan i stället en schablonskatt varje år. Fördelarna är att du kan investera fritt som du vill utan att behöva tänka på att deklarera varje affär och dessutom har du möjlighet att få dina pengar att växa på sikt. Nackdelen är att de även kan sjunka i takt med att börsen går upp och ner. Detta är inte en bra lösning för kortsiktigt sparande och du bör ha en grundläggande kunskap om aktier och fonder innan du sätter igång.

Aktier

Att spara i aktier är något som kräver tid, kunskap och insatser. I gengäld kan avkastningen bli mycket hög, speciellt på lång sikt. Nackdelen är risken kan vara högre och att det kan kännas stressande att alltid hålla koll på sin portfölj. Detta är endast ett bra alternativ för de som vet vad de gör och som kan acceptera en något högre risk. Grundregeln är att endast investera pengar som man har råd att förlora, och att tänka långsiktigt.

Amortering

Att amortera av sina lån är ingen sparform som ger dig någon tillväxt. Däremot så ”sparar” du genom att sänka dina räntekostnader med tiden. Detta alternativ passar extra bra för de som har svårt att motivera sig att aktivt spara. Sätt upp en automatisk amortering från lönekontot varje månad, så slipper du tänka på det. Fördelarna är just att du sänker dina kostnader längre fram. Nackdelen är att du inte ser någon tillväxt på kapitalet.

Fonder

Ett fondsparande är bra för de som inte har tid eller kunskap att engagera sig i aktier. En fond består av aktieinnehav i mängder av olika företag, inom olika branscher. De är mindre känsliga för börsens kortsiktiga svängningar och passar bra för de som vill spara regelbundet utan att behöva tänka på det för mycket. Man bör alltid tänka långsiktigt när man investerar i fonder.