Gradul de îndatorare este stabilit de BNR atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii. El este calculat ca un raport între valoarea totală a datoriilor pe care le-ar putea avea o persoană/companie și venitul net total. Dincolo de formulă, există multe elemente variabile, subiective.

Articolul de față îți explică cele mai importante lucruri legate de gradul de îndatorare, pentru ca tu să poți calcula rata aferentă creditului maxim ce care ți l-ai permite, respectând gradul de îndatorare.

Găsiți cel mai bun credit

Ce este gradul de îndatorare?

Potrivit Regulamentului BNR 17/20121, cu actualizările aferente, gradul de îndatorare se determină ca pondere a obligațiilor lunare totale de plată decurgând din credite sau alte finanțări rambursabile în veniturile nete lunare luate în considerare, respectiv veniturile din care s-au dedus obligațiile fiscale.

Există câteva nuanțe aici, atât de partea obligațiilor lunare de plată, cât și de partea veniturilor nete luate în calcul. Iar cititorul informat trebuie să știe să jongleze cu ele pentru a-și apară drepturile și interesele.

1. Obligațiile de plata în cazul facilităților de tip revolving, ce nu se rambursează în rate lunare, (carduri de credite, descoperit de cont, linii de credit, etc) se calculează astfel: minimum 3% din valorea limitei aprobate este considerată obligație de plată lunară.

De exemplu, dacă ai un card de credit aprobat în valoarea de 9000 lei, ți se va lua în calcul cel puțin 270 lei ca obligație lunară de plată chiar dacă nu ai folosit un leu din cadrul de credit. Dacă includerea unei obligații de plata de 270 lei e în detrimentul tău atunci când ai nevoie de un nou credit, ai putea renunța sau reduce semnificativ limita acestei facilități.

Poate unii finanțatori iau în calcul mai mult decât minimul de 3%, caz în care ai șanse mai mici să fii creditat ținând cont de gradul tău maximum de îndatoare.

2. Pe partea veniturilor nete luate în calcul, lucrurile sunt și mai nuanțate. Finanțatorii stabilesc în cadrul regrelementărilor proprii care sunt categoriile de venituri considerate eligibile, diferențiate pe categorii de clientelă, precum și coeficienții de ajustare aferenți în funcție de gradul de certitudine și de caracterul de permanență ale acestor venituri. În practică, aceasta ar putea înseamna că doi finanțatori îți pot oferi două grade maxime diferite de îndatoare.

Livelul gradului de îndatoare

După cum reiese din definiția gradului de îndatoare citată din Regulamentul BNR 17/2012, el este un raport sau procent. Limita lui maximă este stabilită de BNR. La momentul ultimei editări a acestui articol (26 septembrie 2022), gradul maxim de îndatorare este, în general, 40% pentru creditele în lei și 20% pentru creditele în valută.

Sunt aici două excepții. Prima excepție are de a face cu creditele în lei acordate pentru achiziția unei prime locuințe, caz în care gradul de îndatorare maxim poate fi 45%. BNR nu a mai intervenit asupra gradului de îndatorare din anul 2007, iar nivelul maxim stabilit în 2019 (40%) a fost gândit pentru a preveni supraindatorarea populatiei după euforia creditarii din ultimii ani, stimulată de creșterea veniturilor și de dobânzile mici la credite.

A doua excepție este cea a creditelor contractate în valută, pentru prima achiziție a unui imobil ca investiție imobiliară, în care creditorul urmează să locuiască. În acest caz, gradul maxim de îndatorare poate 25%.

Pentru a obține un credit, gradul tău de îndatorare - ce include și rata lunară a acestui potențial nou credit - trebuie să fie mai mic decât gradul maxim de îndatorare stabilit de BNR. Băncilor li se permit excepții de la această regulă în limita a 15% din portofoliul de împrumuturi, pentru a li se permite clienților cu venituri mai mari accesul la credite substanțiale (dar nu mai mari de 250.000 euro sau echivalent în lei).

