Ce este scorul de credit?

Scorul de credit (sau scoringul) arată cât de probabil este să poți fi finanțat de către o instituție de credit. Atunci când soliciți un produs de finanțare, precum un împrumut, un card de credit sau un credit imobiliar, potențialul finanțator încearcă să previzioneze comportamentul tău viitor pe baza celui trecut în relație cu entitățile cărora le datorezi bani (bănci, instituții financiare non bancare, furnizori de utilități, etc).

Prin urmare, putem spune că scorul de credit este o modalitate prin care fiecare finanțator în parte evaluează istoricul tău de creditare, pe baza sistemului de scoring intern. Fie că e un sistem numeric, alfa-numeric sau de o altă natură (există multă confidențialitate în jurul acestui subiect), scoringul de credit este propriu fiecărui finanțator și nu este folosit de alți jucători din piață.

Finanțatorii verifică un set complex de date ce poate include informații ca numărul de solicitări de credit pe care le-ai făcut recent, soldul datoriilor curente, ce tip de credite ai avut în trecut și dacă le-ai plătit la timp, etc. Parte din aceste informații se pot regăsi în bazele de date interne. Totuși, unele informații necesare în calculul scorului de credit nu se regăsesc în bazele de date interne ale finanțatorilor. Pentru a le accesa, finanțatorii consultă baze de date externe, ce conțin informații cu relevanță în domeniul creditării, cum sunt Centrala Riscului de Credit (CRC) - fosta CRB și Biroul de Credit (BC).

Informațiile stocate în bazele de date ale BC și CRC au impact asupra eligibilității tale pentru un credit, dar ele nu sunt folosite în mod uniform de către toți finanțatorii. Analizând aceleași date, un finanțator decide că ești eligibil pentru un credit, altul poate decide că nu ești. Vezi aici ce poți face dacă cererea ta de credit este respinsă inițial.

Mai jos vei găsi câteva informații interesante și relevante despre fiecare dintre aceste entități.

Ce trebuie să știi despre Centrala Riscului de Credit?

Centrala Riscului de Credit (întâlnită des sub acronimul CRC) se numea anterior Centrala Riscurilor Bancare (sau CRB) este o structură din cadrul Băncii Naționale a României specializată în colectarea, stocarea şi centralizarea informaţiilor privind expunerea fiecărei entități declarante din România faţă de acei debitori care au beneficiat de credite şi/sau angajamente al căror nivel cumulat depăşeşte suma de 20.000 lei, precum şi a informaţiilor referitoare la fraudele cu carduri produse de către posesori. Conform legislației, entitățile declarante sunt, printre altele, și băncile și IFN-urile din registrul special al BNR. Practic, IFN-urile care nu se află în registrul special al BNR nu trebuie să declare informații către CRC. Lista IFN-urilor înregistrate în registrul special al BNR (deci care trebuie să raporteze informații la CRC), poate fi consultată la acest link, derulând până la Secțiunea „Registrul Special”.

Baza de date a CRC este organizată în patru categorii de date, denumite „fişiere”. Conținutul datelor din fiecare fișier, precum și denumirea fiecăruia sunt redate mai jos:

 • Fişierul central al creditelor conţine informaţii de risc de credit raportate de persoanele declarante şi este actualizat lunar
 • Fişierul creditelor restante conţine informaţii de risc de credit referitoare la abaterile de la graficele de rambursare din cel mult ultimii şapte ani şi este alimentat lunar de Fişierul central al creditelor
 • Fişierul grupuri conţine informaţii despre grupurile de persoane fizice şi/sau juridice care reprezintă un grup de clienţi aflaţi în legătură/un singur debitor şi este alimentat lunar de Fişierul central al creditelor
 • Fişierul fraudelor cu carduri conţine informaţii despre fraudele cu carduri produse de către posesori, raportate de persoanele declarante, şi este actualizat on-line

La informațiile existente în baza de date a CRC au acces persoanele declarante, Banca Naţională a României și creditorii din statele membre UE. Informațiile colectate și stocate în CRC sunt foarte complexe, iar consultarea lor ajută băncile în decizia de creditare.

