Astăzi nu ești penalizat pentru că rambursezi anticipat un credit și nici nu ți se cere un teanc de documente când vrei să achiți un credit în avans. Azi există site-uri ca al nostru de unde te poți informa (uneori mai bine, alteori mai greoi) cu privire la drepturile tale în calitate de consumator de credite. Citește articolul ca să afli ce ar trebui să cuprindă orice contract de credit de consum, așa încât tu să fii protejat pe durata derulării lui.

Cadrul legislativ pentru creditele de consum

Datorită faptului că România a devenit membră UE în 2007, copiii noștri, noi și generațiile dinaintea noastră ne bucurăm de tot mai multă demnitate și informare cu privire la drepturile noastre în relația cu agenții și instituții de stat, companii de diverse dimensiuni, dar și instituții financiare.

O dată cu aderarea României la UE, țara noastră a trebuit să implementeze prevederile legale ale forului legistaltiv european. Regulamentele trebuie implementate în fiecare țară membră până la o dată limită, pe când directivele trebuie transpuse în legislația națională.

O astfel de directivă este Directiva 2008/48/CE privind contractele de credit pentru consumatori. Ea a fost transpusă în legislația națională prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 50/2010, și modificată ulterior prin OUG 52/2016. Aceste două OUG guvernează drepturile și obligațiile finanțatorilor, dar și drepturile și obligațiile noastre, în calitate de consumatori de credite de consum.

Găsiți cel mai bun împrumut și credit onlineVezi cele mai bune credite
image

Informații importante în compararea ofertelor de credit

Te afli în căutarea unui credit? Îți recomandăm să compari mai multe oferte, dar și experiențele de lucru pe care le ai cu mai mulți finanțatori, înainte să iei o decizie.

O dată cu înmânarea ofertei, fizic sau prin mijloace electronice, furnizorul de credit e obligat să-ți prezinte un formular, denumit generic FEIS (Fișa Europeană de Informații Standard). Furnizorii populează câmpurile standard cu informațiile specifice produsului de creditare pentru care ai cerut o ofertă, dar structura acestei fișe și formatarea ei trebuie să respecte condiții standard (vei vedea cât de asemănătoare sunt două fișe primite de la bănci diferite).

În fișă vei regăsi informații cât mai complete cu privire la termenii și condițiile contractului de credit pe care va trebui să îl semnezi după studierea și acceptarea ofertei de creditare. În special, FEIS îți va da informații cu privire la

 • valoarea creditului și costurile aferente, atât cele certe, cât și cele potențiale
 • dobânda anuală efectivă (DAE – o cifră unică reprezentând costul total al creditului, inclusiv dobânzi, comisioane, tarife și orice alte taxe)
 • numărul, frecvența și valoarea tuturor ratelor pentru rambursarea creditului
 • aspectele juridice importante

Așa vei putea compara oferte primite de la mai mulți furnizori de credite. Dacă nu ai primit acest document din partea furnizorului de credit de la care ai cerut oferte de credit, îl poți solicita.

La solicitarea ta, finanțatorii trebuie să îți pună la dispoziție un proiect de contract de credit. Acest document seamană cu contractul în sine, pe care îl vei semna dacă decizi să accepți oferta finanțatorului. E o idee bună să îl studiezi înainte de-l primi în forma finală.

Astfel de poți familiariza și cu structura lui și elemenetele componente, pe care le redăm mai jos.

