Articol actualizat în mod constant. Ultima actualizare: 10.07.2020

Relația cu instituțiile statului


 • Număr de telefon dedicat informațiilor pentru șomaj tehnic: a fost stabilit un număr unic de telefon pentru furnizare de informații cu privire la șomajul tehnic: 021 444 0000
 • Mai puține drumuri la AJOFM: beneficiarii de indemnizație de șomaj nu trebuie să se mai prezinte fizic la sediile județene pentru a obține viza de șomaj. Nici șomerii care au nevoie de reînnoirea cererii pentru a fi luați în evidență în vederea medierii nu mai trebuie să meargă la sediul AJOFM. Cererile în cauză vor putea fi completate în termen de 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență.
 • Platformă dedicată pentru depunerea cererilor de șomaj tehnic: începând cu 1 mai, cererile pentru șomaj tehnic se depun pe platforma aici.gov.ro. Ghidul complet pentru utilizarea platformei îl găsiți aici.
 • Ajutor de deces pentru persoane neasigurate în sistemul CNPP: ajutorul de deces se acordă și persoanelor decedate în timpul stării de urgență chiar dacă la data decesului nu erau asigurate în sistemul public de pensii. Se impune condiția ca, în ultima lună calendaristică anterioară instituirii stării de urgență, persoana decedată să fi avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensi, indiferent de stagiul de cotizare realizat în acea lună.
 • Termene și proceduri de revizuire medicală suspendate: beneficiarii pensiilor de invaliditate, dar și ai pensiilor de urmaș, nu mai trebuie să respecte termenele și procedurile pentru revizuirea medicală. Suspendarea acestor obligații încetează în 30 de zile de la ridicarea stării de urgență.
 • Accesul pacienților la serviciile medicale, îngrijiri la domiciliu, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive se realizează și se validează fără a fi necesară prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau a altor documente înlocuitoare.


Găsiți cel mai bun credit

Relația cu angajatorul


 • Zile libere plătite acordate pentru părinți, pe perioada stării de urgență: copiii trebuie să aibă sub 12 ani și să fie înscriși în cadrul unei unități de învățământ; pentru copiii cu dizabilități, vârsta este de 18 ani. De asemenea, locul de muncă ocupat de părintele care solicită zile libere nu permite munca la domiciliu sau telemunca (OUG 30/2020, modificată ulterior prin OUG 32/2020). Indemnizația zilnică este de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut. Conform unei prevederi a OUG 70/2020, zilele libere se acordă și după expirarea stării de urgență, până la încheierea anului școlar 2019-2020.
 • Mobilitatea forței de muncă: angajați sezonieri români pot merge la muncă în alte țări UE, chiar în timpul pandemiei COVID 19. Pentru a evita neînțelegeri cu privire la prevederile contractelor de muncă, cetățenii români au la dispoziție două numere de telefon unde se pot adresa de luni până vineri, în intervalul orar 8 AM- 6 PM: 021 303 7052 și 021 302 7053. Există ghiduri detaliate pentru cei care doresc să muncească în alte țări UE pe site-ul Ministerului Muncii.
 • Angajatorii cu peste 50 de angajați trebuie să asigure un program de lucru individualizat, fără a fi necesar acordul salariaților, astfel încât între angajați să existe un interval de o oră atât la începerea, cât și la terminarea programului de muncă, într-un interval de trei ore.


