Pobieżne czytanie dokumentów pożyczkowych, godzenie się bez zastanowienia na dodatkowe produkty, opóźnienia w spłacie rat – wszystko to sprawia, że kwota, jaką przyjdzie nam zwrócić, jest coraz większa, a my wpadamy w spiralę długów.

To, jak bardzo realny jest ten problem w naszym kraju, potwierdza raport BIG Infomonitor z 16 listopada 2020. Według zawartych w nim danych, w czasie drugiego i trzeciego kwartału ubiegłego roku zaległości konsumentów z tytułu nieopłaconych rachunków i rat kredytowych wzrosły do 83,2 mld zł.

Aby ochronić się przed taką sytuacją, warto wiedzieć, co wchodzi w całkowity koszt pożyczki i dokładnie obliczyć, ile faktycznie przyjdzie nam za nią zapłacić, jeszcze zanim podpiszemy umowę pożyczkową.

Rodzaje pożyczek dostępnych w Polsce

Jak wiadomo, pieniądze można pożyczyć nie tylko w banku. Na polskim rynku działa mnóstwo legalnie działających instytucji pozabankowych oferujących pomoc finansową.

Co więcej, o pożyczkę pozabankową jest zwykle łatwiej niż o kredyt bankowy, decyzja o jej udzieleniu podejmowana jest szybciej, a wymogi ograniczone są do minimum.

Do najpopularniejszych pożyczek pozabankowych należą dobrze wszystkim znane chwilówki, o które można się starać nawet online. Jak sama nazwa wskazuje jest to pożyczka krótkoterminowa – środki powinny zostać zwrócone w całości, zwykle po upływie miesiąca.

Oprócz chwilówek, do pożyczek pozabankowych należą również:

 • pożyczki ratalne / długoterminowe – przypominają nieco bankowy kredyt gotówkowy, ale ich koszt jest zwykle nieco wyższy. Spłata pożyczonej kwoty dokonywana jest w comiesięcznych ratach.
 • pożyczki online – można się o nie starać bezpośrednio na stronie internetowej danej firmy, wypełniając odpowiedni formularz. Decyzja podejmowana jest niemal błyskawicznie, a pożyczone środki w kilka minut trafiają na konto wnioskodawcy. Tak szybkie procesowanie wniosku łączy się jednak z wymogiem odpowiedniej zdolności kredytowej.
 • pożyczki dla zadłużonych – ten produkt pozabankowy skierowany jest dla osób, które mają problemy ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. Historia kredytowa wnioskodawcy jest tu nieistotna, a zwiększone ryzyko kompensowane jest wyższym kosztem pożyczki.
 • pożyczki na dowód – pozwalają ubiegać się o środki finansowe bez konieczności wypełniania dodatkowych dokumentów. Firma pożyczkowa dokonuje jednak weryfikacji zdolności kredytowej wnioskodawcy i wymaga regularnych dochodów.
Znajdź najlepszą pożyczkę i kredyt onlineZobacz najlepsze pożyczki
image

Co składa się na całkowity koszt pożyczki?

Ile będę musiał w sumie spłacić, jeśli chcę pożyczyć 1000 złotych? Czy będzie to 1100 złotych? 1300 złotych? A może 2000?! Tego rodzaju pytanie zdecydowanie warto sobie zadać, decydując się na zaciągnięcie długu. Szkopuł jednak w tym, aby wiedzieć, co wpływa na koszt kredytu i jak obliczyć koszt pożyczki.

Nie jest to wcale tak trudne, jakby się wydawało. O tym, ile przyjdzie nam zapłacić za usługę instytucji pożyczkowej, decydują trzy podstawowe elementy:

 1. kapitał
 2. odsetki
 3. koszty pozaodsetkowe

Przyjrzyjmy się im bliżej.

Kapitał i jego wpływ na koszt pożyczki

Kapitał to nic innego jak pożyczana przez nas kwota. Jeśli zaciągamy pożyczkę na 1000 złotych, to właśnie tyle wynosi jej kapitał.

Posługując się prostą logiką, łatwo stwierdzić, że im więcej pieniędzy pożyczamy, tym więcej będziemy musieli zwrócić. Dlatego też decydując się, ile środków chcemy uzyskać, warto najpierw przeanalizować swoją zdolność kredytową i sprawdzić, czy będziemy w stanie je zwrócić.

