Co to jest BIK?

BIK to skrót od nazwy Biura Informacji Kredytowej, czyli polskiej instytucji zajmującej się gromadzeniem i udostępnianiem danych na temat historii kredytowej osób fizycznych i podmiotów prawnych, czyli tego, jak realizują oni swoje zobowiązania k redytowe i finansowe i czy w ich spłacie pojawiają się jakieś zaległości lub opóźnienia.

Biuro Informacji Kredytowej S.A. zostało utworzone w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. Według prawa jest ono instytucją, której banki mają obowiązek udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową.

Obecnie grupa BIK (w skład której – prócz Biura Informacji Krajowej – wchodzi również Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.) związana jest z całym krajowym systemem bankowym, a wymiana informacji, w jakiej uczestniczy, dotyczy zarówno banków, jak i przedsiębiorców wszystkich branż.

Zbiory BIK są największe w kraju i można w nich znaleźć informacje o niemal 160 milionach rachunków należących do klientów indywidualnych i przedsiębiorców, zarówno w sferze kredytów bankowych, jak i pożyczek pozabankowych (SKOK-ów i firm pożyczkowych).

Grupa BIK w liczbach

źródło: https://www.bik.pl/o-nas

Co to jest raport BIK i jak go zdobyć?

Jedną z podstawowych usług, które Biuro Informacji Kredytowej świadczy klientom indywidualnym i firmom, jest możliwość pobrania tzw. raportu BIK zawierającego wszystkie dane związane z ich dotychczasową historią kredytową.

Te same informacje udostępniane są również kredytodawcom i służą im do analizy ryzyka związanego z udzielaniem finansowania.

Dlaczego warto pobrać swój raport BIK? Zawarte w nim informacje pomogą Ci:

✅ sprawdzić, czy w Twojej historii kredytowej nie pojawiają się przypadkiem jakieś zaległe zobowiązanie finansowe, o których zapomniałeś i które należałoby jak najszybciej uregulować;

✅ zweryfikować, czy aktualny wierzyciel poprawnie rejestruje informacje o obecnie spłacanych przez Ciebie ratach pożyczek lub kredytów i w razie potrzeby skontaktować się z nim oraz poprosić o aktualizację danych,

✅ sprawdzić, czy w Twojej historii kredytowej znajduje się powód, dla którego bank odmówił Ci finansowania i podjąć działania w celu poprawienia swojej wiarygodności kredytowej,

✅ udowodnić swoją rzetelność płatniczą dowolnym osobom lub firmom.

WAŻNE:

Informacji dotyczących swojej historii kredytowej możesz również zaczerpnąć bezpośrednio od instytucji, które udzieliły Ci finansowania. W przypadku, gdy spłacasz jednocześnie kilka różnych zobowiązań, często płacisz kartą kredytową i co miesiąc dostajesz do zapłaty sporo rachunków (za gaz, prąd, telewizję kablową itp.), zebrane przez Ciebie dane mogą być niekompletne.

Raport BIK daje natomiast 100% pewności, że zawarte w nim dane obejmują całość Twojej historii kredytowej (z bazy BIK) i finansowej (z bazy BIG InfoMonitor).

Jak wygląda raport BIK?

Twój raport BIK podzielony jest na kilka sekcji. Oto, jakie elementy zawiera każda z nich.

Wskaźnik BIK

To wizualna informacja pozwalająca w mgnieniu oka sprawdzić, czy Twoja historia kredytowa zawiera jakieś niespłacone zobowiązania.

Jeśli zobaczysz w tym miejscu krzyżyk w czerwonym kółku, oznacza to, że masz ponad trzydziestodniowe opóźnienie w płatnościach lub posiadasz wpisy o długach w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor.

Pomarańczowy kolor i znak minusa również oznaczają zaległe płatności, ale nieprzekraczające 30 dni. Brak jest również wpisów o długach.

Zielony „✔” to dobra nowina. Oznacza, że w Twojej historii kredytowej nie znaleziono żadnych problemów ani opóźnień w spłacie.