Facilități fiscale


 • Scutire de impozit și contribuții: avantajele în natură acordate persoanelor fizice care obțin venituri din salarii (sau asimilate salariilor) ca urmare a ocupării unor funcții esențiale pentru desfășurarea activității unei societăți comerciale, aflându-se astfel în izolare preventivă la locul de muncă în decursul instituirii stării de urgență nu sunt supuse impozitării pe venit, și nici nu se datorează contribuții pentru aceste sume ( OUG 48/2020)
 • Indemnizație de șomaj tehnic: salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea, parțial sau total, ca urmare a efectelor pandemiei COVID 19, pe perioada stării de urgență declarate, beneficiază de indemnizație de șomaj tehnic în valoare de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut stabilit prin Legea 6 din 6 ianuarie 2020 (OUG 30/2020). Indemnizația de somaj tehnic se poate acorda începând cu data de 16 martie 2020.
 • Conform OUG nr. 70/2020, acordarea indemnizației de șomaj tehnic se prelungeşte şi pentru perioada cuprinsă între încetarea stării de urgenţă (15 mai 2020) şi 31 mai 2020, existând și posibilitatea continuării după această dată, exclusiv în domeniile în care se vor menţine restricţiile.
 • A fost creată o platformă digitală pentru depunerea cererilor de acordare a indemnizației de șomaj tehnic.
 • Amânarea la plată a ratelor pentru contractele de credit: creditorii persoane fizice pot solicita amânarea ratelor de credit pentru o perioadă de maximum 9 luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020. Pentru a beneficia de aprobarea amânării, clienții trebuie să îndeplinească anumite stabilite prin OUG 37/2020 și normele de aplicare aferente. Mai multe detalii despre OUG și normele de aplicare, găsiți în acest articol. Amânarea la plată nu înseamnă că ratele nu vor mai fi achitate sau că vor fi achitate fără un cost suplimentar pentru debitor. Acest articol îți arată costurile potențiale ale amânării achitării ratelor unui credit ipotecare cu 3, 6, respectiv 9 luni.
 • Suspendarea executării silite: începând cu 1 aprilie 2020 și până la expirarea termenului de 60 de zile de la ridicarea stării de urgență, nu pot fi demarate și se suspendă măsurile de executare silită prin poprire asupra drepturilor încasate de cetățeni de la casele teritoriale de pensii.
 • Ajutoare de urgență: Guvernul României a aprobat acordarea de ajutoare de urgență în valoarea de 470.000 RON pentru 146 de familii și persoane singure, aflate în situații critice.
 • Ajutor pentru profesioniști: și profesioniștii care funcționează ca PFA sau Întreprindere Individuală și familială pot beneficia de indemnizație lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut (prevăzut de Legea 6/2020) dacă și-au întrerupt activitatea ca urmare a efectelor pandemiei COVID 19. Prin clarificările aduse în cadrul unei conferințe a Ministerului Muncii, au fost incluse în sfera profesioniștilor și următoarele categorii: cabinetele medicale, stomatologice, de psihologie intră aici.
 • Schema de ajutor de stat IMM INVEST ajută întreprinderile mici și mijlocii cu acces la capital de lucru și de investiții, prin intermediul băncilor partenere. Statul garantează până la 90% din valoarea creditului, iar clienții nu plătesc dobândă și nici alt comision în legătură cu acordarea creditului. Costurile sunt subvenționate de statul român, în procent de 100%, până la 31 decembrie a.c., cu posibilitatea de prelungire a acestui termen, în condițiile stipulate în cadrul legiiși în schema de ajutor de stat.


Creditele bancare și nonbancare în timpul pandemiei

Amânarea plății ratelor la creditele bancare și nonbancare acordate persoanelor fizice

Guvernul român adoptă în 30 martie 2020 ordonanța de urgență prin care persoanele fizice și juridice afectate de pandemia Covid 19 pot beneficia de amânarea plății ratelor la creditele contractate de la bănci și instituții financiare nonbancare (IFN-uri).OUG 37/2020 și HGfggb nr. 270/2020 sunt cele două acte normative care reglementează condițiile în care persoanele fizice și firmele pot beneficia de amânarea plății ratelor. Ministrul Finanțelor a afirmat că prevederile acestor acte legislative sunt cele

Citește și respectate descarcă textul integral al OUG 37/2020 și al HG 270/2020 .

Dacă nu ți-au fost drepturile de către bancă sau IFN, poți face o sesizare către Ministerul Finanțelor Publice aici.


Prevederi pentru creditele acordate persoanelor fizice

 • Clienții persoane fizice pot solicita suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor scadente numai pentru acele credite (ipotecare sau de altă natură) care îndeplinesc cumulativ aceste patru condiții: 1) au fost acordate înainte de 30 martie 2020, 2) scadența finală a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei de 30 martie 2020 inclusiv, 3) creditele nu au fost declarate scadente anticipat la data de 30 martie 2020 inclusiv, 4) nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligaţiilor restante până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată.
 • Toate băncile și IFN-urile cu activitate în România sunt obligate să primească și să analizeze solicitarea debitorilor de amânare a rambursării datoriilor scadente, solicitare transmisă până cel târziu la data de 14 mai 2020, termen prelungit ulterior până la 15 iunie 2020.
 • Solicitarea poate fi făcută, în scris, de persoanele fizice ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de pandemia COVID19, debitori care se pot afla în situații specifice menționate de legiuitor (intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în şomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activităţii angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituţionalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19, etc).
 • Persoanele fizice pot solicita suspendarea plății obligațiilor pe o perioadă de maximum 9 luni de zile, fără a se putea depăși data de 31 decembrie 2020. Scadenţa ultimei rate incluse în perioada de suspendare la plată este cel mai târziu data de 31 decembrie 2020.