Vom reda mai jos câteva tipuri de informații colectate de CRC, informații ce se regăsesc, parțial, în raportul generat de CRC pentru fiecare debitor raportat. Lista de mai jos cuprinde informații relevante pentru persoanele fizice și nu este exhaustivă. Lista completă a informațiilor stocate de CRC se regăsește aici.

 • Datele de identificare (nume/denumire, cod identificare, forma de proprietate, forma juridică de organizare)
 • tip activitate, sector instituțional, statutul ocupațional
 • gradul de îndatorare
 • apartenența la un grup de debitori
 • Informaţii privind fiecare din creditele şi angajamentele debitorului: tipul creditului, termenul de acordare, tipul garanţiei şi valoarea acesteia, valoarea garanției imobiliare supusă executării silite, valoarea obținută din executarea silită a garanției imobiliare,
 • Informaţii privind fraudele cu carduri comise de posesori: date identificare posesor card, tip card, valuta, data constatării fraudei, suma fraudată

Îți sugerăm să soliciți măcar din curiozitate raportul personal al informațiilor pe care CRC le stochează cu privire la tine. Poți face acest lucru completând cererea pe care o găsești aici.

Ce trebuie să știi despre Biroul de Credit?

Biroul de Credit (BC) este o entitate juridică privată, o societate pe acțiuni ce are ca acționari 20 de bănci. Compania colectează și prelucrează date privind portofoliul de clienți persoane fizice ai participanților, cu următoarele scopuri

 • Evaluarea capacității de rambursare a creditelor
 • Determinarea gradului de îndatorare
 • Cuantificarea riscului de credit
 • Creșterea calității creditelor

Informațiile primite de la participanți sunt procesate și prelucrate, rezultatul concretizându-se într-un produs numit Raportul de Credit. Acest raport este utilizat de participanți pentru a determina comportamentul de plată a creditelor contractate de un potențial client, dar și gradul de îndatorare al acestuia.

Informațiile sunt utile pentru a evalua capacitatea de rambursare a persoanei respective și pentru a identifica riscul de întârziere la plata ratelor aferente noului credit. Poți obține și tu, singur, un Raport de Credit, ce cuprinde informațiile colectate și stocate de BC cu privire la tine. Dacă nu știi cum poți obține acest raport, îți vine în ajutor un articol publicat pe blogul nostru.

Mai mult, BC furnizează un alt produs, numit FICO® Score. El este un număr format din 3 cifre (cuprins în intervalul 300-850), rezultat în urma unui proces statistic ce prelucrează informațiile referitoare la creditele înregistrate în BC despre un anumit solicitant sau deținător de credit. El indică în mod obiectiv și rapid probabilitatea ca o anumită persoană să-ți plătească la timp ratele.

Scorul FICO este furnizat ca parte a Raportului de Credit, împreună cu cel mult patru motive care reprezintă, în ordine, cele mai importante cauze care au determinat scăderea scorului respectiv față de valoarea maximă (850). Un scor mare înseamnă un risc de neplată scăzut în viitor. În cazul în care, pentru o persoană nu există suficiente informații înregistrate în baza de date a BC (cel puțin un credit cu două actualizări), scorul FICO nu va putea fi calculat și nici furnizat.

Biroul de Credit, spre deosebire de CRC, colectează și stochează informații cu privire la persoane fizice doar, nu și la persoane juridice. Raportarea se face cu privire la orice sumă a creditului, nu doar cu privire la creditele peste 20.000 lei.

Ce trebuie să știi despre scorul de credit?

