Har du stiftet gæld, som du ikke kan betale tilbage, og har du prøvet trinnene 1 og 2 fra vores guide om gæld? Hvis kreditorerne har sagt nej, og hvis Gældsstyrelsen ikke vil hjælpe med din skattegæld, så kan du afprøve trin 3, nemlig en ansøgning om gældssanering i skifteretten.

I denne guide kigger vi på gældssanering og besvarer spørgsmål om reglerne, kravene, rådighedsbeløbet, ansøgningen og selve processen. Længere nede finder du en guide til ansøgning om gældssanering og direkte links til de bilag, som du skal bruge. Derudover har vi lavet en oversigt over, hvem der kan få gældssanering, og en tjekliste med spørgsmål, som hjælper dig med at afklare, om din gæld kan blive saneret.

Hvad er gældssanering?

Gældssanering er en kreditordning, som har til formål at medføre en varig forbedring af dine økonomiske forhold ved at delvis nedbringe eller annullere din gæld. Du kan søge om ordningen, hvis du som privatperson skylder så mange penge i skat eller i from af et banklån, at det er umuligt at betale gælden tilbage over de kommende fem år.

Regler: Hvem kan få gældssanering?

Man kan søge gældssanering som:

 • Privatperson med fast bopæl i Danmark og et fuldtidsjob på 37 timer om ugen
 • Privatperson i flexjob med en fast bopæl i Danmark
 • Førtidspensionist med en fast bopæl i Danmark
 • Folkepensionist med en fast bopæl i Danmark
 • Erhvervsdrivende, hvis danske virksomhed er blevet erklæret konkurs, og man har gæld efter virksomheden i Danmark
 • Ægtefælle eller samlever af en erhvervsdrivende, hvis danske virksomhed er blevet erklæret konkurs, og man har kautioneret for virksomhedens gæld stiftet i Danmark

Tjekliste: Kan jeg få gældssanering?

Man kan som udgangspunkt ikke få gældssanering, hvis man er:

 • Studerende på SU og uden et fuldtidsjob
 • På kontanthjælp
 • På dagpenge
 • Selvforsørgende arbejdsløs (hjemmegående)
 • Sygemeldt
 • I ressourceforløb
 • Har ikke hovedinteresser i Danmark (dvs. bopæl eller erhvervsvirksomhed)

Hvor mange får gældssanering?

Ca. 31% af ansøgninger om gældssanering bliver godkendt i Danmark hvert år. Ifølge Forbrugerrådet Tænk søger ca. 5.500 danskere hvert år om at få saneret sin gæld, og ca. 1.700 bliver bevilget gældssaneringsordningen. For at være sikker på at komme i betragtning for gældssanering, skal man opfylde flere betingelser.

Regler for gældssanering

Der er mange regler i forbindelse med gældssanering, som du kan læse i Konkurslovens Afsnit IV Gældssanering (forholdsvist tørt sprog) og i Bekendtgørelsen for gældssanering (mere læsevenligt). Her siger vi det lige ud. De vigtigste og mest overordnede krav for gældssanering er:

 • Du kan ikke betale din gæld hverken nu eller inden for de nærmeste 3 – 7 år (typisk 5 år)
 • En gældssanering vil medføre en varig forbedring af dine økonomiske forhold
 • Du har en stabil indkomst og stabile boligforhold
 • Du ejer ikke noget af værdi, som du ikke er villig til at sælge
 • Du har fast bopæl eller en erhvervsvirksomhed i Danmark, og din gæld er stiftet i Danmark

Kan jeg få gældssanering?

For at få gældssanering skal en betragtelig del af din gæld være stiftet forsvarligt, og du skal opfylde yderligere krav. Her er den fulde liste af spørgsmål, du skal stille dig for at afklare, om du kan få gældssanering.

Kan du svare ja til følgende:

 • Er du privatperson eller erhvervsdrivende, der er gået konkurs?
 • Søger du om gældssanering ifm. banklån, skat, SU-lån og anden gæld til det offentlige?
 • Har du en fast indkomst, der kommer fra fast fuldtidsarbejde, et flexjob eller pension?
 • Har du en fast bopæl i Danmark eller en virksomhed, der er gået konkurs i Danmark?
 • Stammer din gæld fra Danmark?
 • Har du betalt af på din gæld, når der var mulighed for det?
 • Har du stiftet en betragtelig del af din gæld på et tidspunkt, hvor din økonomi kunne bære at betale den tilbage?
 • Har du stiftet gæld uden at vide om muligheden for gældssanering?