Prevederi pentru creditele acordate persoanelor juridice (firme)

 • Suspendarea la plata rambursării ratelor se poate acorda de către finanțatori creditelor care îndeplinesc următoarele 4 condiții, cumulativ: 1) au fost acordate înainte de 30 martie 2020 inclusiv, 2) scadența finală a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei de 30 martie 2020 inclusiv, 3) creditele nu au fost declarate scadente anticipat la data de 30 martie 2020 inclusiv, 4) nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligaţiilor restante până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată.
 • Toate băncile și IFN-urile cu activitate în România sunt obligate să primească și să analizeze solicitările clienților persoane juridice de amânare a rambursării datoriilor scadente, solicitări transmise până cel târziu la data de 14 mai 2020, termen prelungit ulterior până la 15 iunie 2020.
 • Categoriile de persoane juridice care pot beneficia de suspendare la plata ratelor, dacă activitatea lor a fost întreruptă total sau parțial, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, pe perioada stării de urgență, sunt: PFA-urile (persoanele fizice autorizate), II-urile (întreprinderile individuale), IF (întreprinderile familiale) ce funcționează conform OUG 44/2008, precum și profesiile liberale și cele care se exercită în baza unor legi speciale, precum și entitățile juridice cu altă formă de organizare dacă dețin un certificat de de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

  Vezi aici mai multe detalii despre tipurile de certificate de situații de urgență.

  Vezi aici cum poți obține certificatul de situații de urgență de care ai nevoie.

  Vezi aici răspunsurile la câteva întrebări frecvente referitoare la certificatul de situații de urgență (CSU)Bănci, IFN-uri și facilitățile acordate clienților în timpul pandemiei

Aici vei găsi facilitățile oferite clienților de câteva bănci și IFN-uri în timpul stării de urgență și stării de alertă ce însoțesc desfășurarea pandemiei COVID19 în țara noastră. Contactează banca ta pentru a obține mai multe detalii, prin telefon sau email.


Banca Transilvania

Persoane juridice

Persoane fizice

 • Încă din 14 martie, clienții afectați de criza sanitară au posibilitatea amânării până la 3 rate pentru orice timp de credit.
 • Actualizarea datelor se poate face, de acum, și online, printr-o pagină securizată pe site-ul băncii.
 • Card nou, emis dacă expiră cel vechi în această perioadă, disponibil automat în aplicația BTpay, disponibilă atât pentru telefoane Android, cât și pentru iOS.
 • Amânarea ratelor, pentru maximu, 9 luni, conform OUG 37/2020, incluzând și un simulator de scadențar valabil în cazul aprobării amânării de plată.
 • Dobândă zero pentru dobânzile acumulate pentru ratele amânate la plată.
 • Timpii de răspuns la apelurile la Call Center pot fi vizualizați, în timp real, pe site.
 • Clienții BTPay pot face donații fără costuri bancare către ONG-urile partenere.
 • În martie, aprilie și până în 25 mai, titularii cardurilor de credit care sunt la zi cu plata sumei minime lunare au avut zero sume de plată și zero dobândă (practic perioadă de grație totală), iar în mai, nu trebuie să achite suma minimă de plată, iar dobânda pentru sumele utilizate este redusă cu 50%.

Call Center 0264 308 050 / email: contact@btrl.roBCR

Persoane juridice

 • Credite garantate prin programul guvernamental IMM INVEST. Banca pune la dispoziția firmelor interesate un ghid complet pentru accesarea unui credit pentru capital de lucru sau investiții, garantat de stat.
 • Un fond de 730.000 EUR este pus la disponziție pentru finanțarea sectorului ONG, cu dobândă zero pentru 2020. Dobânda este subvenționată de Fundația Erste.
 • BursaBinelui.ro, proiect susținut de BCR ( singura platformă unde se pot strânge donații necomisionate pentru ONG-uri), a colectat , în martie 2020, 200.000 RON pentru 26 de ONG-uri, dintre care cinci luptă împotriva COVID-19.
 • Lansarea unui modul gratuit în cadrul Școlii de business, modul ce îi învață pe antreprenorii români cum să-ți protejeze afacerile și angajații de efectele negative ale pandemiei Covid-19.