Circulă multe informații greșite și parțial adevărate despre scorul de credit și despre raportările la Biroul de Credit sau la CRC. Nu le cădea pradă - în România nu există un indicator universal, general valabil, prin care să fie evaluat un client în vederea accesării unui credit. De asemenea, nu există nici o listă neagră a restanțierilor cărora nu le mai pot fi acordate credite. Dacă ai nevoie de o bază solidă pentru a evalua întâi firmele care acordă credite, poți începe citind acest articol. Ia-l în serios!

Biroul de Credit și Centrala Riscului de credit colectează informații pe care le difuzează finanțatorilor. Aceștia decid dacă te finanțează sau nu. În plus, fiecare finanțator te evaluează diferit și confidențial, pe baza unui sistem intern de scoring.

Mai jos vei găsi informații ce le considerăm esențiale pentru dobândirea unei înțelegeri corecte asupra scorului de credit.

 1. Scorul de credit are rolul de a estima un comportament de plată viitor
 2. Acest scop este greu de atins atunci când tu nu ai un istoric de creditare sau istoricul tău de creditare este redus. Atunci când soliciți un împrumut, orice tip de împrumut, autorizezi potențialul finanțator să verifice istoricul creditelor tale anterioare. Acesta adună datele disponibile din baze de date interne și externe (BC, CRC, etc) ca să determine cum vei plăti viitoarele rate bazat pe comportamentul de plată al ratelor anterioare. De aceea este așa de important să-ți construiești un istoric bun de creditare.

 3. Risc versus profitabilitate
 4. Mulți oameni cred că, dacă au un scor FICO bun și nu au întârzieri la plata creditelor curente, trebuie să li se aprobe orice credit solicită. Dar presupunerea asta se bazează pe o premisă greșită: băncile nu își doresc doar clienți cu risc de neplată cât mai redus, ci își doresc clienți care să le aducă profit. Bineînțeles, un client cu risc de neplată ridicat este considerat neprofitabil de către cei mai mulți finanțatori, dar riscul de neplată nu este singurul criteriu de evaluare a clienților. Dacă ai risc de neplată scăzut, dar scoringul intern arată că nu ai fi un client profitabil, riști să nu ți se aprobe creditul.

 5. Ce știu băncile și IFN-urile despre tine?
 6. Când soliciți un credit, este important să știi ce informații dețin finanțatorii despre tine, ca să te poți prezenta într-o lumină favorabilă.

  • Cererea de credit cuprinde informații esențiale despre tine; într-un fel, ea este cea mai importantă sursă de informații pentru finanțator: codul tău poștal (deci zona geografic-administrativă în care locuiești), veniturile tale, mărimea gospodăriei tale, scopul pentru care soliciți împrumutul și statutul tău rezidențial. Completează cu grijă cererea de credi - o cifră lipsă în câmpul destinat venitului lunar poate duce la respingerea cererii de credit. Fii consecvent în furnizarea de informații corecte - un număr de telefon mobil greșit sau funcție declarată diferit decât în contractul de muncă ar putea să cauzeze probleme despre care să nici nu fii informat.
  • Produsele deținute anterior oferă finanțatorilor informații ce sunt folosite în calculul scorului tău de credit. Banca de la care ai obținut în trecut un produs de creditare ar putea să te finanțeze mai ușor decât o altă bancă dacă istoricul tău de creditare este limitat. Bineînțeles, dacă ai plătit creditul cu întârziere, banca ta ar putea fi reticentă să te crediteze din nou. Dar nu neapărat.
  • BC și CRC colectează, stochează și difuzează informații despre debitori către orice bancă sau IFN îndreptățită să le solicite informații despre tine.

 7. Ce nu știu băncile și IFN-urile despre tine?
 8. Mulți oameni cred că bazele de date ale BC și CRC conțin informații cu privire la întreaga lor viață, dar nu este așa. Ele conțin doar informații cu relevanță în domeniul financiar, chiar dacă setul de date colectate a devenit mai consistent în ultimii ani. De exemplu, în bazele de date nu sunt cuprinse informații ca rasa, religia sau etnia ta. De asemenea, nici valoarea salariului tău nu este stocată - dar ți se cere să completezi această informație pe fiecare cerere de credit.