Co to jest zdolność kredytowa? Najprościej ujmując, jest to różnica pomiędzy naszymi miesięcznymi dochodami a wszystkimi wydatkami. Jeśli okaże się, że wydajemy prawie wszystko, co zarabiamy, trudno mieć nadzieję, że w takiej sytuacji uda nam się spłacić ewentualną pożyczkę.

Odsetki a koszt pożyczki

Do pożyczanej przez klienta kwoty doliczane są odsetki, o których dana instytucja ma obowiązek poinformować wnioskodawcę już na samym początku.

Odsetki od pożyczek podawane są jako oprocentowanie w skali roku. Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku oraz Kodeksu Cywilnego ich wysokość nie może przekroczyć dwukrotnej wartości odsetek ustawowych.

Ile wynoszą odsetki ustawowe? Do aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego należy dodać 3,5%. Ze względu na kryzys gospodarczy związany z pandemią Covid-19, w 2020 roku NBP podjął decyzję o ustanowieniu stopy referencyjnej na rekordowo niskim poziomie 0,1%.

Oznacza to, że odsetki ustawowe w 2021 roku wynoszą zaledwie 3,6%, a co za tym idzie, oprocentowanie pożyczek i kredytów nie może przekroczyć 7,2%.

2 x (0,1% + 3,5%) = 2 x 3,6% = 7,2%

Wniosek:

Ani banki ani instytucje pozabankowe nie mogą od udzielanych kredytów i pożyczek pobierać większych odsetek niż 7,2% kapitału.

Z jakim poziomem oprocentowania można spotkać się obecnie na polskim rynku?

W przypadku banków i oferowanych przez nie kredytów poziom odsetek waha się najczęściej od 3 do 7%. Firmy pożyczkowe stosują wyższy poziom oprocentowania zbliżony do maksymalnej dopuszczalnej wartości.

Dlaczego banki mogą sobie pozwolić na oferowanie niższych odsetek?

Udzielane przez nie kredyty związane są z wyższymi kwotami i spłatą ratalną, przez co bank może do ich całkowitego kosztu doliczyć pewne opłaty pozaodsetkowe. W przypadku chwilówek, które zwykle opiewają na niższe sumy i są spłacane całościowo, jest to niemożliwe.

Decydując, na jakim poziomie ustalić swoje oprocentowanie, instytucje pożyczkowe biorą pod uwagę dwa elementy: stopę bazową i marżę.

Stopa bazowa

Jest ona określana na podstawie notowań WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate), który określa wysokość oprocentowania pożyczek złotówkowych udzielanych między bankami w Polsce.

Stopa WIBOR na dany dzień roboczy podawana jest o godzinie 11 i ustala się ją na podstawie tzw. fixingu, czyli średniej arytmetycznej wyciąganej ze stóp procentowych, po jakich najważniejsze banki komercyjne w Polsce są skłonne w ten dzień zaoferować pożyczkę innym bankom.

Oczywiście, stopa WIBOR będzie się różnić w zależności od tego, na jaki okres banki byłyby skłonne pożyczyć sobie pieniądze. Inną wartość będzie miała stopa bazowa dla pożyczek jednodniowych, jednotygodniowych, czy kilkumiesięcznych. To właśnie do okresu spłaty pożyczki nawiązują symbole umieszczane obok danej stopy WIBOR:

SYMBOLE WIBOR

 • ON – pożyczka na jeden dzień, licząc od dzisiaj
 • TN – pożyczka na jeden dzień, licząc od jutra
 • 1T – pożyczka jednotygodniowa
 • 2T – pożyczka dwutygodniowa
 • 1M – pożyczka jednomiesięczna
 • 3 M – pożyczka trzymiesięczna
 • 6M – pożyczka sześciomiesięczna
 • 9M – pożyczka dziewięciomiesięczna
 • 12M – pożyczka dwunastomiesięczna
 • Marża

  Zarówno banki, jak i pozabankowe firmy pożyczkowe to instytucje nastawione na zysk. Udzielenie pożyczki czy kredytu nie jest w ich przypadku altruistycznym aktem dobrej woli, ale transakcją zarobkową.

  Do stopy bazowej, inaczej nazywanej stawką referencyjną, instytucje finansowe dodają swoją marżę, której wysokość określa, ile zarobią na udzielonym wsparciu finansowym.