Wskazniki BIK

Ocena punktowa, czyli „scoring” BIK

Oprócz pełnej historii kredytowej Twój raport BIK zawiera również tzw. scoring, czyli ocenę punktową, jaką Biuro Informacji Kredytowej przypisuje Ci w porównaniu do innych osób, które otrzymały kredyt lub pożyczkę. Im bardziej Twój profil w BIK będzie podobny do profilu klientów, którzy terminowo spłacają zadłużenie, tym wyższy scoring zostanie Ci przyznany.

Od 2018 roku ocena punktowa BIK zawiera się w przedziale od 0 do 100, gdzie każda określona liczba punktów oznacza inną interpretację wiarygodności kredytowej.

Ocena punktowa BIK

Jakie elementy bierze pod uwagę algorytm BIK, przypisując Ci konkretną ocenę?

 1. Terminowość – czyli spłacanie każdego zobowiązania finansowego na czas. Terminowość regulowania długów stanowi aż 76%scoringu BIK.
 2. Korzystanie – czyli częstotliwość, z jaką korzystasz z usług finansowych (pożyczek, kredytów, czy kart kredytowych). Zupełny brak historii kredytowej odbierany jest negatywnie ze względu na to, że nie pozwala ocenić Twojej potencjalnej wiarygodności. W swojej ocenie BIK bierze również pod uwagę to, jak często środki na Twojej karcie kredytowej czy przyznane Ci limity kredytowe są na wyczerpaniu.
 3. Wnioskowanie – pokazuje, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy składałeś wniosek o jakiś kredyt lub pożyczkę. Im więcej odmownych decyzji otrzymałeś w tym okresie, tym niższy będzie Twój ostateczny scoring. Warto zauważyć, że wszystkie wnioski o ten sam rodzaj kredytowania złożone w przedziale 2 tygodni są traktowane jako jedno zapytanie kredytowe i NIE obniżają ostatecznej oceny punktowej BIK.
 4. Doświadczenie kredytowe – im dłuższa jest Twoja historia bezproblemowo spłacanych zobowiązań, tym niżej zostanie ocenione przez bank ryzyko udzielenia Ci kolejnego finansowania. Pamiętaj, że aby dać bankowi dostęp do tego rodzaju danych, konieczna jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych.

PAMIĘTAJ:

Z punktu widzenia banku Twój scoring BIK daje możliwość przewidzenia, jakim będziesz kredytobiorcą. Im wyższa ocena punktowa znajdzie się w Twoim raporcie, tym większe masz szanse na otrzymanie kredytowania na korzystnych warunkach.

Przy niższej ocenie musisz się natomiast liczyć z odmowną decyzją banku albo z bardziej rygorystycznymi warunkami pozwalającymi wierzycielowi na zmniejszenie ryzyka (mniejsza kwota pożyczki, krótszy termin spłaty czy dodatkowe zabezpieczenia).

Informacje na temat aktualnie spłacanych zobowiązań

Kolejną sekcją Twojego raportu BIK jest podsumowanie wszystkich zobowiązań kredytowych, jakie są przez Ciebie obecnie spłacane.

Zostają one podzielone na odpowiednie kategorie (kredyty gotówkowe, hipoteczne, karty kredytowe itp.), pokazana jest ich liczba, pierwotna kwota finansowana, kwota pozostała do spłacenia i wysokość rat. W przypadku zaległości w spłacie którejś z pożyczek pojawia się ich suma. W sposób wizualny („” lub „❌”) zaznaczona jest również najgorsza i bieżąca płatność.

Zabowiazania kredytowe w BIK w trakcie splaty

Każde z obecnie spłacanych zobowiązań finansowych jest w dalszej części raportu opisane szczegółowo wraz z podaniem nazwy banku, daty przyznania kredytu i oceną sposobu spłaty każdej z rat.

Oprócz aktualnie spłacanych zobowiązań w raporcie znajdziesz również informacje na temat:

 • zobowiązań, w których przestałeś być stroną umowy,
 • zobowiązań przetwarzanych do celów statystycznych,
 • tych spłaconych i zamkniętych zobowiązań, w przypadku których wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych,
 • zarejestrowanych w BIK Twoich zapytań (kredytowych i innych),
 • informacji o Twojej ewentualnej upadłości konsumenckiej.

