Ce înseamnă plafonarea tarifelor RCA?

Începând cu data de 11 aprilie 2023, asiguratorii sunt obligați de o hotărâre de guvern recentă să mențină tarifele RCA practicate în următoarele 6 luni la nivelul tarifelor valabile la data de 28.02.2023. Cu alte cuvinte, dacă în 28 februarie un RCA costă X lei, asigurarea trebuie să-și mențină prețul de X lei până la 10 octombrie 2023. Totuși, asta nu înseamnă că toți clienții vor plăti X lei pentru asigurarea RCA dacă încheie acest contract în intervalul 11 aprilie - 10 octombrie anul curent.

Asiguratorii care nu respectă această prevedere vor fi pasibili de amendă cuprinsă între 1000 și 50000 lei.

Această decizie a fost luată de executivul României din cauza revocării de către ASF a autorizației de funcționare a societăți de asigurare RCA (Euroins România), pentru a evita creșterea prețurilor polițelor RCA de către celelalte societăți de asigurare. Cel mai probail, autoritățile vor folosi această perioadă de acalmie a prețurilor pentru a aduce modificări Legii 132/2017 cu privre la RCA.

EUROINS Insurance Group (EIG) a demarat procedura legală de suspendare și anulare a deciziei ASF din 17 martie 2023 prin depunerea unei cereri la Curtea de Apel Bucuresti. Totuși, șansele de victori sunt foarte mici: în perioada februarie 2020 - ianuarie 2023, ASF a aplicat Euroins 26 de sancțiuni, amenzile totale rezultate în urma a 17 acțiuni de control ridicându-se la peste 16 milioane de lei.

Tarifele de prima maxime se stabilesc pentru clasa de bonus/malus B0. Asiguratorii RCA aplică majorările sau reducerile corespunzătoare fiecărei clase de B/M, lucru valabil și pentru BAAR în cazul alocării unui asigurător RCA asiguraților cu risc ridicat.

Ca să înțelegi mai bine cum se ajunge la tariful sau tarifele RCA comunicat/e de consultantul în asigurări cu care colaborezi, te invit să te documentezi cu privire la modul de calcul al tarifelor RCA, un proces mai complex decât pare.

Ce este tariful de referință al asigurării RCA?

Tariful de referință este primul pas în stabilirea prețului asigurării RCA.

Tarifele de referință RCA se calculează semestrial de către o societate cu expertiză recunoscută în domeniu, contractată de către A.S.F, după o formulă complexă prevăzută la art. 2, punctul 24 din Legea 132/2017, formulă pe care o redăm mai jos, pentru cine este interesat.

Tarifele de referință RCA - formulă complexă

Tarifele de referință se calculează separat pentru fiecare dintre următoarele categorii de vehicule descrise de Norma ASF 22/2017:

 • Vehicule destinate transportului de călători, SUV-uri și autovehicule mixte cu o masă autorizată maximă de sub 3,5 tone și maximum 9 locuri
 • Autovehicule destinate transportului de călători cu peste 9 locuri
 • Motociclete, mopede, motociclete electrice hibride și ATV-uri cu sau fără ataș
 • Tractoare rutiere
 • Autovehicule pentru transportul bunurilor
 • Remorci și semi-remorci
 • Alte vehicule, precum vehicule cu scop special, utilaje, vehicule electrice etc.

Desigur, tarifele RCA variază în cadrul fiecărui segment de tarifare amintit mai sus în funcție de factori precum natura proprietarului (persoană fizică sau persoană juridică), vârsta asiguratului (pentru persoane fizice), și caracteristicile vehiculului (capacitatea motorului (cmc), tipul motorului (termic/ electric), numărul de locuri pe scaune, puterea motorului (CP), masa maximă admisă).

Comparativ cu luna august 2022, când au fost calculate anterior tarifele de referință, acestea au crescut, în medie, cu 16,8%. Redăm în grafica de mai jos nivelul tarifelor de referință în vigoare pentru vehicule destinate transportului de călători (prima categorie de mai sus), deținute de persoane fizice.

Tarifele de referință RCA - grafica

Poți consulta tarifele de referință valabile pentru persoane juridice și pentru vehicule destinate transportului de marfă pe site-ul ASF.

La calculul propriului tarif de primă, pentru fiecare dintre categoriile de vehicule de mai sus, asiguratorii pot folosi criterii de risc, indici de încărcare, coeficienții de majorare și/sau corecție ori alte instrumente de ajustare a tarifelor stabilite prin reglementări ale ASF, tarifele de referință fiind orientative.

Totuși, tariful de referință nu trebuie ignorat. Dacă ai cel puțin 3 oferte de 1,36 ori (factorul N valabil la momentul redactării acestui articol) mai mari decât tariful de referință valabil pentru tipul de vehicul ce dorești să-l asiguri, poți obține un tarif mai mic. Desigur, e nevoie de puțină documentare și muncă din partea ta pentru a face asta. Poți începe citind această postare a BAAR.

Baza de calcul la care se aplică factorul N nu este tariful RCA pe care l-ai achitat în anul anterior sau pentru polița RCA precedentă, ci este tariful de referință valabil pentru segmentul de risc din care faci parte.

Cât este de gravă situația în piață?

Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) a fost numit de către ASF ca administrator interimar al societății, dar acest organism este deja angrenat în procesul de despăgubire a clienților asigurați de City Insurance, companie de asigurări care a falimentat în 2021, având o cotă de piață 26%. Fondul a plătit deja peste 150 milioane de euro în despăgubiri către clienții City Insurance, de la finalul lunii noiembrie 2021 și până la data de 10 martie 2023. FGA se află în situația de a atrage un împrumut guvernamental ca să se poată achita și de sarcina financiară ce îi revine în calitate de administrator a societății EUROINS.

