Ajutor financiar pentru plata facturilor de energie - pentru pensionari și persoane cu venituri mici

Cardul de energie

Cardul de energie este cea mai recentă formă de sprijin de stat pentru plata facturilor de energie. El este oferit ca răspuns la creșterea cu peste 500% a prețului unor forme de energie. Este pus la dispoziția consumatorilor din fonduri europene, prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Pentru cei interesați în cadrul legal aplicabil acestui sprijin financiar, punem la dispoziție un link către textul OUG 166 din 2022, care reglementează acordarea cardului de energie.

TIP: Cardul de energie este valabil până la data de 31.12.2023, fiind acceptat pentru realizarea de plăți în reţeaua teritorială a Companiei Naţionale „Poşta Română” până la data de 27 decembrie 2023. Sumele rămase neutilizate la expirarea cardului se anulează.

1. Valoare și formă prezentare

Valoarea ajutorului este de 1400 lei, plătibilă în două tranșe de 700 de lei (în luna februarie, respectiv luna septembrie). Sumele vor fi încasate pe carduri emise și distribuite de Poșta Română. Dacă împărțim la 12 luni, ajutorul acesta ar fi de 117 lei lunar.

TIP: Sumele alocate nu pot fi preschimbate în bani. Nici nu pot fi folosite pentru plăți de altă natură decât facturile de energie.

2. Beneficiari

Poți beneficia de cardul de energie dacă te încadrezi într-una din categoriile de mai jos

  • Pensionar cu venitul sub 2000 lei pe lună, inclusiv
  • Pensionar de invaliditate cu venitul sub 2000 lei pe lună, inclusiv
  • Persoane cu handicap cu veniturl sub 2000 lei pe lună, inclusiv
  • Familie cu alocație de susținere
  • Familie / persoană cu ajutor social

3. Cum poți folosi cardul de energie?

Poți plăti facturi curente sau restante, doar pentru locul de consum unde ai domiciliul. Vei putea face mai multe plăți, către mai mulți furnizori, până la epuizarea sumei. Plățile se pot face prin mandat poștal, dar ești liminat la un maxim de 8 plăți/loc de consum pe durata programului de sprijin.

Cardul de energie

Cu acest card se pot plăti facturile pentru servicii și produse precum electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire. Facturile pentru aceste servicii/produse pot fi achitate parțial sau integral cu cardul de energie.

Ajutorul oferit prin cardul de energie nu se consideră venit și nu afectează alte forme de ajutor social precum venitul minim garantat, alocația pentru susținerea familiei, statutul consumatorului vulnerabil de energie.

TIP: Nu ești singurul care ar putea beneficia de acest sprijin. Ministerele implicate estimează că un număr de circa 2,8 milioane de persoane sunt eligibile pentru cardul de energie, valoarea totală a ajutorului oferit prin cardul de energie, la nivel național, ridicându-se la 4 mld. lei.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței

Se acordă familiilor și persoanelor singure, pe bază de cerere, însoțită de declarație pe propria răspundere adresată Direcțiilor de asistență socială sau primăriilor, în cazul clienților din mediul rural. Se acordă în baza legii 226/2021, doar pe perioada sezonului rece. E nevoie să pregătești acte doveditoare privind componența familiei și veniturile fiecărui membru al familiei, precum și contractul locuinței.

Cererea și documentele anexe ar trebui depuse până la data de 15 septembrie a fiecărui an, iar stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face începand cu luna depunerii cererii pentru tot sezonul rece 1 noiembrie - 31 martie.

TIP: poți depune și ulterior cererea dacă doar atunci ai aflat despre aceste beneficii și poți solicita acordarea acestui drept și retroactiv. Nu pierzi nimic dacă încerci.

Venitul mediu net lunar până la care se poate acorda ajutorul pentru încălzire este 1386 lei /persoană în cazul unei familii și 2053 lei, în cazul persoanelor care locuiesc singure.

Tipurile de energie pentru care se poate acorda acest sprijin sunt: energia termică în sistem centralizat, energia electrică pentru încălzirea locuinței, gaze naturale și combustibili solizi și/sau petrolieri.

Tabelul de mai jos cuprinde suma decontată direct furnizorului de energie pentru încălzirea locuinței, în funcție de venitul persoanei singure/membrului de familie.

Suma decontată direct furnizorului de energie pentru încălzirea locuinței

Condițiile în care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței sunt redate mai jos:

  • ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire, pentru o singură locuință (cea de domiciliu sau de reședință)
  • ajutorul se acordă numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei
  • ajutorul se acordă numai titularului contractului/convenţiei individuale încheiat/încheiate cu furnizorul
  • numai consumatorilor vulnerabili carenu deţin altă formă de încălzire, au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi au contracte valabile de furnizare a energiei electrice (în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică)

TIP: poți apela la asistenul social din cadrul Primăriei sau la tel. verde 0800.86.86.22 pentru ajutor în completarea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Suplimentul pentru energie

Se acordă lunar, tot anul, în baza legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. Nu se acordă din oficiu, ci este nevoie să depui o cerere și copii după documente doveditoare. Cererea se găsește la sediul primăriei localității pe raza careia se află locuința, dar și pe pagina de Internet a primăriei localității pe raza careia se află locuința, și pe pagina de internet a agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, precum si pe site-ul Ministerului Muncii si Protecției Sociale.

Măsura de adresează familiilor și persoanelor singure care nu are alte bunuri/proprietăți, și care înregistrează venituri sub 1386 lei pe membru de familie, respectiv 2053 lei în cazul persoanei singure (deci și tuturor beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinței - măsura explicată anterior).

Sumele decontate lunar, tot timpul anului, pentru suplimentul de energie, se regăsesc în tabelul de mai jos, așa cum a fost acesta redactat de ANPIS.

Sursa de energie utilizatăSuma fixa acordată lunar (lei)
Energie electrica30 lei
Gaze naturale10 lei
Energie termica10 lei
Combustibili solizi si/sau petrolieri20 lei
EXCEPȚIE
Atunci când singura sursa de energie utilizată este cea electrică70 lei (lunar)

TIP: Dacă o familie se încălzește cu energie termică, iar pentru prepararea hranei folosește gazele naturale, în timp ce, pentru iluminat, folosește energie electrică, va putea beneficia lunar de suma de 50 lei( 10lei+10lei+30lei).

Cum poți reeșalona plata unei facturi de energie?

Consumatorul vulnerabil este un client casnic, care, din motive de vârstă, sănătate sau venituri reduse, se află în risc de marginalizare socială și beneficiază de alte măsuri de protecție socială. Dacă o factură de energie ți s-a emis cu întârziere, furnizorul tău are obligația să reeșaloneze la plată sumele datorate de tine pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de facturare.

Mai mult, dacă te numeri printre consumatorii vulnerabili, poți solicita eșalonarea la plată a facturii curente, fără să ți se calculeze penalități, pe o perioadă de minimum 3 luni. Nu uita, trebuie să soliciți în scris să ți se eșaloneze plata facturii curente.