Informacje finansowe z BIG InfoMonitor

Oprócz informacji o spłacie kredytów Twój raport BIK zawiera również dane na temat tego, jak radzisz sobie z opłatą rachunków i zakupów z odroczoną płatnością.

W tej sekcji raportu pojawiają się niespłacone długi wraz z nazwą wierzyciela, jego numerem PESEL oraz kwotą i opisem należności.

Niesplacone dlugi

Analogiczne informacje pojawiają się nieco poniżej w odniesieniu do płatności już przez Ciebie uregulowanych.

Znajdziesz tam również dane każdej instytucji, która wysunęła wobec Ciebie zapytanie finansowe do BIG InfoMonitor.

Do czego może Ci posłużyć raport BIK?

Jak już wspominaliśmy, głównym celem, dla którego powinieneś pobrać własny raport BIK, jest sprawdzenie swojego scoringu i znalezienie elementów, które go pogarszają, aby na tej podstawie móc następnie poprawić swoją ocenę punktową.

Raport BIK pozwoli Ci również sprawdzić, czy przypadkiem żaden oszust nie zaciągnął na Ciebie zobowiązania kredytowego.

Bardzo użyteczna jest również usługa alertów BIK związanych z wykupieniem raportu. Dzięki nim będziesz wiedział, kiedy w BIK pojawi się nowe zobowiązanie na Twoje nazwisko lub czy zostaniesz wpisany do Rejestru Dłużników z powodu jakichś zaległych płatności. Alerty BIK informują również o wszelkich zapytaniach o Twoje dane, co da Ci ochronę przed próbami wyłudzenia.

W jaki jeszcze sposób można korzystać z raportów BIK? Pamiętaj, że oprócz własnego raportu, BIK daje Ci również dostęp do informacji kredytowej i finansowej innych osób lub instytucji.

Dzięki nim możesz sprawdzić na przykład sytuację finansową:

 • firmy, w której procesie rekrutacyjnym chciałbyś wziąć udział. W ten sposób będziesz miał pewność, że Twoja przyszła pensja będzie wypłacana regularnie i bezproblemowo;
 • instytucji charytatywnej, którą masz zamiar wesprzeć finansowo. Pozwoli Ci to uniknąć potencjalnego oszustwa;
 • osoby, która prosi Cię o pożyczkę. Wiedząc, czy jest ona winna pieniądze innym ludziom albo instytucjom będziesz mógł podjąć rozsądną decyzję i uniknąć nieprzyjemności;
 • kontrahenta, który ma wykonać dla Ciebie jakąś usługę lub dostarczyć określony towar.

Jak widzisz, raport BIK to źródło szczegółowej i wiarygodnej informacji na temat własnych i cudzych zachowań kredytowych. Jest to intuicyjny, wielofunkcyjny i łatwy w zrozumieniu dokument, który znajduje się na wyciągnięcie ręki. Koniecznie sprawdź swój raport BIK, jeśli myślisz o wnioskowaniu o kredyt bankowy.

10 sposobów na polepszenie scoringu BIK

Jeśli ocena punktowa, jaka znajduje się w Twoim raporcie BIK, jest niska, wiedz o tym, że istnieją sposoby na jej poprawienie.

Aby polepszyć swój scoring BIK, powinieneś:

