Krav som du skal opfylde for at låne uden sikkerhed

Kreditter og lån uden sikkerhed er forbrugslån, som ikke er øremærket til noget bestemt. Du kan bruge pengene på lige det, du har lyst til, og du behøver ikke at pantsætte noget, som du ejer. Når du ikke stiller sikkerhed for dit lån, så løber långivere en højere risiko for, at du ikke kommer til at betale lånet tilbage, og det medfører, at de stiller højere krav til dig som låneansøger. Fælles for dem alle sammen er følgende:

  • Alderskravet
  • Bopælskravet
  • Statsborgerskabskravet
  • RKI-kravet
  • Kreditværdighedskravet

Udover disse betingelser skal du hos nogle låneudbydere også opfylde følgende krav:

  • Kravet om fast indkomst (online-långivere og banker)
  • Krav om flere konti samme sted (banker)
  • Krav om budget og rådighedsbeløb (banker)

1. Alderskrav

I alle banker er det en betingelse, at du skal være myndig og selv hæfte for din gæld. Det vil sige, at du skal være mindst 18 år gammel, når du ansøger om lån. Online-långivere stiller derimod oftest lidt højere krav til din aldersgrænse. Oftest vil du møde alderskrav på 21 eller 23 år, og de lånudbydere, der tilbyder store forbrugslån, kan have det som betingelse, at du er fyldt så meget som 26-27 år.

2. Bopælskrav

En fast bopæl i Danmark er et krav, som du vil blive stillet af alle pengeinstitutter, der låner penge ud. Du skal have en folkeregisteradresse i Danmark, uanset om du låner med eller uden sikkerhed. På den måde kan långivere sikre sig, at de kan komme i kontakt med dig, og at du som bosat i Danmark er underlagt de samme regler og lovgivning, som de er. Husk, at du ikke må benytte dig af folkeregistrets tjeneste ”Hemmelig adresse”, når du ansøger om lån. Hvis du har en skjult adresse, så kan pengeinstituttet ikke se, hvor du bor. Dermed opfylder du i princippet ikke bopælskravet, som er en af de hyppigste årsager til afslag på låneansøgninger.

3. Kravet om dansk statsborgerskab

Hvis du vil låne penge online i Danmark, så skal du opfylde et krav om dansk statsborgerskab (indfødsret). I en bank kan det dog variere afhængigt af, hvor længe du har været kunde hos dem, og hvordan din økonomi ser ud. Online-lånudbydere plejer som regel ikke at tilbyde NemKonto eller andre faste og langvarige kontoløsninger, hvor de kan se dit tilhørsforhold.

Hvis du er udenlandsk statsborger, så kan du nemlig være beskyttet af en anden lovgivning end der er i Danmark. Pengeinstitutterne skal selvfølgelig sikre sig, at de ikke skal igennem internationale retssager i tilfælde af, at du ikke kan indfri din gæld. Derfor er det en regel, at du skal være dansk statsborger, når du stifter gæld i Danmark.

4. Kravet om RKI

RKI og Debitor Registret er de to største danske registre over dårlige betalere. RKI, som er ejet af Experian, er mest benyttet for privatpersoner. Man bliver skrevet op i RKI, hvis man ikke betaler af på sine lån, undgår at betale regninger eller på andre måder stifter gæld og misligholder den. Når du vil optage et nyt lån eller oprette en kreditaftale, så er der et krav på tværs af pengeinstitutter om, at du ikke må være registreret i RKI. Der er kun to slags lånudbydere, som ikke stiller dette krav til låntagere: Pantelånere og udbydere af lån med en kautionist.

5. Kravet om positiv kreditvurdering

Når du ansøger om et lån, så foretager din lånudbyder som regel en kreditværdighedsvurdering. Det er meget forskelligt, hvordan online-långivere og banker vurderer din kreditværdighed. Dog er et positivt kreditvurderingsresultat et krav, som skal opfyldes hos alle pengeinstitutter, før at du kan blive godkendt til at låne penge.

Kreditværdighedsvurdering i en bank kan tage op til 14 bankdage, og banken gennemgår hele din økonomi, ser på dit budget og dit rådighedsbeløb og vurderer, om du kan klare et lån inkl. dets låneomkostninger. Bankernes vurdering er meget individuel. Online-lånudbydere har ikke adgang til din samlede økonomi, og alle låneansøgere skæres over én kam. Vurderingen foregår digitalt og tager kun et øjeblik.

6. Indkomstkravet

De fleste mindre online-lånudbydere har ingen regler om fast månedlig eller årlig indtægt. Dog tjekker flere og flere din eSkat for at vide, hvordan din økonomi ser ud. Banker og store online-långivere stiller altid krav til dine indtægter, og du kan ikke få et lån, medmindre du opfylder kravene om en fast månedlig indkomst og en årlig indtægt på et vist beløb. Med denne regel sikrer man sig, at du kan klare det økonomiske pres, som et lån medfører.

7. Reglen om flere konti i samme pengeinstitut

Nogle pengeinstitutter, særligt banker, stiller krav til låntagere om at have flere konti samlet i den samme bank. På den måde kan banken have overblik over låntagernes samlede økonomi. Hvis du har din NemKonto i én bank, din opsparingskonto i en anden bank og ansøger om lån i en tredje bank, så bliver det svært for banken at vurdere din økonomiske formåen eller at have sikkerhed i din samlede formue. Derfor kræver de fleste banker, at du har flere konti hos dem, før at de kan tilbyde dig et lån eller en kreditaftale. Når du opfylder dette krav, kan bankerne også tilbyde dig bedre lånevilkår.

8. Kravet om budget og rådighedsbeløb

Når du låner penge i en bank, vil banken som regel gerne se ditbudget. Det vil sige, du skal skrive og beregne, hvor mange penge du får om måneden, hvor mange penge du betaler som faste udgifter, og hvor meget du bruger på mad og variable omkostninger. Budgetkravet gør dig bevidst om din økonomi og hjælper banken med at udregne dit rådighedsbeløb.

Det månedlige rådighedsbeløb er et bestemt beløb, som staten mener, at alle borgere skal have, efter deres månedlige regninger og afdrag på gæld er betalt. Kravet om et bestemt rådighedsbeløb sikrer, at du, selvom du har et lån, kan have råd til at betale en uventet regning eller dække en større udgift, hvis uheldet skulle være ude. Hvis banken regner ud, at du ved optagelse af et nyt lån ikke kommer til at have det rådighedsbeløb, der officielt er fastsat for det pågældende år, så lever du ikke op til lånekravene.

Opsummering

Krav til låntagere både online og i banker er med til at sikre, at ens økonomi kan klare et lån med alle dets omkostninger i form af renter og ÅOP. Derudover sikrer de, at långivere kan finde en, hvis de skal i kontakt, samt at låntageren er underlagt det samme danske retssystem, som långiveren er. Alderskravet sikrer, at du er myndig, når du optager et lån, og dermed kan bære det fulde ansvar for at betale gælden tilbage. Låneregler kan variere lidt fra pengeinstitut til pengeinstitut. Traditionelle banker kan ofte slække på kravene eller højne dem, fordi de vurderer hver en låneansøgning individuelt. Online-lånudbydere har derimod automatiserede systemer til kreditvurderingen og dermed samme krav for alle låneansøgere.