  Descardă de aici modulul simplificat, în format PDF.

Persoane fizice

 • Amânarea ratelor, pentru maximum, 9 luni, conform OUG 37/2020. Solicitarea se poate transmite băncii prin următoarele canale: 1. aplicația mobilă George (cu aprobare pe loc și primirea noului grafic de rambursare), 2. pe site-ul BCR, 3. Call center, 4. în sucursale.
 • BCR a dezvoltat și o soluție proprie pentru amânarea ratelor pentru o perioadă de 3 luni, disponibilă pentru toate tipurile de credit (inclusiv overdraft și card de credit). La amânare, pot fi incluse, la opțiunea clientului, și sumele aferente asigurărilor conexe creditului. 65% dintre clienții care au solicitat amânarea la plata ratelor au ales soluția BCR în detrimentul celei oferite prin OUG 37.
 • Aplicația mobilă George preia și gestionează solicitările de amânare la plata ratelor începând cu 30 aprilie.
 • Protecție pentru clienții seniori: BCR va prelua prin ContactCenter cererea de virare a pensiei pe card, cerere ce va fi transmisă, în numele beneficiarului, cu acordul acestuia către Casa de Pensii de care aparține clientul. După aprobarea cererii, Casa de Pensii va vira pensia în contul pe care clientul îl deține la BCR, în luna următoare sau, cel târziu, în a doua lună de la data depunerii cererii, beneficiarii urmând să fie înștiințați de virarea pensiei printr-un SMS.
 • Extinderea gamei de servicii ce se pot realiza prin ContactCenter, fără deplasare în sucursale: verificare sold cont curent; ajutor în utilizarea serviciilor de Internet și Mobile Banking, asistență de urgență si suport utilizare carduri; acord livrare carduri noi la domiciliu; plată facturi (în limita unei singure facturi și a unei sume maxime de 300 de lei), informaţii despre produsele şi serviciile băncii, BCR; transferuri bancare prin serviciul Alo24; actualizare date personale.

Call Center *2227 / email: contact.center@bcr.ro / Site-ul BCRBRD

Persoane juridice

 • Perioadă de grație la plata ratelor pentru clienții microîntreprinderi (companii cu cifra de afaceri sub 1.000.000 EUR), PFA (persoane fizice autorizate) și PL (profesii liberale)se poate realiza prin soluția BRD (perioadă de grație de 3 luni pentru plata ratelor de principal și pentru plata dobânzii, dar și scutire de la plata comisioanelor pe perioada de grație). Dobânda datorată corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este amânată, se va plăti eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate. Pentru această soluție, clienții nu trebuie să prezinte documente justificative.
 • Pentru clienții corporate (companii cu cifra de afaceri peste 1.000.000 EUR), BRD acordă o perioadă de grație de 3 luni pentru plata ratelor de principal prevăzute în contractul de credit, pentru facilitățile de credit cu grafic de rambursare în rate. Amânarea la plată nu se aplică dobânzilor și comisioanelor. Pentru facilitățile de credit care nu au un grafic de rambursare a capitalului în rate, se poate oferi prelungirea cu 3 luni a perioadei de creditare, în aceleași condiții contractuale, cu plata dobânzii și a celorlalte costuri.
 • Indiferent de mărimea companiei și tipul entității juridice sub care funcționează, clienții BRD pot solicita amânarea la plată a ratelor pentru o perioadă de maximum 9 luni, conform OUG 37/2020. Solicitarea amânării este condiționată de îndeplinirea condițiilor legale și de furnizarea documentelor prevăzute de actul normativ și de normele de aplicare. Solicitarea amânării plății ratelor se poate face online, accesând formularul creat de BRD pentru acest scop (formularul poate fi folosit și în cazul în care clientul persoană juridică solicită amânare la plata ratelor prin soluția oferită de BRD).
 • Clienții pot solicita online servicii precum deschiderea unui pachet de cont curent, activarea serviciilor de online banking sau transmiterea extrasului de cont prin email accesând pagina dedicată acestor servicii.