Kan du svare nej på følgende:

 • Består din gæld af sikrede lån, dvs. realkredit-, bolig- eller billån?
 • Består din gæld af forbrugslån?
 • Har du optaget lån eller opbygget skattegæld med en forventning om at få gældssanering?
 • Har du oparbejdet skattegæld med vilje? *
 • Har du stiftet gæld på et tidspunkt, hvor du allerede ikke kunne afdrage på din daværende gæld? *
 • Har du stiftet gæld på et tidspunkt, hvor din økonomi ikke kunne bære den? *
 • Har du stiftet gæld med forbrug som formål (f.eks. taget et forbrugslån)? *
 • Har du stiftet gæld i forbindelse med strafbare forhold eller hvor du har erstatningspligt? *
 • Har du stiftet ny gæld, mens din ansøgning om gældssanering er under behandling?
 • Prøver du at skjule dine aktiver fra kreditorerne?
 • Har du givet afkald på arv for at få gældssanering?

*I dette tilfælde kan du stadig få gældssanering, hvis din gæld betragtes som gammel dvs. 6 – 8 år.

Kan du svare ja til den første liste og nej til den anden, så kan du højst sandsynligt få gældssanering.

Trin-for-trin-guide til ansøgning

Her er en trin-for-trin-guide:

 1. Udfyld domstol.dk’s ansøgningskema om gældssanering (PDF), og udskriv den.
 2. Udfyld domstolen.dk’s spørgeskema om gældssanering (PDF), og udskriv blanketten.
 3. Find og udskriv dine seneste 3 årsopgørelser på skat.dk > årsopgørelse
 4. Find og udskriv dine seneste 2 forskudsopgørelser på skat.dk > forskudsopgørelse
 5. Find og udskriv dokumentationen for dine indtægter for de sidste 3 måneder på din eBoks eller Digital Post på borger.dk. Det kan være dine lønsedler, pensionsudbetalingssedler, osv. Hvis du ikke kan finde dem i din digitale postkasse, så kan du også finde dokumentationen for månedlige indtægter på skat.dk eller få kvitteringer i din netbank.
 6. Send eller aflevér alle disse dokumenter til skifteretten i den retskreds, hvor du bor. Hvis du bor i retskredsen for Københavns Byret, Retten på Frederiksberg, Lyngby eller Glostrup, så skal din ansøgning indgives til Sø- og Handelsretten. Find din retskreds her.

Husk

Hvis I er to ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere, der ansøger om gældssanering, så skal I hver udfylde ansøgningen og spørgeskemaet og indsende den påkrævede dokumentation for hver person. Det gælder også, hvis I er fraskilt eller ekskærester.

Når du udfylder ansøgningsskemaet, vil du støde på dit rådighedsbeløb. Dit rådighedsbeløb er et fastsat beløb, der ændrer sig med årene (læse mere i vores artikel om gæld).

Her er, hvad loven siger om rådighedsbeløbet ved gældssanering i 2021:

 • Bekendtgørelse om gældssanering, § 11: ”Rådighedsbeløbet udgør 6.720 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle, forhøjes rådighedsbeløbet med 4.680 kr.”
 • Bekendtgørelse om gældssanering, § 6, stk. 3, pkt. 4: ”Rådighedsbeløbet udgør 1.840 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 2.350 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 3.370 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.”

Læs opdaterede informationer om rådighedsbeløbet ved gældssanering, samt hvordan de månedlige afdrag skal afgøres i Bekendtgørelsen om gældssanering. Denne lov fremgår nu i et sprog, som alle kan forstå, og bliver opdateret jævnligt.