Ce informații trebuie să cuprindă contractul de credit

Contractul de credit trebuie să specifice clar și concis următoarele informații

 • Tipul de credit ce urmează a fi contractat
 • Identitatea și adresa sediului social și a punctului de lucru, dar și adresa de domiciliu a părților contractante, inclusiv numărul de telefon, fax, adresa de e-mail, precum și, după caz, identitatea și adresa sediului social și/sau a punctului de lucru ori, după caz, adresa de domiciliu a intermediarilor de credit implicați, inclusiv numărul de telefon, fax, adresa de e-mail
 • Durata contractului de credit (poate fi exprimată în luni și / sau ani)
 • Valoarea totală a creditului și condițiile care reglementează tragerea creditului, atunci când tragerea creditului are loc în mai multe tranșe
 • În cazul unui credit acordat sub forma unei amânări la plata pentru un anumit bun, bunul respectiv și prețul de achiziție al acestuia
 • Rata dobânzii aferente creditului și tipul acesteia (dobândă fixă sau variabilă)
 • Cum se aplică rata dobânzii, formula ei de calcul, termenele, condițiile și procedura pentru modificarea ratei dobânzii aferente creditului. În cazul în care se aplică rate diferite ale dobânzii în circumstanțe diferite, informațiile prevăzute anterior privind toate ratele dobânzii aplicabile
 • În cazul creditelor acordate în valută, cursul de schimb valabil la momentul încheierii contractului între moneda contractului de credit și moneda națională
 • Dobânda anuală efectivă și valoarea totală plătibilă de către consumator, calculate la momentul încheierii contractului de credit. Trebuie menționate toate ipotezele folosite pentru calcularea acestei rate
 • Suma, numărul și frecvența plăților care urmează să fie efectuate de către consumator și, după caz, ordinea în care se vor efectua plățile, în scopul rambursării, pentru diferitele solduri restante cu rate diferite ale dobânzii aferente creditului
 • În cazul rambursării în rate a valorii totale a creditului, dreptul consumatorului de a primi, la cerere și gratuit, în orice moment pe întreaga durată a contractului de credit, pe hârtie sau pe alt suport durabil, conform deciziei consumatorului, un tabel de amortizare/grafic de rambursare, precum și o copie a contractului de credit. Graficul de rambursare va cuprinde următoarele elemente:
  • Valoarea fiecărei plăți datorate, cu indicarea separată a sumelor din care este compusă fiecare astfel de plată
  • Termenele și condițiile de plată ale acestor sume
  • Valoarea totală a creditului rămasă de rambursat
  • Dobânda calculată pe baza ratei dobânzii aferente creditului
  • Orice costuri suplimentare.
 • În cazul în care costurile și dobânzile trebuie plătite fără a se rambursa nicio parte din valoarea totală a creditului, un extras care arată perioadele și condițiile pentru plata dobânzii și a oricăror costuri aferente creditului
 • Costurile de administrare ale unuia sau mai multor conturi care înregistrează atât operațiunile de plată, cât și tragerile din credit, cu excepția cazului în care deschiderea unui cont este opțională, costurile pentru utilizarea unui mijloc de plată atât pentru operațiuni de plată, cât și pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultând din contractul de credit, precum și condițiile în care aceste costuri pot fi modificate
 • Rata dobânzii, în cazul plăților restante, aplicabilă la data încheierii contractului de credit și măsurile pentru ajustarea acesteia și, după caz, orice costuri datorate în caz de neplată
 • O avertizare privind consecințele neefectuării plăților; contractul de credit va conține obligatoriu o prevedere prin care consumatorul este atenționat despre raportarea la Biroul de credit, Centrala Riscurilor de Credit și/sau la alte structuri asemănătoare existente, precum și cu privire la termenul în care se fac aceste raportări, în cazul în care acesta întârzie cu achitarea ratelor datorate;
 • O mențiune potrivit căreia va fi necesară plata unor taxe, onorarii și costuri în legătură cu încheierea, publicitatea și/sau înregistrarea contractului de credit și a documentelor accesorii acestuia, inclusiv taxele notariale
 • Garanțiile și tipul de asigurare necesară
 • Dreptul de rambursare anticipată și procedura de rambursare anticipată
 • Procedura care trebuie urmată în exercitarea dreptului de a solicita încetarea contractului de credit
 • Dacă există sau nu un mecanism extrajudiciar de reclamație și despăgubire pentru consumator și, în caz afirmativ, modalitățile de acces la acesta
 • Alte condiții și clauze contractuale
 • Datele de contact ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru adresarea de petiții

Contractul tău de credit nu respectă aceste condiții?

La art. 58, alineatul 1, OUG 50/2010 stabilește că orice consumator are la dispoziție 14 zile calendaristice pentru a se retrage din contractul de credit fără a fi nevoit nici măcar să prezinte motivele care au dus la luarea acestei decizii.

Această prevedere nu exista în varianta inițială a legii; ea a fost adăugată printr-o dispoziție legală ulterioară, modificare binevenită pentru protecția noastră, a consumatorilor de credite.

Dacă ai încheiat un contract de credit, dar condițiile contractuale și fișa de informații standard nu ți-au fost furnizate decât ulterior, termenul de 14 zile calendaristice decurge de la data primirii acestora, nu de la data încheierii contractului de credit.