Czym jest pożyczka leasingowa?

Pożyczka leasingowa jest to rodzaj pożyczki, która nie jest regulowana w przepisach prawa, a jej funkcjonowanie jest oparte o zasadę swobody umów i kodeks cywilny. To firma leasingowa i tylko ona (a nie bank) może udzielić tego rodzaju pożyczki. W związku z tym firmy te ustalają też kryteria, zgodnie z którymi ją udzielają, a przedsiębiorca może szybko otrzymać potrzebne mu środki przy zredukowanych do minimum formalnościach.

Pożyczka leasingowa udzielana jest ona na zakup środka trwałego potrzebnego na prowadzenie działalności gospodarczej, czyli na zakup maszyn i urządzeń oraz samochodów osobowych i dostawczych, a także transportu ciężkiego.

Warto zaznaczyć, że o pożyczkę leasingową mogą też się starać klienci, którzy otrzymali dofinansowanie unijne.

Znajdź najlepszą pożyczkę i kredyt onlineZobacz najlepsze pożyczki
image

Kiedy rozważyć pożyczkę leasingową?

Pożyczka leasingowa jest szczególnie korzystna dla:

 • przedstawicieli firm, które ubiegają się o dotacje unijne
 • firm, które nie płacą VAT-u
 • rolników
 • firm, które szukają finansowania środka trwałego opodatkowanego VAT-em w wysokości 8%
 • osób wykonujących wolne zawody.

Dla nich wszystkich pożyczka leasingowa jest zarówno bezpieczną, jak i najkorzystniejszą opcją. Mogą o nią też wnioskować Ci, którym bank odmówił finansowania. Na naszą zdolność do wzięcia pożyczki leasingowej wpływa brak wpisów do bazy dłużników oraz pozytywna punktacja w BIK.

Decydując się na pożyczkę leasingową, należy pamiętać, że możemy ją wpisać w koszt prowadzenia działalności gospodarczej, czyli musi być ona objęta podatkiem od towarów i usług. Co więcej, warto ją też rozważyć, gdy chcemy kupić używany pojazd od indywidualnego sprzedawcy, ponieważ jest to dla nas korzystniejsza opcja niż leasing.

Co można sfinansować?

Biorąc pożyczkę leasingową, możemy sfinansować m.in. zakup:

 • samochodów dostawczych i osobowych
 • pojazdów ciężarowych
 • maszyn rolniczych
 • sprzętu medycznego
 • urządzeń i maszyn, mi.in. IT
 • nieruchomości oraz uzyskać środki na budowę, np. hali.

Firmy zajmujące się pożyczkami leasingowymi chętnie udzielają je przede wszystkim tym, którzy chcą kupić maszyny i urządzenia pochodzące od znanych producentów i z wiarygodnych źródeł.

Pożyczka ta staje się coraz popularniejszym źródłem finansowania środków trwałych i tak w 2018 r. wartość udzielonych pożyczek leasingowych wyniosła 7,4 mld złotych i z każdym rokiem wzrasta1.

Zabezpieczenia pożyczki leasingowej

Zabezpieczeniem pożyczki leasingowej może być:

 • weksel z deklaracją wekslową
 • zastaw rejestrowy na finansowanym środku trwałym
 • cesja z ubezpieczenia na rzecz firmy leasingowej
 • a przy pożyczkach dotacyjnych także cesja z dotacji.

Wady i zalety

Pożyczka leasingowa ma sporo zalet, ponieważ łączy w sobie najlepsze cechy leasingu operacyjnego i kredytu, a więc:

 • możemy z niej skorzystać bez wkładu własnego (zależy to jednak od kwoty finansowania)
 • nie ma ustanowionego minimalnego okresu trwania tej pożyczki
 • posiada długi okres finansowania (od 6 miesięcy do nawet 8 lat)
 • ma uproszczone i zredukowane do minimum formalności
 • możemy wnioskować o wysokie kwoty
 • decyzja o wypłacie pieniędzy jest podejmowana bardzo szybko
 • do rat pożyczki nie dolicza się podatku VAT, czyli nasze raty są niższe,
 • z punktu widzenia finansowego i podatkowego traktowana jest ona jak kredyt, czyli zakupiony dzięki niej sprzęt od razu staje się naszą własnością
 • umożliwia finansowanie projektów dotowanych przez UE
 • możemy ją wziąć w innej walucie, np. euro
 • pozwala na zmianę harmonogramu spłat rat, czyli możemy zdecydować, czy chcemy, by były one równe, malejące czy sezonowe.