Persoane fizice

 • Amânarea cu până la 9 luni a plății ratelor pentru orice tip de credit contractat de persoane fizice, conform prevederilor OUG 37/2020. Banca a realizat inclusiv un calculator ce să releve noua rată și scadențarul de credit aferent. În perioada de amânare la plată, se va calcula dobândă. Aceasta va fi percepută după perioada de amânare la plată prin împărțire pe maximum 60 de luni (în cazul creditului ipotecar), prin capitalizare la soldul creditului și împărțire pe perioada rămasă de creditare (pentru creditele de consum). Solicitarea amânării de plată se poate realiza până în 15 iunie, prin completarea unui formular online. Pentru a verifica statusul cererii de credit, clienții pot accesa numărul de telefon 021 302 6118 (L-V între 09:00 și 19:00). Pagina de întrebări și răspunsuri frecvente (FAQ) conține informații utile pentru cei care au nelămuriri cu privire la amânarea plății ratelor și prevederile legate de acest lucru.
 • Introducerea unor facilități pentru posesorii de carduri de credit. Detalii exhaustive despre acest produs de credit găsiți aici.
 • În perioada 16 martie - 16 iunie 2020, 0 cost lunar de administrare și 0 comision pentru transferuri în zona SEPA în lei și euro pentru MyBRD Net și MyBRD Mobile.
 • Ghid detaliat despre siguranța tranzacțiilor bancare pe internet.

CallCenter +4 021 302 6161 / *22622 / mybrdcontact@brd.ro / Site-ul BRDUniCredit Bank

Persoane juridice

 • Webinarii gratuite de educație financiară
 • Website-ul băncii nu oferă informații despre procesul de amânare a ratelor la creditele persoanelor juridice, dar prevederile OUG 37/2020 sunt respectate inerent și de către această bancă. Contactează banca telefonic sau prin email pentru a solicita informațiile de care ai nevoie.

Persoane fizice

 • Comision 0 la retragere numerar de la orice ATM din România pentru posesorii cardurilor de debit emise de bancă
 • Posibilitatea suspendării plății ratelor conform prevederilor OUG 37/2020. Cererea de suspendare poate fi descărcată de pe site-ul băncii și trimisă prin email la infocenter@unicredit.ro. Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări cu privire la amânarea ratelor pot fi găsite pe pagina web dedicată acestei facilități oferite clienților.
 • Aplicația de mobile banking și online banking fără comision de administrare
 • Deschiderea unui nou canal pentru plata ratelor la credite sau carduri de credit: magazinele Altex și Media Galaxy (pentru clienții UniCredit Consumer Financing IFN SA)
 • Noul canal poate fi utilizat indiferent de tipul de produs pe care îl dețin, fie că este un card de credit UniCreditCard Principal, Premium sau Partener, un credit de nevoi personale, auto sau de consum.

CallCenter +40 21 200 2020/ *2020 / infocenter@unicredit.ro / Site-ul UnicreditRaiffeisen Bank

Persoane juridice

 • Acces gratuit pentru 6 luni la serviciile Microsoft Office 365 pentru clienții IMM ai Raiffeisen Bank, oferit în parteneriat cu Microsoft și Vodafone România.
 • Credite rapide pentru companiile care luptă în criza sanitară generată de pandamia cu noul coronavirus
 • Amânarea la plata ratelor conform prevederilor OUG 37.
 • Comision 0 la plata la POS și la plata cu cardul în magazinele e-commerce
 • Realizarea unui ghid de siguranță cibernetică pentru tranzacțiile bancare

Persoane fizice

 • Livrarea gratuită a cardurilor de debit și de credit la domiciliul clienților / la adresa de corespondență declarată băncii
 • Amânarea la plata ratelor, conform prevederilor OUG 37, se poate realiza prin următoarele metode
  • completând un formular online.
  • Trimitând un email cu cererea completată în format PDF.
  • Apel telefonic la 0214079080 (L-V între 8AM și 10 PM și Sâmbătă între 9 AM și 5:30 PM)
  • Prin intermediul aplicației Smart Mobile
  • Printr-o cerere scrisă trimisă adresa: Raiffeisen Bank, București, Calea Floreasca, Nr. 246 D, cod postal 014476
  • Depunerea cererii într-una din sucursalele băncii.
 • Mai multe detalii despre amânarea plății ratelor găsești aici
 • Întrebări și răspunsuri frecvente cu privire la amânarea la plată a ratelor

