Dobânda simplă vs. dobânda compusă

Dobânda este suma de bani plătită de către debitor creditorului pentru un împrumut bănesc.

Dobânda, fie ea simplă, fie compusă, se aplică sumelor de bani pe care o persoană le ia cu împrumut, în calitate de debitor, dar și sumelor de bani pe care o persoană le dă cu împrumut, în calitate de creditor. Practic, ea reprezintă costul banilor luați cu împrumut, în primul caz și prețul banilor dați cu împrumut în al doilea caz.

Diferența dintre dobânda simplă și dobânda compusă constă în felul în care se calculează dobânda. Dobânda simplă se calculează doar la soldul creditului, în timp ce dobânda compusă se aplică atât soldului creditului, cât și dobânzii acumulate pînă la momentul calculului dobânzii.

Dobânda simplă are o creștere aritmetică, pe când dobânda compusă are o creștere exponențială, așa cum se poate observa în graficul de mai jos. Dobânda compusă are nevoie de timp pentru a-ți demonstra avantajele. Graficul dobânzii compuse crește destul de lent, dar, cu cât trece mai mult timp, cu atât creșterea este mai evidentă.

Dobânda simplă vs. dobânda compusă

Dobânda simplă este benefică pentru tine atunci când iei bani cu împrumut în timp ce dobânda compusă este benefică pentru tine atunci când dai bani cu împrumut ( ca în situația în care faci un depozit bancar). În calitate de debitor, dobânda simplă îți este favorabilă pentru că nu plătești dobândă la dobândă. În calitate de creditor (sau investitor), dobânda compusă îți este favorabilă pentru că poți acum la avere în timp: încasezi dobândă la dobândă.

Dobânda simplă - considerente teoretice

Dobânda simplă se calculează anual ca procent din suma de bani împrumutată. Poți calcula dobânda simplă înmulțind suma împrumutată cu rata dobânzii și cu numărul de ani pentru care se contractează împrumutul. De obicei dobânda simplă se aplică creditelor ipotecare, creditorilor auto, creditelor de nevoi personale și altele asemenea. În cazul investițiilor, dobânda simplă se aplică în rare cazuri, cum ar fi investițiile în obligațiuni.

De exemplu, dacă împrumuți 1.000 RON pe termen de 5 ani și plătești o dobândă simplă de 7% pe an, atunci dobânda totală achitată pe durata celor 5 ani este 7% x 1000 x 5 = 350 lei.

Dacă investești 10.000 RON pentru obligațiune care oferă un cupon de 6%, atunci vei primi 600 RON anual până când obligațiunea ajunge la maturitate.

Dobânda compusă - considerente teoretice

Dobândă compusă funcționează diferit. Ea se calculează nu doar la soldul creditului, ci și la dobânda acumulată până în momentul calculului. Dobânda compusă poate avea diferite frecvențe de calcul.

De exemplu dobânda la cardul de credit se acumulează, de regulă, zilnic. dacă rata dobânzii anuale este 18% asta înseamnă că plătești o dobândă zilnică de 0,0493%. Să presupunem că Ai o datorie de 5000 lei pe cardul tău de credit. după prima zi datorezi băncii 5002,47 lei (0,0493% x 5000). în ziua următoare datoresc băncii 5004,94 lei (5002,47% x 0,0493%).

Formula după care se calculează dobânda compusă este redată mai jos

A = P(1+r/n)nt

  • P = suma inițială
  • r = rata dobânzii exprimată ca procent
  • n = frecvența cu care se calculează dobânda în fiecare an
  • t = numărul de ani pentru care se calculează dobânda
  • A = suma finală

Când datorezi bani, dobândă compusă îți crește semnificativ datoria. Dar atunci când economisești printr-un instrument purtător de dobândă compusă, poți câștiga mai mulți bani. Astfel de instrumente sunt conturile de economii și certificatele de depozit.

Dobânda simplă vs. dobânda compusă pentru un depozit bancar

Ca să înțelegi mai bine diferența dintre cele două tipuri de dobândă, vom lua un exemplu ilustrativ, considerând că faci o investiție de 10.000 de lei, pe o perioadă de 30 de ani, la o rată anuală a dobânzii de 8%.

Dacă investiția ta plătește o dobândă simplă, atunci în fiecare an din cei 30 vei câștiga 800 lei, adică 10.000 lei x 8%.

În schimb, dacă investiția ta plătește o dobândă compusă de 8%, după primul an, investiției inițiale de 10.000 lei i se adaugă dobânda acumulată de 800 lei, iar în anul doi, dobânda pe care o vei primi se va fi calculat la suma de 10.800 lei, adică ea va fi 10.800 lei x 8% și tot așa în fiecare an până la anul 30. La finalul perioadei de 30 de ani, situația va fi următoarea:

  • investiția cu dobândă simplă îți va fi adus o dobândă de 800 lei x 30 ani = 24.000 lei, deci vei avea 34.000 lei.
  • investiția cu dobândă compusă îți va fi adus o dobândă de 90.627 lei, deci vei avea 100.627 lei. Investiția inițială va fi crescut de circa 10 ori, iar câștigul este de aproape 3.5 ori mai mare decât în primul caz (90627 lei comparativ cu 24.000 lei)

Redăm mai jos, în formă tabelară, informațiile prezentate prin text mai sus. Dacă vrei să te realizezi propriul tău exemplu de investiție cu dobândă compusă, poți să folosești calculatorul gratuit de pe acest site.

Dobânda simplă vs. dobânda compusă 2