În calitate de admnistrator, Fondul de Garantare a Asiguraților este organismul care poate proceda, la cererea asiguraților Euroins, la deschiderea dosarelor de daună în situația în care nu a fost încă deschis un dosar de daună de către EUROINS. De asemenea, tot către FGA trebuie adresate și cererile de plată privind acordarea despăgubirilor, cât și cererile de plată pentru restituirea primelor.

La momentul retragerii autorizației de funcționare, Euroins avea o cotă de piață de 32% în asigurările generale. E de așteptat ca FGA să fie asaltat cu multe cereri. Începând cu data de 17 martie a.c până la data de 23 aprilie a.c, FGA a primit 8939 de cereri de deschidere a dosarelor de daună, 16743 cereri pentru acordarea de despăgubiri/indemnizații, dar și 6140 de cereri pentru acordarea restituirii de primă. Toate aceste cereri pot fi transmise online, prin intermediul formularelor pe care FGA le-a creat pe site-ul propriu.

FGA este un organism care funcționează ca o schemă de garantare în domeniul asigurărilor și are drept scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător

Ce trebuie să știi dacă ai o asigurare la Euroins?

Mulți clienți ai Euroins s-au speriat când au auzit de falimentul companiei, gândindu-se că asigurările lor RCA nu mai sunt valabile. Nu este cazul de panică: contractele RCA, la fel ca toate polițele emise de EUROINS, sunt valabile până la expirare, dacă nu intervine una dintre următoarele situații:

 • titularul poliței denunță contractul de asigurare
 • se împlinește termenul legal de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului (polițele de asigurare încetează de drept)
 • lichidatorul judiciar numit de instanță odată cu deschiderea procedurii falimentului denunță polițele de asigurare, cu informarea prealabilă a asiguratului (înainte de termenul de 90 de zile de mai sus).

Dacă polița RCA are un termen de valabilitate care depăşeşte unul dintre termenele menţionate anterior, ea nu va mai fi valabilă de la respectivul termen

Chiar dacă polița de asigurare RCA încheiată la Euroins este în continuare valabilă, dacă vei avea un accident rutier și tu ești vinovat, pagubele materiale și/sau vătămările corporale ale persoanei nevinovate vor fi despăgubite doar în limita a 500.000 lei, în baza Legii 213/2015 și doar prin înscriere la masa credală în cadrul procedurii de faliment. Limita de despăgubire este net inferioară limitelor maxime de 1.220.000 EUR, respectiv 6.070.000 EUR stabilite pentru polița RCA prin Norma ASF 20/2017. Mai mult, persoana păgubită va aștepta termenul pronunțării falimentului și apoi se va putea înscrie la masa credală. Nimeni nu ar vrea să se află în această situație.

Ce poți face dacă ai o asigurare RCA la Euroins?

1. Vrei să denunți asigurarea RCA

Chiar dacă asigurarea RCA este valabilă, este dreptul tău să denunți în orice moment polița RCA și să închei o altă poliță la un alt asigurător. Considerăm că ar fi o idee înțeleaptă datorită limitărilor de mai sus, dar nu numai. Sfatul este cu atât mai mult valabil pentru persoanele juridice și pentru posesorii de vehicule care călătoresc mult și pentru cei care conduc mașini de mare tonaj și pot produce pagube mai grave.

În cazul în care denunți polița și nu ai avut daune până la data denunțării (în perioada de valabilitate a poliței pe care o denunți), poți recupera diferența de primă de la FGA pentru perioada rămasă până la expirarea poliței.

Pentru a denunța polița RCA și a recupera diferența de primă, ai de parcurs următorii doi pași distincți:

 • transmiți notificarea de reziliere către Euroins, pe adresa de email dedicată: reziliere@euroins.ro. Emailul trebuie să conțină seria și numărul poliței RCA și copie CI/BI a asiguratului sau copie CI/BI și împuternicire în cazul persoanelor juridice.
 • depui la FGA o cerere (Anexa 9), prin completarea acestui formular online, la care vei atașa și dovada solicitării de reziliere/denunțare transmisă către EUROINS.

Polița denunțată se consideră reziliată după 20 de zile de la data transmiterii solicitării.

2. Ai asigurare RCA la Euroins și ai provocat un accident rutier

Dacă ai asigurare RCA la Euroins și ești vinovat de producerea accidentului, poți deschide ori tu ori persoana păgubită un dosar de daună la FGA, completând Anexa 7 și formularul online pe site-ul FGA. După deschiderea dosarului de daună, păgubitul trebuie să completeze și o cerere de despăgubire (Anexa 10) tot online.

Toți pașii de urmat în cazul în care ești implicat într-un accident rutier, iar vinovatul are polița RCA la Euroins sunt ilustrați în infograficul de mai jos, realizat de FGA.

Euroins - infograficul

Pentru toate tipurile de cereri de mai sus, o dată cu introducerea ei în baza de date a FGA, vei primi pe email un număr de înregistrare al cererii depuse. Dacă nu ai primit email, posibil ca cererea ta să nu fi fost înregistrată încă. Deși se confruntă cu un număr neobișnuit de mare de solicitări, FGA ne asigură că se ocupă de soluționarea tuturor cererilor trimise. Putem chiar urmări online stadiul soluționării cererii transmise pe acest link. Ți se va deschide o pagină ca cea de mai jos și vei avea nevoie de numărul cererii și de data transmiterii ei.

Status cerere