For at gøre det skal du som udgangspunkt bruge fire tal:

 • Lånets løbetid
 • Lånebeløb
 • Rentesats
 • ÅOP

Du kender sikkert dit ønskede lånebeløb, og du kan undersøge de mulige løbetider i forskellige lånudbyderes låneberegnere. Dermed får du også vist, hvad du skal betale i renter samt ÅOP. Men hvad kan du bruge det tal til? Her skal vi prøve at afklare ÅOP, hvad de viser, og hvad du bør vide, inden du optager et lån.

Hvad er ÅOP?

ÅOP er en forkortelse af Årlige Omkostninger i Procent – et tal, som viser et låns samlede omkostninger over 12 måneder. Dette tal udregnes ved en matematisk formel, præsenteret i Kreditaftalelovens bilag 1, og viser den samlede pris på lån inklusive renter og gebyrer, udtrykt i procent. Tallet kan bruges til at sammenligne lån og kreditter med samme lånebeløb og løbetid.

ÅOP-loft – Hvad er det?

ÅOP-loft svarer til 35 % og er den største tilladte procentsats for samlede årlige kreditomkostninger for forbrugslån. ÅOP-loftet gælder i Danmark fra den 1. juli 2020. Loftet betyder, at man som låntager maksimalt skal betale 35 pct. af lånesummen i samlede omkostninger inklusive renter og gebyrer over 12 måneder. Læs aftalen om ÅOP-loftet hos Erhvervsministeriet.

Hvad indeholder ÅOP?

ÅOP består af renter, renters renter, engangsgebyrer og andre løbende kreditomkostninger.

Engangsomkostninger Løbende kreditomkostninger
 • Etableringsgebyr
 • Stiftelsesprovision
 • Ekspeditionsgebyrer
 • Tinglysningsafgifter
 • Gebyr for tidlig indfrielse af lån
 • BS-betalingsgebyrer
 • Månedlige og årlige kontogebyrer
 • Administrationsgebyrer
 • Depotgebyrer
 • Renter

ÅOP indeholder, ifølge Kreditaftalelovens §16, ikke følgende kreditomkostninger:

 1. Omkostninger i forbindelse med misligholdelse af en af de forpligtelser, der er fastsat i kreditaftalen – f.eks. rykkergebyrer, hvis du er forsinket med at afdrage på lånet.
 2. De omkostninger ud over købsprisen, som du måtte have i forbindelse med køb af varer eller tjenesteydelser, uanset om transaktionen foretages kontant eller på kredit.

ÅOP før skat og efter skat

Alle virksomheder, som markedsfører lån, er ifølge Markedsføringsloven forpligtet til at angive ÅOP på deres hjemmesider og i andre markedsføringsmaterialer. Her skal du være opmærksom på, at de vælger at vise ÅOP-tallet før skat, fordi skatteprocenterne kan svinge med tiden. Men hvorfor er det vigtigt – det med før og efter skat?

Det er vigtigt, fordi du kan trække fra 24,6 % til 20,6 % af renterne fra i skat, og det gør et lån væsentligt billigere, end ÅOP-tallene hos lånudbyderne siger. Så hvordan fungerer det?

ÅOP-beregning efter skat

For at beregne ÅOP efter skat skal du finde frem til, hvor meget af de angivne ÅOP hos en bestemt långiver der er renter, og hvor meget der er gebyrer. Du kan finde rentesatsen lige ved siden af ÅOP-tallet på långiverens hjemmeside. Her tager vi et eksempel på, hvordan du kan beregne ÅOP efter skat, hvis vi antager, at dit lån er fastforrentet, renterne betales af hele lånebeløbet og gebyrerne ikke er fradragsberettigede.