  Całkowita stopa oprocentowania nominalnego wygląda zatem następująco:

  Całkowita stopa oprocentowania nominalnego wygląda zatem następująco

  Ile wynosi marża i jaki ma ona wpływ na koszt kredytu czy pożyczki?

  Przede wszystkim należy wiedzieć, że marża ustalana jest w sposób indywidualny i jej wysokość zależy od wielu czynników. Składają się na nie:

  • wielkość pożyczanej kwoty,
  • cel pożyczki,
  • historia kredytowa i zdolność kredytowa wnioskodawcy,
  • dodatkowe produkty, z których zdecyduje się skorzystać pożyczkobiorca,
  • wcześniejsza współpraca między daną instytucją a klientem.

  W jaki sposób powyższe kwestie wpływają na wysokość marży?

  Oczywiście dobra historia i zdolność kredytowa zmniejszą ryzyko pożyczkodawcy, dzięki czemu będzie on skłonny zaoferować niższą marżę.

  Podobnie stanie się w przypadku, gdy na przykład, oprócz kredytu zdecydujemy się dodatkowo na założenie konta w tym samym banku, lub jeśli współpracujemy z nim już od dawna.

  Czy poziom marży może się zmienić w trakcie spłacania pożyczki ratalnej?

  Według prawa stawka, która została określona w umowie, jest stała i nie może się zmienić przez cały okres trwania pożyczki.

  Wyjątkiem od tej zasady są jednak sytuacje, kiedy na przykład klient zrezygnuje z dodatkowych produktów lub jeśli oferowana marża związana była z promocją, która dobiegła końca.

  Pozaodsetkowe koszty pożyczki

  Oprócz kapitału i nominalnej stopy oprocentowania o całkowitym koszcie zaciąganej pożyczki decydują również towarzyszące jej opłaty pozaodsetkowe. Mogą się wśród nich znaleźć zarówno opłaty jednorazowe (np. koszt uzyskania raportu BIK), jak i ciągnące się przez cały okres trwania spłaty zobowiązania (np. ubezpieczenie pożyczki).

  Z jakimi kosztami pozaodsetkowymi należy się zatem liczyć, decydując się na wsparcie finansowe? Poniżej przedstawiamy te najważniejsze:

  Opłata przygotowawcza

  Opłata przygotowawcza to suma wszystkich kosztów, które pożyczkobiorca musi ponieść z racji przygotowania umowy i innych potrzebnych dokumentów oraz z racji analizy jego zdolności kredytowej (np. raport BIK). Płacona jest ona jednorazowo i wyrażana albo w złotówkach, albo w procentach (czyli uzależniona od kwoty pożyczki). W instytucjach pozabankowych opłata przygotowawcza może czasem dochodzić nawet do 25-30% udzielanej kwoty.

  W przypadku gdy o wsparcie finansowe stara się nie klient indywidualny, ale przedsiębiorstwo, w ramach opłaty przygotowawczej pojawia się często tzw. prowizja za rozpatrzenie wniosku. Może ona wynosić nawet do kilkuset złotych.

  Opłata za ustawienie zabezpieczenia

  W przypadku gdy dana instytucja finansowa zgadza się na pożyczenie wysokiej kwoty pieniężnej, lub jeśli zdolność i historia kredytowa wnioskodawcy nie są zbyt dobrze szacowane, istnieje możliwość zastosowania dodatkowego zabezpieczenia pożyczki.

  Zabezpieczenie może stanowić:

  • zastaw mień ruchomych (np. samochodu, maszyny itp.),
  • hipoteka na nieruchomość znajdującą się w rękach wnioskodawcy,
  • poręczenie spłaty pożyczki przez osobę trzecią,
  • dobrowolne poddanie się egzekucji, czyli zgoda pożyczkobiorcy na wszczęcie postępowania sądowego na wypadek zwłoki w spłacie długu,
  • weksel, czyli papier wartościowy, często pojawiający się jako zabezpieczenie pożyczek od osób prywatnych,
  • ubezpieczenie pożyczki – jego wykupienie jest najczęściej wymagane w przypadku pożyczek na duże kwoty, a koszt ubezpieczenia to zwykle kilkanaście procent wartości kapitału.

