Vad är ränta och vad är det bra för?

Ränta är det du får betala för att långa någons pengar. Om man ska vara noggrann är det årsräntan man brukar tala om. Årsräntan anges som en procentsats av det lånade beloppet, till exempel 5 %. Om räntan höjs kostar det mer att låna pengar, om den sänks blir det billigare. Man kan säga att räntan är ”priset på pengar”.

Exempel: Om du lånar 10 000 kronor med en årsränta på 5 %, får du betala 500 kronor per år i ränta. (Under förutsättning att du inte betalar av på lånet under åren, i vilket fall räntekostnaden minskar.)

Kostnaden för lånet – inte bara ränta

Kostnaden för ett lån bestäms inte enbart av räntan. Utöver årsräntan kan det tillkomma olika typer av avgifter, som också blir en kostnad för dig som låntagare. Till exempel kan du få betala en engångskostnad när du tar lånet (uppläggningsavgift) och en månadsavgift (till exempel aviseringsavgift).

Det har förekommit att långivare har missbrukat de här avgifterna. Genom att ta ut högre avgifter kan långivaren erbjuda en lägre ränta och ändå tjäna lika mycket på lånet. Och eftersom man brukar jämföra olika lån genom att titta på räntesatserna, kan långivaren få det att låta som om lånet är bättre än vad det egentligen är. Bakom den lägre räntan döljer sig ett dyrare lån. Det är ett sätt att lura låntagaren. Ett slags falsk marknadsföring.

För att komma tillrätta med den här typen av problem på lånemarknaden, och för att skydda låntagaren/konsumenten, har EU infört krav på att långivaren alltid måste ange det som kallas ”effektiv ränta” för lånet.

Vad är effektiv ränta?

Den effektiva räntan återspeglar vad ett lån faktiskt kostar per år, inklusive låneräntan och samtliga avgifter under året. När man jämför den effektiva räntan för två olika lån kan man lita på att jämförelsen är rättvis. Inga ytterligare kostnader tillkommer. Det här är en bättre jämförelse än att titta på årsräntan enbart.

För att få en rättvisande jämförelse gäller det förstås också att jämföra lån med samma lånebelopp och samma amorteringstid.

Så beräknas den effektiva räntan för ett lån

Den effektiva räntan beräknas enligt följande formel:

Reff = (1 + R/n )^n – 1

Där:

Reff är effektiva räntan

R är årsräntan plus samtliga avgifter under året

n är antalet inbetalningar under året, normalt 12

Som du ser är det en ganska krånglig uträkning, och du kan med fördel använda en kalkylator för att räkna ut effektiva räntan.

Vad ingår i den effektiva räntan

I uträkningen av den effektiva räntan ingår alla kostnader som förknippas med lånet: räntan (dvs. nominell årsränta), uppläggningsavgiften, aviseringsavgifter och alla eventuella övriga avgifter. Dessutom måste man veta hur ofta låntagaren ska betala in på lånet (oftast månadsvis), och hur snabbt lånet ska betalas av (amorteringstiden).

Hur hög ränta får en långivare ta ut?

Det finns ett lagstadgat tak för hur hög ränta en långivare har rätt att begära för ett lån. I Sverige idag ligger gränsen på 40 procentenheter över referensräntan, där referensräntan är den ränta som Riksbanken lägger fast två gånger om året.

Samma gräns gäller för dröjsmålsräntan. Om referensräntan är 1 %, får låneräntan alltså vara högst 41 %. Även för den totala lånekostnaden sätter lagen ett tak, nämligen vid 200 %. Den totala kostnaden för lånet får alltså högst motsvara dubbla lånebeloppet. (De här reglerna gäller för så kallade högkostnadskrediter, med en årsränta över 30 %.)

Exempel på skillnaden mellan ränta och effektiv ränta

Säg att du behöver låna 10 000 kronor med avbetalning på ett år. Du har fått två låneerbjudanden som du vill jämföra. Det ena har en årsränta på 5 % och är avgiftsfritt. Det andra har en lägre årsränta på 4,9 %, men här tillkommer å andra sidan en månadsavgift på 50 kronor. Vilket lån är mest fördelaktigt för dig?

Med hjälp av en räntekalkylator får vi fram att den effektiva räntan för första lånet är 5,12 %. För det andra lånet får vi en effektiv ränta på 16,81 %.