Sådan beregner du ÅOP – Også i kroner og øre

ÅOP efter skat = gebyrer + renter efter skat

 1. Omsæt långiverens rentesats til kroner og øre. Det gør du ved at gange lånebeløbet med rentesatsen og dividere resultatet med 100.
 2. Gang rentebeløbet med det antal gange, renterne vil blive tilskrevet over et år. F.eks. hvis renterne tilskrives månedligt, så gang satsen med 12. Nu har du det beløb, du skal betale i renter over ét år.
 3. Omsæt ÅOP-tallet til kroner og øre ved at gange lånebeløbet med gebyrer i procent og dividere resultatet med 100.
 4. Træk renterne fra ÅOP-tallet. Det resterende beløb er det, du skal betale i gebyrer.
 5. Gang rentebeløbet med 0,754 i år 2020, 0,764 i 2021, 0,774 i 2022, 0,784 i 2023 og 0,794 i 2024 og efterfølgende år*. Selvom du skal betale alle renter månedligt, får du ¼ - ⅕ af dem tilbage i form af skattefradrag for renter.
 6. Læg gebyrerne og de renterne efter fradraget sammen. Nu får du det beløb, du skal betale for at have et lån i et år.
 7. Konvertér tallet tilbage til procent – så har du dine maksimale ÅOP efter skat.

* Procentdelen falder hvert år indtil 2024. I 2020 er den 24,6 %, i 2021 er den 23,6 %, i 2022 - 22,6 %, i 2023 - 21,6 %, og i 2024 lander den på 20,6 %, hvorefter den vil blive fast hvert år.

På den måde kan du vide, hvad du maksimalt skal betale for dit lån. Men det kan også blive endnu mindre. Der findes nemlig også fradrag på nogle af de engangsgebyrer, man betaler ved stiftelse af gæld – dog kun i nogle tilfælde. Du kan læse mere om skattefradrag her.

ÅOP: Betydning for dig som låntager

Hvis du er ude efter kortfristede lån, kreditter eller fleksible lån uden fast løbetid, kan de ÅOP-tal, du finder på långivernes hjemmesider, være misvisende. De afspejler nemlig ikke virkeligheden, fordi de bliver udregnet efter en formel, udviklet til at beregne låneomkostninger over et år. Hvad hvis du kun skal låne i 3 måneder? Se på et eksempel her.

Eksempel på ÅOP

Lad os sige, du optager et lån på 10.000 kr. til fast månedlig rente på 12 %, og ÅOP hedder 30 %. Det vil sige, du betaler 12 % eller 1.200 kr. i rente, som tilskrives månedligt, og 18% eller 1.800 kr. i gebyrer. Hvis vi antager, at ÅOP består af et enkelt stiftelsesgebyr og ingen løbende omkostninger, kan du nemt se, hvordan de årlige omkostninger afhænger af lånets løbetid.

Renterne vil blive tilskrevet hver måned, dvs., du skal betale 1.200 kr. om måneden for at have lånet. Jo kortere tid du har lånet i, desto færre penge betaler du i renter.

Gebyret er en engangsudgift, og de 1.800 kr. fordeles på alle de måneder, du har lånet i. Hvis du har lånet i én måned, skal du betale 1.800 kr. på én gang, men har du det i 18 måneder, så bliver det kun 100 kr. om måneden.

På den måde bliver ÅOP-tallet lavere, jo længere løbetid på lånet du vælger.

ÅOP-beregner – Prøv dem hos lånudbydere

ÅOP-beregnere findes på de fleste online-långiveres hjemmesider. For at se, hvordan ÅOP fungerer, kan du lege med at justere lånebeløbet og lånets løbetid i en af udbydernes låneberegnere. Beregn dine ÅOP med forskellige lånesummer og løbetider, og du vil kunne se, hvordan ÅOP bliver lidt mindre med årene.

Til de nørdede

Er du god til matematik og godt kan lide udfordringer med tal? Så kan du selv beregne dine ÅOP.

ÅOP formlen

ÅOP-formel

ÅOP-formlen er ikke en af de kønne, men absolut værd at prøve for dig, der godt kan lide tal. Klik på billedet af formlen, og lær at beregne årlige omkostninger i procent på SMV’s hjemmeside. Her kan du også finde Excel-formler og funktioner til beregning af ÅOP.

Virker ÅOP-formlen for besværlig? Du kan finde en mere enkel formel til at beregne ÅOP hos webmatematik.

God fornøjelse!