  Biorąc pod uwagę wymienione wyżej rodzaje zabezpieczeń, o które może zwrócić się pożyczkodawca, koszty związane z ich ustawieniem dotyczą na przykład:

  • opłaty za wpisanie hipoteki do księgi wieczystej (200 zł),
  • opłaty za wpisanie przedmiotu zastawu do rejestru zastawów (200 zł),
  • opłaty za notarialne sporządzenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (opłata zależy od kwoty pożyczki).

  Prowizja za przyznanie pożyczki

  Prowizja to innymi słowy wynagrodzenie, jakie pobiera instytucja pożyczkowa za to, że zdecydowała się udzielić klientowi wsparcia finansowego. Może być wyrażona kwotowo lub procentowo, a jej maksymalna wartość regulowana jest nową ustawą antylichwiarską z 2020 roku.

  Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów pożyczki

  Czy są jakieś ograniczenia prawne, jeśli chodzi o wysokość opłat pozaodsetkowych?

  Okazuje się, że tak. Co więcej, maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów pożyczki została całkiem niedawno dodatkowo zmniejszona w myśl ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  Powyższa ustawa, znana jako „antylichwiarska”, wprowadziła następujące ograniczenia w zakresie wysokości kosztów pozaodsetkowych dla pożyczek i kredytów:

  Pożyczki długoterminowe

  W przypadku pożyczek długoterminowych (powyżej 30 dni) maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu (tzw. MPKK) nie mogą przekroczyć 15% całkowitej kwoty kapitału kredytu i 6% tej kwoty w stosunku rocznym.

  Jeśli przyjmiemy, że: K to całkowita kwota kredytu, n to okres spłaty wyrażony w dniach, a R to liczba dni w roku, maksymalną wartość MPKK możemy obliczyć, stosując następującą formułę:

  MPKK ≤ (K × 15%) + (K × n/R × 6%)

  Przykład:

  Jan Kowalski w styczniu 2021 pożycza kwotę 3000 złotych na okres trzech miesięcy. Oznacza to, że:

  • K = 3000
  • n = 92
  • R = 365

  Ile w tym przypadku wyniosą maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu? (3000 x 15%) + (3000 x 92 / 365 x 6%) = 450 + 45,37 = nie więcej niż 495,37 złotych

  Pożyczki krótkoterminowe

  Według nowej ustawy antylichwiarskiej MPKK pożyczek krótkoterminowych (do 30 dni) nie może przekraczać 5% kapitału.

  MPKK ≤ K × 5%

  Przykład:

  Anna Nowak bierze chwilówkę na kwotę 1000 złotych.

  Ile w tym przypadku wyniosą maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu?

  1000 x 5% = nie więcej niż 50 złotych

  Różnica między oprocentowaniem nominalnym a RRSO

  Bardzo częstym błędem, jaki popełniamy, analizując koszty oferowanej nam pożyczki, jest uznanie oprocentowania nominalnego za jej ostateczny koszt.

  Okazuje się, że aby prawidłowo oszacować, ile wyniesie nas spłata zaciągniętego długu, bardziej niż na oprocentowanie nominalne, powinniśmy zwracać uwagę na RRSO.

  Co to jest RRSO? Pod tym nie wszystkim znanym skrótem kryje się Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, którą ustawa o kredycie konsumenckim definiuje jako „całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym”.

  Jaka jest podstawowa różnica między oprocentowaniem nominalnym pożyczki a jej stopą RRSO?

  Oprócz stopy bazowej i marży RRSO bierze również pod uwagę opisane wyżej koszty pozaodsetkowe związane z pobieraną pożyczką. Znając jej wysokość, klient będzie więc w stanie policzyć, ile faktycznie przyjdzie mu zapłacić za zaciągane zobowiązanie finansowe i porównać dzięki niej dostępne na rynku oferty.

  Czy instytucje pożyczkowe mają obowiązek informowania, ile wynosi rzeczywista roczna stopa oprocentowania oferowanych przez nie produktów?

  Tak. Stopa RRSO wraz z wyszczególnieniem jej elementów musi się znaleźć w podpisywanej umowie pożyczkowej.

  Czy podana w umowie wartość RRSO na pewno się nie zmieni?

  Niekoniecznie. Istotną charakterystyką RRSO jest to, że ujmuje ona ewentualne zmiany w wartości pieniądza. Sprawia to, że podążając rytmem fluktuacji wartości złotówki, jej wysokość również może być zmienna.

  Wniosek:

  Od nominalnej stopy oprocentowania ważniejsze jest sprawdzenie, ile wynosi RRSO, bo to właśnie ona ujmuje wszystkie koszty pożyczki.