Excepții de la limita gradului maxim de îndatorare

Tipuri de credite ce pot face excepție de la aplicarea dispozițiilor cap. III si IV din Regulamentul 17 / 2012 se regăsesc mai jos. Dacă ești deja beneficiarul unui credit care se află în lista de mai jos, este dreptul tău să poți beneficia de un grad de îndatoare mai mare:

 • Creditele acordate persoanelor fizice pentru finanțarea studiilor, acoperirea cheltuielilor de natură medicală ori a cheltuielilor legate de deces
 • Creditele garantate pe întreaga perioadă de derulare cu garanție de tip depozit colateral constituit la instituția creditoare, pentru sumele efectiv acoperite de o astfel de garanție
 • Operațiunile realizate exclusiv în scopul restructurării la același împrumutător, din considerente de dificultăți financiare ale debitorului, a creditului/creditelor acordate persoanelor fizice în sold la momentul realizării operațiunii de restructurare în scopul adaptării condițiilor de rambursare la noile posibilități ale debitorului
 • Creditele care se rambursează din subvenții la care debitorul este îndreptățit potrivit legislației aplicabile, în limita acestor subvenții.
 • Operațiunile realizate exclusiv în scopul restructurării creditelor potrivit actelor normative ce prevăd acordarea de către stat a unor facilități fiscale ori a altor avantaje debitorilor persoane fizice
 • Operațiunile realizate exclusiv în scopul conversiei creditelor persoanelor fizice acordate în valută sau indexate la cursul unei valute în credite în monedă națională ori în moneda în care sunt denominate sau indexate sursele debitorului pentru rambursarea creditului
 • Creditele acordate exclusiv în scopul rambursării datoriilor aferente creditelor contractate anterior intrării în vigoare a Regulamentului 17/2012 (publicat în M.O. 855 din 18 decembrie 2012).

Exemplu de calcul cu privire la gradul de îndatoare

Să luăm exemplul unui client care are un venit net de 3100 RON. El ar dori să acceseze un credit imobiliar pentru construcția unei case pe terenul pe care îl deține deja. Rata maximă conform gradului maxim de îndatorare permis este de 40% din 3100 RON, adică 1240 RON. Prin urmare, creditul pe care îl va contracta va trebui contractat pe o perioadă de timp care să permită o rată lunară mai mică sau egală cu 1240 RON.

Gradul de îndatorare afectează atât perioada creditului, cât și suma maximă ce ar putea fi împrumutată.

În exemplul nostru, rata de 1240 RON ar corespunde unui credit de 40.000 EUR pe 25 de ani cu o rată a dobânzii de 6%. Pentru a se încadra în gradul maxim de îndatorare de 40%, creditul ar trebui contractat în lei, nu în euro.

Dincolo de formula matematică

Atunci când te gândești să contractezi un nou împrumut, când ai deja unul sau mai multe, poate chiar și carduri de credit sau descoperit de cont, întreabă-te dacă mai poți susține încă o rată din veniturile pe care le realizezi în mod constant. Aici nu incluzi prime sau bonusuri sau ore suplimentare sau alte venituri cu caracter incert. Nivelul și frecvența lor nu sunt ușor de estimat - valoarea lor depinde de cum vei fi evaluat la final de an, dacă lucrezi într-o corporație sau poate de situația financiară a companiei angajatoare sau poate chiar de contextul economic general sau de o pandemie care dă peste cap calculele tuturor.

Consideră veniturile acestea suplimentare ca o ocazie foarte bună de a rambursa în avans anumite datorii. În caz contrar, le poți folosi pentru a acoperi cheltuieli suplimentare sau ca să pleci într-o vacanță mult visată.

