Pożyczki prywatne

Choć finansowanie społecznościowe wkroczyło do Polski w 2008 roku, pożyczki od prywatnych osób nie są jeszcze tak popularne jak korzystanie z finansowania bankowego czy parabankowego. Pozyskanie pieniędzy w ten sposób może być jednak jedyną szansą na uzyskanie dodatkowej gotówki w przypadku osób, których zdolność kredytowa jest niska, a historia kredytowania negatywna.

Pożyczki prywatne funkcjonują również pod nazwą ,,pożyczki społecznościowe” lub ,,social lending”. Zawieranie umowy odbywa się tu bez udziału instytucji finansowych. Stronami umowy są dwie osoby fizyczne, choć bardzo często do zawarcia samej umowy dochodzi na dedykowanych portalach lub serwisach internetowych. Te jednak nie są uczestnikami procesu, a jedynie pośrednikami.

Do największych zalet finansowania społecznościowego należą jego dostępność i elastyczność. Pożyczka prywatna podlega regulacjom prawa cywilnego i to strony umowy samodzielnie określają warunki, na jakich dojść ma do zawarcia czynności prawnej. W praktyce oznacza to tyle, że mamy tutaj możliwość negocjowania wysokości kwoty oraz warunków spłaty. Jeżeli proponowane przez nas warunki wydadzą się pożyczkodawcy wystarczająco atrakcyjne, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zdecyduje się na zawarcie z nami umowy.

Pożyczki prywatne online to często jedyna szansa na uzyskanie finansowania dla osób, które znalazły się w ciężkiej sytuacji finansowej. Podczas gdy banki i instytucje parabankowe oceniają naszą zdolność kredytową, osoba prywatna najczęściej nie ma takiej możliwości i opiera swoją decyzję jedynie na przedstawionej przez nas ofercie. Musimy jednak pamiętać, że deklarowana przez nas kwota spłaty musi być w zasięgu naszych możliwości. Niewywiązanie się z umowy może skutkować jej wypowiedzeniem oraz wszczęciem przez drugą stronę procedury ściągania należności – również na drodze sądowej.

Ubiegając się o finansowanie typu social lending sami określamy jaka kwota jest nam potrzebna. Rozpiętość jest tu duża, choć osoby prywatne chętniej udzielają finansowania na mniejsze kwoty. Choć kodeks cywilny nie przewiduje konieczności sporządzania umowy na piśmie w przypadku pożyczek do kwoty 500 złotych, to jako strona powinniśmy nalegać na sporządzenie takiego dokumentu niezależnie od wysokości udzielonego finansowania. Określenie wszystkich warunków w umowie (w tym wysokości odsetek i kar umownych) może zabezpieczyć nas przed niejasnymi sytuacjami w przyszłości.

W przypadku umowy społecznościowej to osoba dysponująca środkami jest stroną ponoszącą większe ryzyko, ponieważ nie ma fizycznej możliwości zweryfikowania zdolności kredytowej składającego ofertę, jednakże osoby starające się o środki również powinny być ostrożne. Można bowiem trafić na oferentów nieuczciwych, którzy chcą wykorzystać naszą trudną sytuację życiową, by następnie przejąć nasz majątek. Decydując się na social lending, warto skorzystać z portali przeprowadzających wstępną weryfikację stron umowy. Nasza porównywarka pożyczek prywatnych pomoże ci zdecydować z którego z serwisów najlepiej skorzystać.

Zalety pożyczek prywatnych

  • Brak weryfikacji w bazach dłużników – osoby prywatne zazwyczaj nie mają możliwości sprawdzenia czy posiadamy zadłużenie
  • Duża elastyczność – to strony umowy określają indywidualne warunki umowy, przez co można je dowolnie negocjować
  • Możliwość odstąpienia od umowy – finansowanie społecznościowe regulowane jest przepisami kodeksu cywilnego zgodnie z którym w ciągu 10 dni od zawarcia umowy możemy od niej odstąpić bez podawania przyczyn
  • Dłuższy okres spłaty w porównaniu z chwilówkami – osoby prywatne skłonne są udzielać finansowania z dłuższym okresem spłaty o ile tylko zysk z takiej pożyczki jest dla nich wystarczająco satysfakcjonujący
  • Brak konieczności przedstawiania zaświadczeń – najważniejszym dokumentem jest umowa stron, gdyż to na jej podstawie dochodzić będziemy ewentualnych roszczeń