  Koszty pożyczek a koszty kredytów – różnice

  Czy koszt pożyczki gotówkowej różni się czymś od kosztów kredytu bankowego (hipotecznego, samochodowego itp.)?

  Zależy to od kilku różnych czynników.

  Główną zaletą chwilówek jest ograniczenie do minimum wymaganych formalności i dość często zdarzające się oferty promocyjne na darmową pożyczkę dla pierwszorazowych wnioskodawców, lub specjalne oprocentowanie dla lojalnych i sprawdzonych klientów. Jeśli więc mamy szczęście, zaciągana chwilówka i jej koszty mogą być korzystne.

  Taka tania pożyczka nie zdarza się jednak codziennie i zwykle chwilówki są porównywalnie droższe od kredytów gotówkowych zaciąganych w banku. Dlaczego? Otóż bank dużo bardziej dokładnie sprawdza zdolność kredytową wnioskodawcy i nie zgadza się na poniesienie zbyt wysokiego ryzyka. Kredytu bankowego nie da się dostać „bez BIK”.

  Taka dokładna analiza ryzyka zapewnia bankom większe prawdopodobieństwo odzyskania całości środków, przez co mogą zaoferować niższe odsetki. Przy podobnych kwotach, koszt pozabankowej pożyczki gotówkowej w 15 minut, a zwłaszcza związane z nią odsetki będą zwykle wyższe.

  Z drugiej strony, decydując się na kredyt bankowy, powinniśmy być świadomi, że jego uzyskanie wymaga dopełnienia szeregu formalności, które zwiększają koszty pozaodsetkowe. W przypadku kredytów na duże kwoty (na przykład kredytu hipotecznego), często musimy się liczyć z wymogiem dodatkowych zabezpieczeń, które jak wyjaśniliśmy wcześniej, wiążą się z pewnymi opłatami.

  Innym elementem, który należy wziąć pod uwagę, porównując koszty chwilówek i kredytów bankowych, jest ich wielkość. Całkowita kwota kredytu a całkowity koszt kredytu – czy ma to jakiś związek? Zdecydowanie tak! Kredyty bankowe są zazwyczaj udzielane na kwoty znacznie przewyższające wielkość chwilówek, co sprawia, że pierwszy z elementów kosztów – kapitał – nabiera ogromnej wagi.

  Oczywiście w spłacie dużego kredytu pomaga rozłożenie go na większą ilość rat. Im dłużej przyjdzie nam spłacać pożyczone pieniądze, tym mniejsza będzie każdorazowa rata. W przypadku chwilówek, które są spłacane w całości, taka możliwość nie istnieje.

  Nie należy jednak sądzić, że ustalając spłatę kredytu na długie lata, uda się obniżyć jego całkowity koszt. Wręcz przeciwnie – każda rata oznacza dodatkowe odsetki, co sprawia, że suma wszystkich spłat będzie wyższa niż jeśli płatność byłaby rozłożona na krótszy okres.

  W przypadku kredytów hipotecznych na całkowity ich koszt wpływa również rodzaj rat,na jakie się zdecydowaliśmy. Raty malejące pozwalają dużo zaoszczędzić na całkowitym koszcie kredytu, oznaczają jednak, że w początkowym okresie jego spłaty, kiedy raty będą najwyższe, konieczny będzie z naszej strony spory wysiłek finansowy.

  Aby porównać koszt pożyczek pozabankowych z kosztami kredytów, koniecznie należy również zwrócić uwagę na poziom RRSO. Okazuje się, że różnica może być wręcz kolosalna: podczas gdy średnie RRSO kredytów bankowych to około 10%, w przypadku ratalnych pożyczek zaciąganych w parabankach to od 20 do 150%!

  Wniosek:

  Wybór między pożyczką a kredytem powinien zależeć od indywidualnych potrzeb i możliwości wnioskodawcy.

  Pożyczka parabankowa najlepiej sprawdza się w przypadku, gdy środki potrzebne są szybko, ich kwota nie jest zbyt wysoka, a raport BIK lub zaświadczenie o zarobkach nie pozwalają na uzyskanie kredytu bankowego.