Lån 1Lån 2
Ränta: 5 %Ränta: 4,9 %
Avgifter: 0 krAvgifter: 50 kr/mån
Effektiv ränta: 5,12 %Effektiv ränta: 16,81 %

Genom att jämföra lånens effektiva ränta istället för den nominella räntan får du en tydlig bild av att det ena lånet är betydligt dyrare än det andra, trots att det har lägre ränta. Om man ser på totala kostnaden skiljer det 594 kronor mellan lånen.

Refinansiering av lån, när är det värt det?

Refinansiering innebär att du tar ett nytt lån för att betala av ett gammalt lån – eller flera gamla lån. Syftet är att sänka dina totala lånekostnader. När du funderar på om en refinansiering är en bra idé räcker det inte att jämföra räntorna för de olika lånen. Det är inte säkert att det lönar sig att flytta över skulden till ett lån med lägre ränta. Å andra sidan kan en refinansiering vara vettig även om det nya lånet har högre ränta.

Som vi har sett ovan är det inte räntan ensam som avgör vad ett lån kostar, utan man måste även räkna in alla olika avgifter. Om du har flera lån betalar du ofta avgifter för vart och ett av lånen. Genom att slå ihop alla lån i ett större lån slipper du betala flera avgifter och kan ofta få en lägre lånekostnad totalt sett. För att bedöma om en refinansiering lönar sig bör du jämföra den totala återstående lånekostnaden för alla nuvarande lån med motsvarande kostnad för det nya lånet – inklusive den uppläggningsavgift som kanske tillkommer för det nya lånet.

Fördelar med låg och hög ränta

Räntan som du betalar på dina lån hänger ihop med den allmänna räntenivån i samhället. Om det råder låg ränta på lån, är det också låg ränta på olika former av sparande. Att kunna låna pengar till låg ränta är en fördel när du behöver låna pengar, men om du vill bygga ett sparande inför framtida behov blir den låga räntan ett problem. Pengarna växer helt enkelt inte så mycket som du kanske önskade. Om inflationen är högre än räntan kommer besparingarnas faktiska värde till och med att minska. Den här problematiken berör även pensionssparandet, och långa perioder med låg ränta påverkar hela pensionssystemet, med lägre pensionsutbetalningar som följd.

Kan man jämföra alla lån enbart med effektiv ränta?

För långfristiga lån som löper över flera år är den effektiva räntan ett bra mått på de totala kostnader som lånet för med sig. Tittar man på korta lån blir upplevelsen lite annorlunda. För SMS-lån och andra typer av snabbkrediter med kort amorteringstid (under ett år) kan den effektiva räntan bli missvisande. Även för lån med bra villkor kan den effektiva räntan bli väldigt hög. Den är svår att värdera och ger inte en begriplig jämförelse av de olika lånealternativen.

Exempel: Tänk dig att du vill låna 3 000 kronor i en månad. Lånet har en årsränta på 5 % och kostar 250 kronor i uppläggningsavgift. Det är helt normala eller till och med fördelaktiga villkor för ett så pass kort lån. Ändå blir den effektiva räntan för det här lånet hela 199 %. Det låter som en ohyggligt hög ränta, ja rentav som ockerränta, vilket är olagligt. Såna här siffor kan orsaka heta diskussioner i media. Men som vi sa är villkoren inte orimliga, och din totala kostnad för det här lånet är 283 kronor.

För att konsumenter lättare ska kunna jämföra även snabba och korta lån, krävs numer att även den totala lånekostnaden för lånet anges, tillsammans med effektiva räntan och övriga uppgifter. På så sätt kan du verkligen avgöra vilket lån som är mest prisvärt för din del, och om lånet är värt kostnaden.

Påverkas effektiva räntan om man inte betalar i tid?

Varje gång du är sen med inbetalningen till långivaren drar du på dig en extra kostnad för lånet. Både dröjsmålsräntor och dröjsmålsavgifter kan förekomma, och generellt gäller att ju längre du röjer med att betala, desto mer ökar kostnaden. I och med att det här är en kostnad för lånet, räknas det också med i den effektiva räntan för lånet.

Den här effekten är naturligtvis svår för en långivare att bedöma i förväg, men du som känner dig själv kan ta höjd för den när du jämför två lån. Är du en glömsk eller tankspridd person och tittar på ett lån med ovanligt höga kostnader för förseningar, kanske du tjänar på att ta ett något dyrare lån som inte straffar slarv lika hårt.

Betyder nollränta också noll effektiv ränta?

Nej, även om du skulle hitta ett räntefritt lån är det inte säkert att den effektiva räntan är noll. Det beror förstås på att olika avgifter kan tillkomma, och de måste också räknas in i den effektiva räntan, som då blir större än noll.