  Mai mult, bazele de date nu stochează informații cu privire la conturile tale de economii sau depozite. Aceste informații sunt disponibile doar băncii/băncilor unde ai deschis aceste conturi de economii sau depozite. Nici informațiile de natură medicală sau cele de natură judiciară nu sunt incluse în aceste baze de date.

 9. Nu panica dacă scorul tău FICO scade
 10. Dincolo de scorul FICO, mai mult contează informațiile conexe din raportul de credit. Scorul FICO este doar un element care influențează decizia de creditare, nu singurul. Este doar un ghid cu privire la bonitatea ta. Așa cum am văzut mai sus, în analiza cererii tale de credit, se iau în calcul informații din trei surse: declarațiile tale din cererea de credit, produsele bancare deținute anterior, rapoartele de la CRC și BC (raportul de credit, ce include și scorul FICO).

  Atunci când soliciți un credit, finanțatorii te evaluează în funcție de criteriile propriii pentru „clientul ideal” și fiecare finanțator are propriile criterii. Doar pentru că ai fost refuzat de un finanțator, nu înseamnă că și alt finanțator te va refuza. Deci, ține minte: folosește comparatorul nostru de credit ca să vezi pentru care credite ai fi eligibil. Astfel, vei avea o idee care sunt finanțatorii de la care este probabil să obții un împrumut, fără să riști să fii respins.

Cum poți să crești scorul tău de credit?

Fiecare finanțator are propriul său sistem de scoring, deci un scor de credit mai bun este mai mult o artă decât o știință. Acest lucru este adevărat mai ales pentru că finanțatorii nu fac publice informațiile cu privire la algoritmii folosiți la determinarea scorului de credit pentru propriii clienți.

Totuși, sunt câteva lucruri practice pe care le poți face pentru a reduce riscul de a fi respins pe motiv de scor de credit sau de fraudă.

 1. Nu toți finanțatorii sunt la fel.
 2. Un finanțator are un profil al clientului ideal, alt finanțator are un alt profil. Dacă te respinge unul, nu înseamnă că cererea ta de credit va fi respinsă de toți ceilalți. Unii clienți sunt considerați neeligibili de majoritatea finanțatorilor (cei cu risc foarte ridicat), dar unii finanțatori sunt dispuși să crediteze clienții cu istoric de creditare negativ pentru că știu că pot să practice dobânzi și costuri mai ridicate care să compenseze pentru riscul mai mare asumat. Din păcate, motivul respingerii unei cereri de credit este foarte rar explicat.

 3. Verifică-ți raportările la BC și CRC cel puțin o dată pe an sau măcar înainte de a solicita un credit important.
 4. Aceste baze de date conțin seturi substanțiale de informații despre tine pe care finanțatorii le folosesc atunci când soliciți un credit. Erori pot apărea oricând în raportările către și dinspre aceste instituții. Aceste erori pot să pericliteze cererea ta de credit. De aceea este important să verifici corectitudinea informațiilor stocate despre tine, rând cu rând, ca să te asiguri că nu există erori. Dacă e posibil, interoghează și CRC, și BC pentru că unii finanțatori folosesc doar una dintre aceste baze de date. Este gratuit sau relativ ieftin să faci o interogare la BC și CRC pentru a obține un raport de credit.

  Când primești rapoartele de credit, ia aminte la următoarele aspecte

  • Adresa corelată cu creditele vechi să fie corectă
  • Ia măsuri pentru a șterge raportările eronate cu privire la întârzieri
  • Asigură-te că nu ești codebitor/garant pentru un fost partener (în caz de divorț)
  • Verifică-ți raportul de credit după ce ți s-a respins o cerere de credit
  • Renunță la carduri de credit pe care nu le folosești