  Narzędzia finansowe pomagające oszacować koszty chwilówki lub innej pożyczki

  Wyszukać wszystkie dostępne na rynku oferty, ręcznie obliczyć koszt pożyczki to żmudne i czasochłonne zadanie. Na szczęście istnieją pewne narzędzia finansowe dostępne online, które bardzo nam to ułatwią. Należą do nich:

  Kalkulator pożyczkowy i kredytowy

  Tego rodzaju narzędzia są darmowe i łatwo dostępne w internecie. Pozwalają symulować koszt pożyczki lub kredytu, podając ich docelową kwotę, okres spłaty i oprocentowanie.

  Podając szacowany koszt pożyczki, kalkulator zasugeruje nam również najlepsze oferty spełniające założone przez nas warunki.

  Kalkulator pożyczkowy Finbino - Oblicz koszt pożyczki, zanim się na nią zdecydujesz

  Kalkulator zdolności kredytowej

  Zanim zdecydujemy się wnioskować o kredyt hipoteczny, warto sprawdzić, jak prezentuje się nasza zdolność kredytowa. To ćwiczenie również można wykonać przy użyciu specjalnych kalkulatorów online.

  Kalkulator pozaodsetkowych kosztów kredytu lub pożyczki

  Jeśli brak nam zdolności matematycznych i podana wyżej formuła do obliczenia maksymalnych kosztów pozaodsetkowych nas przerasta, przyjdzie nam z pomocą tzw. kalkulator lichwy autorstwa Ministerstwa Finansów.

  Kalkulator RRSO

  To, że rzeczywista rynkowa stopa oprocentowania pełni ogromną rolę dla całkowitego kosztu pożyczki, zostało wyjaśnione już wcześniej. Na wypadek gdyby nasz pożyczkodawca nie opublikował, ile wynosi oferowane przez niego RRSO, można to w szybki i wygodny sposób sprawdzić przy pomocy internetowego kalkulatora RRSO.

  Jakie jeszcze kalkulatory znajdziemy w sieci? W zależności od tego, czy jesteśmy zainteresowani pożyczką parabankową, czy kredytem konsumenckim, można znaleźć narzędzia pomagające obliczyć:

  • czy opłaca się dokonać przedterminowej spłaty,
  • czy lepsze dla nas będą raty stałe czy malejące,
  • ile zaoszczędzimy, decydując się na kredyt konsolidacyjny,
  • czy opłaca się nam refinansować pożyczkę,
  • okres spłaty przy założonej wielkości rat.

  Rankingi pożyczek

  Oprócz kalkulatorów warto również zapoznać się z rankingami pożyczek. Porównują one najlepsze dostępne oferty rynkowe i pomagają wybrać tę, która spełni nasze oczekiwania i możliwości finansowe.

  Problemy ze spłatą i ich wpływ na koszt pożyczki

  Co stanie się z całkowitym kosztem pożyczki w przypadku, gdy nie uda nam się jej planowo spłacić lub zaczniemy zalegać z ratami?

  W przypadku problemów ze spłatą chwilówek firmy pożyczkowe bardzo często oferują klientom przedłużenie okresu ich spłaty lub ich refinansowanie, czyli zaciągnięcie kolejnej pożyczki na spłatę tej poprzedniej.

  Czy jest to dobre rozwiązanie? Oczywiście wszystko zależy od indywidualnego przypadku, często jednak takie „rolowanie pożyczek” wpędza nieprzezornych pożyczkobiorców w spiralę długów.

  Dlaczego tak się dzieje? Przyczyna jest całkiem jasna: te dogodności w spłacie sprawiają, że całkowity koszt chwilówki dodatkowo się powiększa. Bo przecież godząc się na wydłużenie okresu spłaty, nasz wierzyciel nie robi tego za darmo, a dodatkowa pożyczka zaciągana na uregulowanie wcześniejszego długu wiąże się ze swoimi własnymi kosztami. Po pierwszym refinansowaniu nietrudno o drugie, trzecie i kolejne. A to nic innego jak przepis na katastrofę.

  W przypadku opóźnień w spłacie pożyczki wierzyciel może również wszcząć egzekucję jej spłaty. Windykacja długu jest czynnością zupełnie legalną pod warunkiem, że stosowane w jej ramach metody nie łamią prawa.

  Instytucja finansowa dysponuje zarówno miękkimi, jak i twardymi metodami windykacji długu. Windykacja miękka zaczyna się na przykład od wysyłania maili z przypomnieniem o zapłacie, a kończy na postępowaniu polubownym.