Call Center *2000 / 004 021 306 3002 / Email: centrala@raiffeisen.ro / Site-ul RaiffeisenING

Persoane juridice

 • Amânare plată rate pentru o perioadă de maximum 9 luni. Formularul de cerere trebuie trimis la adresa email amanareratepj@ing.ro, alături de unul dintre cele două certificate de urgență emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
 • Credite garantate prin programul guvernamental IMM INVEST acordate companiilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: sunt societăți comerciale organizate ca SRL sau SA, înființate înainte de 1 ianuarie 2018 (sunt excluse de la creditare PFA, întreprinderi individuale, asociații, fundații sau alte forme de organizare) și au cifra de afaceri pe 2019 de minimum 400.000 RON

Persoane fizice

 • Aplicația ING Home’Bank este gratuită pentru toți clienții și poate fi activată online. Aplicația gratuită oferă următoarele servicii: interogare sold, plată facturi, transfer către persoanele din agenda telefonică, reîncărcare cartele prepaid, solicitare card nou, livrat la domiciliu, extrase de cont.
 • Amânarea plății ratelor conform prevederilor OUG 37/2020, cu până la 9 luni se poate realiza până la data de 15 iunie prin următoarele modalități: online, transmiterea solicitării la contact@ing.ro sau prin poștă, dar și printr-o solicitare telefonică la 031 406 2464
 • Asigurările conexe creditelor acoperă și riscuri generate de pandemie

Call Center *2464 / 004 031 406 2464 / email: contact@ing.ro / Site-ul INGCEC Bank

Persoane juridice

 • Credite garantate prin programul guvernamental IMM INVEST, banca având un plafon de garantare de 1.701.438.000 RON, putând astfel acorda credite de aproximativ 2 miliarde de lei
 • Amânare cu până la 9 luni a plății ratelor pentru clienții firme și PFA care îndeplinesc prevederile normei de aplicarea OUG 37/2020. Cererea de amânare trebuie însoțită de o declarație pe propria răspundere, certificat de stare de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și să cuprindă adresa de email și numărul de telefon al clientului, dar și numele agenției prin care a fost contractat inițial creditul.

Persoane fizice

 • Deschiderea unui cont curent, din țară sau din străinătate, se realizează exclusiv online, prin pagina CEC_IN. Banca a realizat și un tutorial cu privire la deschiderea contului curent online. Totuși, serviciul nu este disponibil non-stop, ci de luni până vineri în intervalul 9 AM - 9 PM și sâmbăta în intervalul 9 AM - 5 PM
 • Reducerea programului de lucru al agențiilor (disponibil aici)
 • Amânarea la plată a ratelor cu 30 de zile pentru toate tipurile de credit, fără demersuri speciale din partea clienților, pe perioada stării de urgență
 • Credite cu dobândă redusă pentru angajații din spitalele din linia 1 în criza Covid19.
 • Emitere și livrare gratuită de carduri de debit pentru pensionarii care își încasau pensiile în umerar la sediul băncii. Aceste carduri vor fi scutite și de comision de administrare lunară până la finalul anului, ulterior beneficiind de comision redus cu 50% (1,5 RON pe lună)
 • Refinanțarea cu dobândă de doar 5,5% (cea mai mică de pe piață) pentru angajații spitalelor din linia 1. Acest cedit de refinanțare nu are alte comisioane asociate.
 • Afișarea taxelor și impozitelor locale, a amenzilor în aplicația de mobil și posibilitatea plății directe fără comisioane
 • Amânarea la plată a ratelor pentru o perioadă de maximum 9 luni, solicitarea putând fi transmisă băncii printr-unul din următoarele canale:

Call Center 0 800 800 848 / formular de contact: https://www.cec.ro/contact / Site-ul Cec BankAlpha Bank