 5. Nu plăti nicio rată cu întârziere - ar putea avea un impact disproporționat
 6. Pare logic, nu-i așa? Ei bine, chiar este. Chiar dacă ai dificultăți financiare, încearcă să plătești ratele la timp - mai bine faci compromis în altă parte. O întârziere sau două ar putea avea consecințe ani de zile. Cea mai ușoară cale de a nu întârzia este să permiți finanțatorului să debiteze din contul tău, la scadență, contravaloarea ratei lunare. Această soluție funcționează cu condiția să ai suficienți bani în cont pentru a plăti rata. Dacă ai un card de credit sau un credit ce funcționează ca o linie de credit, poți opta pentru debit direct egal cu suma minimă de plată, dar te sfătuim să faci apoi manual plăți suplimentare - cu cât plătești mai mult, cu atât vei plăti mai puțină dobândă.

  Dacă ai dificultăți financiare din motive întemeiate, este indicat să contactezi finanțatorul și să-l informezi despre situația ta. La modul ideal, ați putea găsi împreună o soluție: schimbarea datei scadenței ar putea fi una - și de preferat situației în care plătești rata cu întârziere.

 7. Verifică adresa de reședință
 8. Ar putea părea ciudat, dar o adresă diferită decât cea curentă, legată de un cont de credit ce apare activ, te poate pune în bucluc. Verifică ca adresa să fie cea corectă în cazul fiecărui cont de credit activ.

În cazul BC, lucrurile stau destul de simplu. Dacă găsești greșeli, poți trimite o solicitare de rectificare de date direct la BC, din contul tău de utilizator înregistrat pe site-ul BC, mergând la secțiunea Adaugă solicitare. Apoi vei bifa categoria de date ce dorești să le rectifici - așa cum poți vedea în captura de ecran de mai jos.

Biroul de Credit - Solicitare noua

Dacă nu ți-ai făcut încă un cont pe site-ul Biroului de Credit, poți citi cum să-l creezi în acest articol de pe blogul nostru sau direct pe site-ul BC - durează 5 minute maximum. Mai mult, primești instant, în contul de utilizator, primul tău raport de credit.

Din păcate, CRC nu are un site în care ai putea să creezi un cont pentru a obține un raport de credit în mod facil și rapid. Pentru a accesa un raport de credit de la CRC, va fi nevoie să completezi o cerere (pe care o poți descărca de aici) și să o trimiți către BNR, fie prin poștă, fie prin email la adresa SecretariatStatistica@bnro.ro.

Nu abuza de cererile de credit - nici de cele online

De fiecare dată când soliciți un produs de finanțare (credit, card de credit, linie de credit, descoperit de cont, credit imobiliar, etc), cererea ta lasă o urmă pe raportul tău de credit (fie la BC, fie la CRC, fie la ambele baze de date). Prea multe interogări, mai ales într-un interval scurt de timp, ar putea determina respingerea solicitării tale de credit - poți părea disperat să te împrumuți. De aceea, păstrează o distanță de timp rezonabilă între cererile de credit completate chiar și online. De exemplu, dacă îți dorești un card de credit și nu intenționezi să obții nu alt credit în următoarele 6 luni, să zicem, solicită-l. Dar, dacă te gândești să obții un credit ipotecar, nu solicita înainte cardul de credit. Așteaptă până ai obținut creditul ipotecar întâi.

Verifică raportul tău de credit imediat după ce ți-a fost respinsă o cerere de credit

Dacă ai solicitat un credit și ai fost respins, verifică de îndată raportul tău de credit: asigură-te că toate informațiile cuprinse în raportul de credit sunt corecte. Altfel, riști să perpetuezi și să multiplici problemele: mai multe cereri de credit înseamnă mai multe interogări, iar acestea vor duce, potențial, la alte respingeri. Potențialul finanțator va verifica o bază de date sau alta doar pe baza acordului tău dat în scris, deci concentrează-te doar pe raportul de credit emis de baza de date unde s-a făcut interogarea.