Wady pożyczek prywatnych

  • Niski poziom bezpieczeństwa – nigdy tak naprawdę nie wiemy kim jest osoba z którą negocjujemy umowę oraz jakie są jej prawdziwe intencje
  • Ryzyko - najbardziej ryzykowne są pożyczki pod zastaw mieszkania, gdyż w skrajnych przypadkach mogą pozbawić nas dachu nad głową
  • Koszt – osoba prywatna traktuje naszą umowę jak inwestycję, która ma przynieść wymierne korzyści. Takie osoby często oczekują zwrotu na poziomie min. 20-30%
  • Niskie kwoty – gdy potrzebujemy większych środków, często będziemy musieli skorzystać ze wsparcia finansowego od kilku osób jednocześnie

Najczęściej zadawane pytania

Posiadanie zadłużenia nie stanowi przeszkody przy ubieganiu się o finansowanie społecznościowe. Osoby prywatne zazwyczaj nie mają możliwości zweryfikowania naszej zdolności ani historii kredytowej. To czy zdecydują się zawrzeć z nami umowę zależy głównie od tego jaki zysk możemy im zaproponować. Przy składaniu oferty powinieneś jednak zachować ostrożność i zdrowy rozsądek. Social lending wiąże się z takimi samymi konsekwencjami jak zadłużenie w banku lub instytucji pozabankowej – brak terminowej spłaty wszczyna procedurę ściągania długu.

Pożyczki prywatne opierają się na przepisach prawa cywilnego. Powinniśmy zastosować tu jednak zasadę ograniczonego zaufania. Osoba prywatna traktuje przekazanie nam środków jako formę inwestycji. W skrajnych przypadkach możemy jednak trafić na oszustów, którzy mając świadomość tego, że znaleźliśmy się w ciężkiej sytuacji, będą próbowali przejąć nasz majątek za pomocą kruczków prawnych i niejasnych zapisów w umowie. Udzielenie finansowania pod zastaw jest wygodne i bezpieczniejsze dla osoby prywatnej, jednakże dla nas może okazać się bardzo ryzykowne – szczególnie gdy mowa o pożyczkach pod zastaw mieszkania.

Osoby udzielające finansowania prywatnego traktują zawieraną z nami umowę jak sposób na pomnażanie majątku. Nie licz na to, że ktoś rozumiejąc twoje położenie zdecyduje się wesprzeć cię finansowo nie oczekując niczego w zamian. Jeżeli ktoś nie zdecydował się na zaakceptowanie twojej propozycji, najprawdopodobniej proponowana przez ciebie kwota do spłaty w zamian za udzielenie wsparcia finansowego nie wydała się mu wystarczająco atrakcyjna. Może stać się tak np. w przypadku, gdy zaproponujesz, że zwrócisz jedynie 5% więcej niż pożyczyłeś. Dla osoby prywatnej dysponującej środkami taka transakcja nie będzie opłacalna.

Jedną z największych zalet social lending jest to, że strony mają dowolność ustalania warunków umowy na własnych zasadach. Nie istnieje tu z góry narzucony górny limit wiekowy, który wykluczałby osoby starsze z grona potencjalnych wnioskodawców. Formalnie nie istnieją więc żadne przeszkody, które sprawiałyby, że emeryci nie mogliby korzystać ze wsparcia finansowego od osób prywatnych, gdyż to te osoby decydują z kim chcą zawrzeć umowę. Dla części z nich wiek nie będzie miał znaczenia o ile tylko osoba wnioskująca jest wypłacalna.

Jeżeli z jakichś powodów nie jesteś w stanie spłacić swojego długu na czas, nie unikaj kontaktu z osobą, z którą zawarłeś umowę. Pamiętaj, że jest to osoba, której zależy na odzyskaniu zainwestowanych pieniędzy. Z tego względu wygodniej jest jej przesunąć termin spłaty zadłużenia niż ścigać dłużnika przez sądy. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu będzie szczera rozmowa z osobą, która udzieliła ci wsparcia finansowego. To w końcu też człowiek i istnieje szansa, że wykaże się zrozumieniem dla twojej sytuacji oraz zaproponuje jej rozwiązanie.

Nasi partnerzy