 • Agențiile au program semnificativ redus, iar până la ora 11 au prioritate clienții peste 65 de ani. Verifică aici programul real al agențiilor din perioada aceasta.
 • ATM-urile 24/7 Banking sunt disponibile non-stop, iar lista localizării lor poate fi consultată aici. Se pot depune RON, EUR și USD.
 • Call Center-ul funcționează normal, în intervalul 8:30 - 20:30, de luni până vineri, iar Serviciul de Urgență carduri funcționează non-stop la numărul 021 319 93 50.
 • Poți aplica online pentru aplicația de mobil Alpha e-statements și pentru online banking. Descarcă de aici cererea pentru accesul la online banking. Dacă ai dificultăți în accesarea contului de online banking, ai aici câteva ghiduri utile. Serviciul de online banking este gratuit pentru primele 6 luni și poate fi solicitat la adresa de email vreauonlinebanking@alphabank.ro.
 • Credite persoane juridice acordate prin programul IMM Invest. Detalii despre derularea programului prin Alpha Bank găsești aici.
 • Clienții persoane fizice pot solicita amânarea plății ratelor cu până la 9 luni. Banca pune la dispoziție câteva exemple de calcul a costului total al unei astfel de decizii. Solicitarea amânării de plată se poate face online, accesând pagina pusă la dispoziție în acest sens. De asemenea, banca oferă și soluția proprie de asistență în contextul pandemiei cliențiilor oferindu-li-se soluția băncii care poate presupune prelungirea perioadei de creditare sau reducerea ratei lunare de plata pe o perioada de timp.
 • Cardurile de debit pot fi solicitate prin trimiterea unei cereri, alături de actul de identitate la adrea email info@alphabank.ro.


Call Center 0 8008 25742 / *25742 / Site-ul Alpha Bank

Formular contact: https://www.alphabank.ro/contactOTP Bank

Persoane juridice

 • Amânarea ratelor la credite cu până la 9 luni, conform prevederilor legale ale OUG 37/2020. Solicitarea poate fi transmisă completând online un formular, prin email la office@otpbank.ro, telefonic la 0800 88 22 88 sau +4021 308 57 10 sau printr-o cerere depusă într-una dintre agențiile sau sucursalele băncii.
 • Banca oferă și soluția proprie de ameliorare a condițiilor de creditare, dar acestea nu sunt specificate pe site, ci sunt personalizate în funcție de situația fiecărui client în parte. Transmiterea solicitării pentru soluția personalizată se poate face prin aceleași modalități menționate anterior.
 • Datele companiei și ale reprezentanților legali pot fi actualizate online, prin transmiterea unui formular completat la adresa email actualizaredatePJ@otpbank.ro.
 • Credite cu garanții guvernamentale prin programul IMM Invest.

Persoane fizice

 • Amânarea plății ratelor până la 29 mai 2020 (practic, perioadă de grație fără dobândă), fără penalități și raportări la Biroul de Credit.
 • Amânarea la plată a ratelor de credit, atât pentru clienți persoane fizice, cât și pentru companii, pentru o perioadă de maximum 9 luni, este reglementată de OUG 37/2020. Pentru a găsi răspunsuri la întrebări frecvente legate de amânarea la plata ratelor, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice, te invităm să citești acest articol publicat pe ghiseulbancar.ro. De asemenea, băncile au publicat pe site-urile lor ( iar noi am sumarizat informațiile relevante de la fiecare bancă în parte), de obicei pe pagina de start, informații cu privire la modalitate de transmitere a solicitării de amânare la plată.
 • Clienții pot beneficia de prevederile OUG 37 și dacă au beneficiat de soluția de amânare a ratelor oferită de OTP Bank.
 • Clienții persoane juridice pot solicita de la OTP Bank un credit garantat prin schema de minimis IMM Invest începând cu data de 20 aprilie.
 • Datele personale pot fi actualizate online prin completarea și transmiterea unui formular la adresa actualizaredate@otpbank.ro

Call Center 0800 88 22 88 / + 4021 308 57 10 / email: office@otpbank.ro / Site-ul OTP BankGaranti BBVA

Persoane juridice

 • Soluții favorabile personalizate pentru clienții afectați de criza Covid19 se pot solicita telefonic sau prin email adresat agenției de care aparține clientul (nu sunt oferite informații cu privire la amânarea ratelor pe baza OUG 37/2020, dar acest lucru nu înseamnă că banca nu se supune prevederilor legale - totuși, OUG 37 nu obligă instituțiile financiare să informeze clienții cu privire la aplicarea acestor măsuri)
 • Realizarea unui ghid de securitate cibernetică (atacurile informatice se înmulțesc în perioade de criză de orice fel).