Folosește un card de credit ca să-ți construiești un istoric de creditare

Scopul scoringului de credit este să estimeze un comportament de plată viitor pe baza comportamentului de plată din trecut. Dacă nu ai avut un comportament de plată bun în trecut, va fi dificil să obții un credit. Acest lucru este adevărat și dacă ai istoricul tău de creditare este nesemnificativ sau nu ai mai avut deloc credite în trecut.

Poți să construiești un istoric de creditare accesând un card de credit, nu neapărat un credit pe termen mediu sau lung. Cardurile de credit au, în general, dobânzi foarte mari, deci sunt produse de finanțare scumpe. Dar le poți folosi inteligent pentru a-ți construi un istoric de creditare. Cum? Simplu: nu retragi bani în numerar de pe card și plătești în fiecare lună, în timpul perioadei de grație, întreaga sumă cheltuită de pe card. Dacă faci așa, nu vei plăti deloc dobândă. Singurul cost al cardului este comisionul de emitere și, eventual, comisionul de administrare anuală. Dar găsești mereu oferte promoționale la diverse bănci în cadrul cărora fie un comision, fie altul, fie ambele, sunt zero pe perioada promoției.

Retragerile de numerar de pe cardul de credit nu beneficiază de perioadă de grație. Asta înseamnă că dobânda curge din momentul în care ai retras banii în numerar de la bancomat. Mai mult, mulți finanțatori consideră retragerile de numerar ca fiind o practică negativă de gestionare a finanțelor personale.

Renunță la cardurile de credit sau la overdrafturile pe care nu le folosești

E problematic să ai acces la prea mult credit, chiar dacă nu îl folosești. Dacă ai mai multe carduri de credit nefolosite, ar putea fi o idee bună să renunți la ele. Astfel, scazi gradul de îndatorare - fapt ce ar trebui să te ajute. Totuși, ca lucrurile să se complice, un card de credit vechi, pentru plata căruia nu ai întârziat, ar putea să te ajute, deci nu-l lichida. Nu există un răspuns general valabil dacă e bine sau nu să închizi toate cardurile de credit nefolosite: depinde de cum vede potențialul finanțator situația.

Solicită rectificarea potențialelor erori din raportul tău de credit

Dacă descoperi că ți s-a raportat o întârziere la BC sau la CRC în mod eronat, trebuie să soliciți rectificarea raportării. Verifică dacă raportarea s-a făcut în mod eronat la ambele baze de date.

Raportări eronate pot apărea din varii motive. Ar putea fi vorba de o simplă eroare umană, a unui funcționar care se ocupă cu aceste raportări către bazele de date. În acest caz, contactează finanțatorul și solicită-i direct rectificarea erorii. Ar trebui să fie un proces scurt și fără probleme.

Dacă, în schimb, raportarea întârzierii nu s-a făcut dintr-o eroare umană, ci pentru un motiv relativ întemeiat, încearcă următoarele tactici:

 • Adresează-te în scris finanțatorului care a făcut raportarea, solicitând rectificarea ei. Explică care sunt motivele pentru care crezi că raportarea întârzierii nu s-a făcut în mod corect (poate nu ai fost notificat înainte cu 15 zile de a fi raportat, poate ai fost raportat pentru un comision nelegitim, etc). Adoptă un stil de comunicare politicos, concis și formal. Menționează că te vei adresa CSALB sau ANPC dacă finanțatorul nu va rectifica raportarea.
 • Dacă acest demers nu are succes, solicită direct la BC sau CRC rectificarea raportării. Explică cât de succint și concis poți, în scris, situația ta. Această solicitare de rectificare va determina, cel mai probabil, o verificare manuală a bazelor de date în cazul în care vei solicita un credit între timp, fapt ce va încetini puțin acordarea unui răspuns la solicitarea ta de credit. Dar acest lucru este de preferat situației în care raportarea eronată este păstrată nejustificat în raportul tău de credit.
 • Cele mai multe plângeri cu privire la raportările la BC și CRC pot fi adresate către CSALB sau ANSPDCP.