Mai mult, e bine să ții cont de faptul că și pe partea cheltuielilor pot apărea evenimente neprevăzute care pot afecta capacitatea de rambursare a ratelor unui nou credit, mai ales atunci când durata creditului este mai mare. Aceste cheltuieli neprevăzute pot fi generate de evenimente fericite sau mai puțin fericite: cheltuieli medicale, cheltuieli generate de o sarcină și nașterea unui copil (sau chiar a mai multora) sau chiar accidente.

În plus, e bine să ai în vedere că obligația de plată lunară (rata) poate suferi modificări, în sensul creșterii valorii ei. În majoritatea cazurilor, creșterea ratei e determinată de majorarea ratei dobânzii în cazul creditelor cu dobânda variabilă. Deprecierea monedei naționale față de moneda creditului poate determina și ea creșterea ratei lunare, ceea ce crește cheltuiala ta cu rata dacă tu încasezi venituri în monedă națională.

După ce ai cumpănit bine asupra aspectelor prezentate mai sus, îți poți îndrepta atenția asupra studiului unor produse de creditare care se potrivesc cel mai bine nevoilor tale și care îți asigură un grad de îndatorare confortabil, sănătos.

Calculează-ți singur gradul de îndatorare

Am vrea să te ajutăm să-ți calculezi singur gradul de îndatorare înainte de a lua un credit. Când cunoști care este gradul tău de îndatorare, nu vei solicita un credit mai mare decât ți s-ar putea aproba, reducând astfel riscul de respingere automată din cauza depășirii gradului maxim de îndatorare. Deși pare complicat, să îți calculezi gradul de îndatorare înainte de a lua un credit este chiar simplu.

Pentru a-ți calcula gradul de îndatorare e nevoie să cunoști care este venitul tău net, raportat la ANAF, de fapt media veniturilor de pe ultimele 3 luni. Să presupunem că această medie este 2000 lei. Vom înmulți această sumă cu 40% și vom obține o rată maximă permisă de 800 lei.

Dacă nu ai niciun alt produs de creditare, nici măcar un card de credit sau un overdraft, atunci ai putea, legal, obține un credit de o valoare momentan necunoscută, dar care să nu presupună o rată mai mare de 800 de lei.

Dacă ai și alt produs de creditare, vei scade din suma de 800 de lei valoarea ratelor lunare actuale și diferența obținută reprezintă rata maximă pe care ți-ai permite-o din punct de vedere legal. Bineînțeles, creditul pe care ți-l dorești poate să aibă o rată mai mică decât această sumă. Și chiar așa ar fi indicat, dacă vei ține cont de sfaturile oferite de noi mai sus.

Ce să reții?

 • Gradul de îndatorare influențează valoarea maximă a creditului pe care îl poți obține
 • Gradul de îndatorare se calculează ca raport între obligațiile lunare de plată și venitul net (stabilit în mod diferit de finanțatori diferiți, mai ales atunci când ai surse de venit altele decât salariul)
 • Un potențial finanțator verifică gradul tău curent de îndatorare și determină dacă ești eligibil pentru acordarea unui nou credit
 • Gradul de îndatorare este stabilit de către Banca Națională a României și se aplică atât băncilor, cât și IFN-urilor
 • Calculează-ți gradul maxim de îndatorare și solicită o sumă mai mică decât creditul maxim pe care ți l-ai permite în funcție de gradul maxim de îndatorare
 • Dacă ai card de credit sau linie de credit sau descoperit de cont aprobat, 3% din suma aprobată se consideră obligație lunară de plată.
 • Dacă solicitarea ta de credit a fost respinsă de o bancă sau un IFN, nu înseamnă că nu poți obține deloc un alt credit: e posibil ca alt IFN să ia în calcul venituri pe care finanțatorul inițial nu le-a luat în considerare.

Notes


 1. Regulamentul BNR 17/2012 poate fi citit gratuit, împreună cu istoricul actualizărilor, la acest link http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/206520 

Găsiți cel mai bun împrumut și credit onlineVezi cele mai bune credite
image