Do wad zalicza się to, że:

 • pożyczka leasingowa jest przyznawana tylko na środki trwałe, a nie na dowolny cel, czy na finansowanie bieżących wydatków i inwestycji
 • będziemy mieć problem, żeby ją dostać na maszyny nietypowe lub innowacyjne, które są nowością w swojej dziedzinie
 • pożyczka ta obniża naszą zdolność kredytową
 • jest widoczna w Biurze Informacji Kredytowej (BIK)
 • nie ma możliwości wymiany środka trwałego na nowy po zakończeniu umowy, jak przy leasingu
 • firmy będące płatnikami VAT nie mają korzyści podatkowych
 • nie mamy możliwości wliczenia całej raty w koszty działalności (możemy wliczyć tylko odsetki)
 • trzeba się też liczyć z dodatkowymi kosztami związanymi z ustanowieniem zabezpieczenia.

Pożyczka leasingowa a leasing operacyjny

Leasing operacyjny jest to rodzaj krótkotrwałej umowy, w której leasingobiorca nie jest właścicielem przedmiotu i nie ma też obowiązku amortyzacji.

Z kolei pożyczka leasingowa jest wykorzystywana tylko do finansowania środków trwałych i od razu stajemy się ich właścicielem.

Rata pożyczki leasingowej jest zwolniona z podatku VAT, czyli jest korzystna z podatkowego punktu widzenia i jest to bardzo dobre rozwiązanie dla podmiotów, które nie są płatnikami VAT. Z kolei leasing operacyjny traktowany jest jako usługa, gdzie do raty doliczony jest podatek od towarów i usług.

Inną różnicą jest też czas trwania umowy leasingu operacyjnego, który wynosi 2-3 lata, a w przypadku pożyczki leasingowej od 6 miesięcy do nawet 8 lat.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, który chce zoptymalizować swoje koszty, leasing operacyjny będzie lepszym rozwiązaniem, ponieważ raty leasingowe i wpłata początkowa są kosztem uzyskania przychodu. Co więcej, leasingobiorca może odliczyć VAT od rat leasingowych, który wynosi 23%.

Z kolei pożyczka leasingowa jest najlepszą opcją dla tych, którzy nie są płatnikami VAT lub dla tych, co chcą skorzystać z funduszy unijnych. Przy pożyczce klient od razu staje się właścicielem zakupionego przedmiotu.

Pożyczka leasingowa cechuje się też zerowym wkładem własnym i elastycznym harmonogramem spłat.

Pożyczka leasingowa a VAT i PIT

Pożyczka leasingowa udzielana jest na zakup środka trwałego, którego stajemy się właścicielem. Z tytułu tej własności przysługuje nam prawo do ujmowania w naszych kosztach odpisów amortyzacyjnych.

Trzeba też zaznaczyć, że jest to opcja korzystniejsza niż klasyczny leasing operacyjny, w przypadku którego to leasingodawca jest właścicielem środka trwałego przez cały okres leasingu. Co więcej, możemy też uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu odsetki od wziętej pożyczki leasingowej.

Innym plusem pożyczki leasingowej jest to, że można skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Co jest tańsze - leasing czy pożyczka?

Porównując wszystkie parametry, można stwierdzić, że pożyczka leasingowa jest tańsza od leasingu. Przede wszystkim wynika to z podatku VAT, który w przypadku pożyczki nie jest naliczany od odsetek w przeciwieństwie do leasingu.

Kolejnym czynnikiem, który przemawia na korzyść pożyczki, jest to, że nie musimy mieć w jej przypadku wkładu własnego, co zmniejsza nasze koszty. Pożyczka leasingowa jest też lepszym wyborem dla klientów, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej, czyli nie są płatnikami podatku VAT.

Z kolei w przypadku leasingu finansowego eliminuje się koszty zastawu sądowego.

Podsumowanie

Podejmując decyzję, czy wybrać leasing, czy pożyczkę leasingową, warto indywidualnie podejść do tego tematu i zastanowić się, która opcja będzie dla nas korzystniejsza. Jeżeli sami będziemy mieli problem z podjęciem takiej decyzji, rozsądniej będzie skorzystać z pomocy doradcy finansowego.

Popularność pożyczki leasingowej rośnie, ponieważ jest ona korzystna zarówno dla przedsiębiorców, którzy nie są płatnikami podatku VAT oraz dla tych, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej, a także dla konsumentów i rolników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Jednak nie warto ślepo podążać za innymi, tylko wcześniej dobrze się zastanowić.

Znajdź najlepszą pożyczkę