Persoane fizice

 • Posibilitatea suspendării plății ratelor pentru maximum 9 luni de zile, conform prevederilor legale ale OUG 37.2020. Banca va raporta suspendarea la plata la Biroul de Credit, printr-un comentariu, fapt care nu afectează scorul FICO (totuși, acest comentariu transmis către Biroul de Credit este o practică nemaiîntâlnită la celelalte bănci analizate). Cererea de suspensare a ratelor poate fi transmisă până în 15 iunie prin următoarele modalități:

Call Center 0800 80 1234 / 021 200 9494 (între 9 AM și 8 PM) / email: contact@garantibbva.ro / Site-ul Garanti BankNoutăți din sistemul financiar-bancar

 • Scăderea cu 0.5% (la 2%) a ratei dobânzii de politică monetară începând cu 23 martie. Anticipând efectele economice ale crizei sanitare, BNR a luat această primă măsură pentru a stimula economia, băncile comerciale, populația și companiile beneficiind de rate mai mici ale împrumuturilor.
 • Flexibilizarea reglementării asupra băncilor și IFN-urilor: acestea vor putea amâna la plată creditele persoanelor fizice și juridice afectate de pandemia Covid-19, fără aplicarea condițiilor cu privire la gradul de îndatorare, raportul între credit și garanție și durata maximă a creditului de consum.
 • Oferte speciale de credit pentru angajații spitalelor care luptă cu pandemia: CEC Bank a lansat un credit ipotecar și un credit de consum de refinanțare cu costuri reduse pentru angajații celor 59 de unități spitalicești angrenate în faza I și în faza II în lupta cu Covid19. Pentru creditul ipotecar, dobânda specială este de 4,19%, iar pentru creditul de nevoi personale de refinanțare, dobânda specială este de 5,5%, la jumătate din nivelul dobânzii medii de pe piață.
 • Băncile pun la dispoziție calculatoare de amânare a plății ratelor: BT, bancă ce afișează zilnic pe site-ul propriu, numărul cererilor de amânare a plății ratelor, a realizat și un calculator prin care clienții pot afla care sunt costurile asociate cu amânarea plății ratelor.
 • Amânarea la plată a ratelor de credit, atât pentru clienți persoane fizice, cât și pentru companii, pentru o perioadă de maximum 9 luni, este reglementată de OUG 37/2020. Pentru a găsi răspunsuri la întrebări frecvente legate de amânarea la plata ratelor, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice, te invităm să citești acest articol publicat pe ghiseulbancar.ro. De asemenea, băncile au publicat pe site-urile lor ( iar noi am sumarizat informațiile relevante de la fiecare bancă în parte), de obicei pe pagina de start, informații cu privire la modalitate de transmitere a solicitării de amânare la plată.
 • Până la data de 8 mai, circa 126 mii persoane fizice și juridice au beneficiat deja de suspendarea cu până la 9 luni a rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor. Acest număr reprezintă aproximativ 10% din numărul total al debitorilor.
 • Băncile comerciale din România au donat 23,5 milioane RON pentru a susține lupta de limitare a răspândirii pandemiei. Din aceste donații, au fost achiziționate aparate de ventilație mecanică, echipamente de protecție medicală, teste COVID-19, dezinfectanți, precum și alte materiale esenţiale desfășurării activităţii medicale în condiţii optime.
 • Firmele de recuperări creanțe amână ratele datornicilor: cei 14 membri ai Asociației de Management al Creanțelor Comerciale (AMCC au decis să amâne ratelor datornicilor, chiar dacă prevederile OUG 37/2020 nu se aplică explicit activității lor, ci doar băncilor și IFN-urilor (detalii în acest articol).
 • Peste două treimi din cererile de amânare a plății ratelor au fost aprobate deja: dintre cele circa 270.000 de solicitări primite de la clienții persoane fizice și persoane juridice pentru suspendarea plății ratelor de credite 175.000 de solicitări au fost deja soluționate, conform unui comunicat al Asociației Române a Băncilor (ARB).
 • BCR renunță la comisionul de retragere numerar de la ATM-urile altor bănci: parte a măsurilor de limitare a răspândirii coronavirus, BCR a decis să renunțe la comisionul de retragere numerar pe care îl suportă clienții băncii atunci când retrag numerar de la bancomatelor altor bănci (comisionul este de 1% din suma retrasă, minimum 15 RON).


Găsiți cel mai bun împrumut și credit onlineVezi cele mai bune credite
image