Ifølge loven udgør det månedlige afdrag skyldnerens månedlige indkomst efter skat fratrukket følgende udgifter:

 1. Rimelige udgifter til bolig
 2. Nettoudgifter til husstandens mindreårige hjemmeboende børn *
 3. Udgifter til samvær med mindreårige børn
 4. Bidragsforpligtelser
 5. Udgifter til særlige behov
 6. Udgifter til ganske særlige behov
 7. Rådighedsbeløb
 8. Rimelige ydelser på gæld, som efter skifterettens beslutning i medfør af konkurslovens § 199, stk. 1, pkt. 2, ikke omfattes af gældssaneringen
 9. Ydelser på ægtefællens gæld

*Privatskoler og efterskoler kan ikke trækkes fra

Processen: Sådan får man gældssanering

 1. Ansøgning. Du indsender en ansøgning og dokumentation, som beskrevet ovenfor.
 2. Første møde (15 – 45 min.). Du bliver indkaldt til et møde med en jurist i skifteretten eller Sø- og Handelsretten. Under mødet skal du besvare flere spørgsmål såsom hvor din gæld kommer fra, og hvor gammel den er.
 3. Første afgørelse. Skifteretten bestemmer, om de vil indlede en sag om gældssanering.
 4. Du får en gratis sagsbehandlende advokat (en medhjælper) stillet til rådighed.
 5. Medhjælperen indsamler alle de nødvendige oplysninger for din sag.
 6. Medhjælperen opfordrer dine kreditorer og kautionister til at anmelde deres krav ved at sende personlige opfordringer og lave en annonce i Statstidende.
 7. Medhjælperen laver en redegørelse for dine økonomiske og relevante personlige forhold, hjælper dig med at udarbejde et budget og laver forslag til gældssanering på baggrund af det.
 8. Andet møde. Du bliver indkaldt til et møde med kreditorerne i skifteretten. Der får både du og kreditorerne mulighed for at fremlægge jeres synspunkter.
 9. Anden afgørelse - gældssaneringskendelsen. Skifteretten beslutter, om du får eftergivet 100% af din gæld, en del af den, eller om de vil stoppe din sag på grund af, f.eks., at du under den tid, det tog retten at afgøre sagen, har fået luft i økonomien og kan betale din gæld.
 10. Hvis retten beslutter at nedsætte din gæld, får du et godkendt budget og en afdragsordning, som gør, at du kan indfri din restgæld over 3 – 5 år.

Læs mere på Danmarks Domstoles guide om gældssaneringssager »

TIP

Hvis din ansøgning om gældssanering bliver afvist, eller hvis skifteretten ikke vil gennemføre din gældssaneringssag, kan du kære (klage over) afgørelsen til landsretten. Skifteretten skal vejlede dig om denne mulighed i tilfælde af, at det bliver relevant.

Hvor lang tid tager en gældssanering?

En gældssaneringssag tager typisk 6 – 10 måneder (fra stifterettens modtagelse af din ansøgning til den endelige afgørelse om, hvorvidt din gæld skal saneres). Hvis din gæld ikke bliver annulleret, men derimod nedsat, så tager selve gældssaneringen3 – 5 år. I denne periode er du forpligtet til at betale din restgæld tilbage ved at følge din afdragsordning.

Efter gældssanering - Konsekvenser

Efter en afgørelse om gældssanering får du et budgetskema og en afdragsordning, som du skal følge over de kommende 3 – 5 år for at blive gældfri. Eftersom sagen er afgjort, vil der ikke være nogen konsekvenser for din tilbagebetalingsplan, hvis dine økonomiske forhold ændrer sig i den positive retning. Det vil sige, at kreditorerne kan ikke kræve, at gældssaneringen aflyses. Hvis din situation ændrer sig negativt, f.eks. hvis du mister dit job, så skal du henvende dig til skifteretten, fordi der er mulighed for at få nedsat dine månedlige afdrag eller forlænge din afbetalingsperiode i visse tilfælde.

Hvad betyder gældssanering – hvad er konsekvenserne?