 1. sprawdzić, które z Twoich obecnych zobowiązań ma największe opóźnienie i uregulować je priorytetowo;
 2. spłacić w okresie bezodsetkowym co najmniej minimalną kwotę swojego obecnego zadłużenia;
 3. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dotyczących pomyślnie i terminowo spłaconych przez Ciebie zobowiązań;
 4. cofnąć zgodę na przetwarzanie danych dotyczących tych kredytów, które spłaciłeś z opóźnieniem. Cofnięcie zgody jest możliwe tylko wtedy, gdy opóźnienie nie przekroczyło 60 dni;
 5. ograniczyć liczbę wniosków kredytowych składanych rocznie;
 6. w przypadku „pustego BIK-u”, czyli braku historii kredytowej, zdecydować się na skorzystanie z karty kredytowej albo zakup sprzętu na raty, pamiętając oczywiście o ich terminowej spłacie;
 7. do wypłaty gotówki z bankomatu używać zawsze karty debetowej, a nie kredytowej;
 8. zrezygnować z nieużywanych kart kredytowych i zmniejszyć limit na tych, które używasz;
 9. zrezygnować z nieużywanych limitów debetowych i odnawialnych lub zmniejszyć ich wysokość;
 10. znaleźć sobie męża albo żonę ? – zdolność kredytowa małżonków jest zwykle oceniana wyżej niż osoby niezamężnej.

Q&A

Pojedynczy raport BIK dla indywidualnych klientów możesz pobrać tutaj i jego koszt wynosi 39 złotych. Istnieje również opcja wykupienia pakietu 6 raportów w cenie 99 złotych. Dodatkową korzyścią tej drugiej opcji jest uzyskanie rocznego dostępu do alertów BIK ostrzegających o wszelkich próbach wyłudzenia na Twoje dane.

Zgodnie z prawem, dwa razy do roku możesz również ubiegać się o darmowy raport w nieco skróconej wersji niż ta płatna. Wniosek o bezpłatny raport BIK możesz wysłać:

 • osobiście w Centrum Obsługi Klienta BIK;
 • pocztowo;
 • drogą elektroniczną, jeśli posiadasz podpis kwalifikowany;
 • z osobistego konta, jakie możesz założyć na stronie www.bik.pl.

Niestety bezpłatne raporty nie są wydawane od ręki i często należy na nie sporo poczekać.

Swój raport możesz przeglądać w formie elektronicznej na ekranie komputera, telefonu lub tabletu. Możesz również pobrać go jako plik .pdf, zapisać i wydrukować.

Ogólnie mówiąc, informacje o Twoich kredytach są przetwarzane w BIK przez cały okres ich spłaty, jednak dane o już spłaconych kredytach są niewidoczne dla banku – chyba że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie takich danych.

Jeśli udało Ci się je spłacić bez problemów, warto, by Twoi przyszli wierzyciele o tym się dowiedzieli, podniesie to bowiem Twój scoring i wierzytelność.

Wyrażana przez Ciebie zgoda może być ogólna, czyli dotycząca wszystkich kredytów lub ograniczona do konkretnej pożyczki i wyznaczonego okresu.

W przypadku kredytów niespłaconych terminowo BIK może udostępniać dane o nich nawet bez Twojej zgody przez okres 5 lat, pod warunkiem, że:

 • opóźnienie w spłacie wyniosło ponad 60 dni;
 • minęło 30 dni od czasu, gdy Twój wierzyciel poinformował Cię o zamiarze przetwarzania danych na temat tego kredytu.

Warto również zaznaczyć, że zgodnie z polskim prawem i do celów statystycznych BIK może przetwarzać dane o wszystkich kredytach przez 12 lat od dnia ich spłaty.

Niekoniecznie. Wprawdzie Twoje szanse na otrzymanie kredytu bankowego są ograniczone, jednak możesz ubiegać się o pożyczkę parabankową. Wśród popularnych pożyczek gotówkowych, czyli tzw. chwilówek, wiele jest takich, które przyznawane są na sam dowód i nie wymagają raportu BIK, wobec czego mogą z nich skorzystać nawet osoby zadłużone.

Tak, w zakładce „Firmy” w serwisie BIK znajdziesz produkt o nazwie „Raport BIK Moja Firma”, w którym znajdziesz szczegółową historię zobowiązań kredytowych oraz wskaźnik sytuacji finansowej Twojej firmy. Pokaże Ci on również ewentualne opóźnienia w płatnościach.

Pozytywny raport BIK Moja Firma to nie tylko podstawa do uzyskania kredytu dla firm, ale również doskonały sposób na przekonanie kontrahentów i ewentualnych partnerów biznesowych o solidności Twojego przedsiębiorstwa.

Znajdź najlepszą pożyczkę