  W przypadku gdy dłużnik odmawia współpracy, konieczne może okazać się zastosowanie twardych metod windykacji, do których należy postępowanie sądowe zmierzające do egzekucji komorniczej.

  10 sposobów, jak obniżyć koszt pożyczki lub kredytu

  Czy da się obniżyć koszt pożyczki gotówkowej lub kredytu bankowego? Tak i jest na to kilka sposobów. Biorąc pod uwagę, jak komponuje się ten koszt i co wywiera wpływ na jego wysokość, warto pomyśleć o:

  1. Dokładnej analizie dostępnych ofert zarówno pod względem wysokości pożyczki, jak i okresu jej spłaty i wybraniu takiej, która najlepiej dopasuje się do naszych możliwości finansowych.
  2. Szukaniu promocji – zdarza się, że aby przyciągnąć nowych klientów, parabanki oferują pierwszą chwilówkę za darmo, dzięki czemu uniknie się dodatkowych kosztów.
  3. Zwiększeniu swojej zdolności kredytowej przez obniżenie wydatków. Takie „zaciśnięcie pasa” zredukuje nieco nasze ryzyko pożyczkowe i może na przykład uchronić nas przed koniecznością zabezpieczenia.
  4. Wcześniejszym zaciągnięciu drobnej pożyczki – jeśli dotychczas nie zaciągaliśmy żadnych zobowiązań finansowych, nasz historia kredytowa jest pusta, a tym samym na niewiele się przyda naszemu obecnemu wierzycielowi. Zaciągnięcie drobnej pożyczki (np. zakup pralki na raty), polepszy naszą historię kredytową i pozwoli wierzycielowi obdarzyć nas zaufaniem.
  5. Zakupie dodatkowych produktów oferowanych przez instytucję finansową. Pomoże nam to obniżyć wysokość naliczanej marży, a tym samym obniży koszt pożyczki.
  6. Indywidualnym negocjowaniu warunków pożyczki, co przy dobrej zdolności kredytowej jest dość często spotykane.
  7. Skorzystaniu z usług doradcy finansowego, który pomoże obliczyć całkowite koszty związane z pożyczką i wybrać najtańszą dostępną na rynku chwilówkę.
  8. Optymalizacji okresu spłaty – przy pożyczkach ratalnych warto dokonać symulacji, ile wyniesie nas ich spłata w zależności od ilości rat.

   Pamiętaj:

   W przypadku pożyczek ratalnych im krótszy jest okres ich spłaty, tym niższe będą raty.
  9. Przedterminowej spłacie pożyczki – artykuł 49 ustawy o Kredycie Konsumenckim zezwala na wcześniejszą spłatę długu, definiując że:

   „W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”.

   Zanim podejmie się decyzję o przedterminowej spłacie lub nadpłacie długu, należy najpierw upewnić się, że nasz wierzyciel nie pobiera od tego prowizji.

   Pamiętaj:

   Pożyczkodawca może zamieścić w umowie zapis o prowizji za wcześniejszą spłatę pożyczki tylko wtedy gdy:

   • stopa oprocentowania jest stała,
   • kwota spłaty za kolejny rok jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez prezesa GUS z grudnia poprzedzającego rok spłaty pożyczki.

   Według informacji GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2020 r. (najnowsze dane) wyniosło 5484,07 złotych.

  10. Wnioskowaniu o umorzenie pożyczki w przypadku niewypłacalności. Prawo pozwala na negocjowanie:
   1. zawieszenia naliczania odsetek,
   2. rozłożenia kwoty roszczenia na mniejsze raty,
   3. umorzenia części należności.

   Pamiętaj:

   Wniosek o umorzenie długu powinien zawierać:

   • twoje dane osobiste,
   • argumenty stojące za koniecznością umorzenia,
   • dokumenty, które potwierdzą zasadność tych argumentów,
   • dokładną informację o tym, jaką część pożyczki chcesz umorzyć,
   • twoją deklarację chęci i możliwości spłaty pozostałej części długu.

  Jak widać, o całkowitym koszcie pożyczki decyduje wiele różnych elementów. Aby nie przepłacić, warto poświęcić czas na porównanie różnych ofert, dokładne zapoznanie się z treścią umowy oraz – czemu nie – spróbować wynegocjować lepsze warunki.

  Porównaj pożyczki za darmo
  Znajdź najlepszą pożyczkę