 1. Registrering i RKI (Experian). Det er ikke i alle tilfælde en direkte konsekvens af gældssaneringsretssagen – du kan også blive registreret i RKI før din gældssaneringsansøgning, fordi du ikke betalte tilbage på din gæld. Er du til at finde i RKI, forhindrer det dig i at optage nye lån i 5 år. Dog findes der nogle kautionerede lån, hvor RKI er ingen hindring.
 2. Stramt budget i 5 år. Hvis dine økonomiske forhold ikke ændrer sig, skal du leve på et forholdsvist stramt budget, indtil du har indfriet din gæld. Læs mere om, hvad du kan forvente i afsnittet om rådighedsbeløb.
 3. Du er forpligtet til at betale dine månedlige afdrag, hvis du vil beholde din ret til gældssanering. Det er den eneste betingelse – at du betaler som aftalt.

Efter gældssanering er der ingen konsekvenser, hvis du afdrager

Når stifteretten har besluttet, at du kan få saneret din gæld, og så længe du afdrager på restgælden som aftalt, er der ingen konsekvenser, hvis:

 • Du får en lønforhøjelse
 • Din virksomhed begynder at tjene flere enge
 • Du løber ind i en formue, f.eks. du vinder i lotto eller arver efter dine forældre (så længe det ikke var relevant, mens retssagen var i gang)
 • Du starter en ny virksomhed
 • Du køber ny fast ejendom
 • Du flytter til udlandet

Og meget mere. Den eneste betingelse til din gældssanering er, at du overholder aftalen og betaler dine afdrag.

TIP

”Har skyldneren, i perioden fra gældssaneringssagen er indledt, til gældssaneringskendelsen bliver afsagt, opsparet et beløb til fordel for kreditorerne, forkortes afdragsperiodens længde med det antal måneder, som beløbet dækker det månedlige afdrag efter § 2, stk. 1.”

Bekendtgørelse om gældssanering, § 2, stk. 2

I hvilken situation kan du få gældssanering?

SituationDet typiske svar
Fuldtidsbeskæftiget Ja
Pensionist Ja
Førtidspensionist Ja
Fleksjob Ja
På kontanthjælp Nej
På dagpenge Nej
Arbejdsløs Nej
Studerende på SU Nej
Studerende på SU + deltidsjob Muligvis ja
Studerende + fuldtidsjob Ja
Gået konkurs Ja
Landbrug Ja
Samlever til en ansøger Ja
Ekspartner til en ansøger Ja
Psykisk sygdom Ja

Hvilken form for gæld bliver saneret?

Type af gældDet typiske svar
Skattegæld Ja
Studiegæld Ja
SU-lån Ja
Banklån Ja
Realkreditlån Nej
Billån Nej
Forbrugslån Nej

Korte FAQ om gældssanering

Du kan i teorien låne penge med det samme, efter din gældssaneringssag er afgjort, men i virkeligheden så står du registreret i RKI (Experian) som en dårlig betaler i 5 år. Det betyder, at du ikke kan optage de fleste lån i 5 år.

Ja, det er lige præcist skattegæld og gæld til det offentlige, de fleste gældssaneringssager drejer sig om.

Ja, som pensionist har du ret til gældssanering, fordi du har fast indkomst i form af din folkepension. Så længe du har fast bopæl i Danmark, din gæld er stiftet i Danmark, og du opfylder alle kravene, kan du ansøge om gældssanering.

Hvis du modtager førtidspension, er du berettiget til at ansøge om gældssanering, da dine indtægter er stabile og sidestilles med pensionsindtægter. Gældssanering for førtidspensionister er derfor en mulighed, så længe man opfylder kravene.

Du er berettiget til gældssanering, hvis du er i fleksjob, da dine indtægter er stabile og sidestilles med lønindtægter. Arbejder du f.eks. 35 timer om ugen, kan dit rådighedsbeløb justeres med henblik på det. Gældssanering for flexjobbere er derfor en mulighed, så længe man opfylder kravene.

Find flere spørgsmål og svar i Domstolenes FAQ ”Gældssanering i teori og praksis anno 2021” (PDF).

Få hjælp til gældssanering

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal søge gældssanering? Få gratis mundtlig rådgivning hos Advokatvagten fra Advokatsamfundet (anbefalet af borger.dk). Rådgivningen foregår anonymt, og den rådgivende advokat kan ikke føre din sag.

Kan du ikke få fat i en gratis advokat der, så har rådtilpenge.dk lavet en fin liste med kontakter til gratis retshjælp i bunden af artiklen "Sådan styrer du din gæld”.


Yderligere læsning